WRITING UNIT 1 LỚP 11

     

• give your friend’s name, age, sex and home address, when & where you met him or her

• describe his her physical characteristics (height, hair, eyes, face, clothes,...) and his/her personalities (helpful, sincere....)

• say what you lượt thích about him or her
Bạn đang xem: Writing unit 1 lớp 11

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Tạm dịch:

• Kể tên, tuổi,giới tính vả địa chỉ nhà, bạn gặp mặt bạn ấy ở chỗ nào và khi nào?

• Miêu tả ngoại hình (chiều cao, tóc, mắt, khuôn mặt, y phục,...) với phẩm hóa học (tính tuyệt giúp đỡ. Thành thật,...)

• Hãy nói bạn yêu mến điểm như thế nào ở các bạn ấy?


Lời giải chi tiết

Among the friends that I have, Hung is my close friend. He is seventeen years old. Although we don"t live in the same district, we are now classmates. I met him when we first came khổng lồ this high school. So we"ve known each other for more than a year. Hung is a good-looking boy. He’s tall with short straight hair and clear black eyes. He has got a square face và looks very energetic and studious. His clothes are not expensive but always clean & well-ironed. We have been friends just because we nearly have the same tastes và qualities. We are very helpful to each other when having difficulties. Moreover, there is completely mutual trust between us. We are always ready khổng lồ tell each other our most intimate secrets. Another thing is that Hung has a sense of humour. He is known as a class joker. He usually makes our class laugh. He"s very polite khổng lồ older people, generous and helpful to his friends.

Xem thêm: Giải Toán 9 Bài 8 : Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Bậc Hai, Bài 8: Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai


Xem thêm: Nghe Nhạc Bác Ơi Thương Nhớ Nào Nguôi Vũ Linh, Bác Ơi Thương Nhớ Nào Nguôi Vũ Linh


When time goes by, our friendship becomes deeper & deeper.

Tạm dịch: 

Trong số những người bạn cơ mà tôi có, Hùng là là bạn bè nhất. Bạn ấy 17 tuổi. Mặc dù chúng tôi không sống cùng thị trấn nhưng hiện thời chúng tôi là các bạn cùng lớp. Tôi gặp gỡ bạn ấy lần trước tiên tôi mang đến trường trung học này. Do vậy cửa hàng chúng tôi biết nhau hơn một năm. Hùng là một chàng trai ưa nhìn. Các bạn ấy cao với làn tóc ngắn trực tiếp và đôi mắt đen trong veo. Bạn ấy có khuôn phương diện chữ điền trông rất khỏe khoắn và chăm học. Quần áo của công ty ấy không sang trọng nhưng dịp nào cũng gọn gàng và chỉnh chu. Họ là bạn bởi vì chúng tôi có sở thích và tính tình tương đương nhau. Cửa hàng chúng tôi hay hỗ trợ nhau khi cực nhọc khăn. Không dừng lại ở đó nữa, shop chúng tôi hoàn toàn tinh tưởng lẫn nhau. Công ty chúng tôi luôn chuẩn bị kể nhau nghe những kín thầm kín nhất. Một điểm khác ở Hùng là bạn ấy khôi hài. Chúng ta ấy được biết đến như là cây hài của lớp. Bạn ấy luôn làm cả lớp cười. Bạn ấy rất lịch sự với người lớn, rộng lượng và giúp bạn bè. Thời gian dần trôi tình chúng ta của shop chúng tôi ngày càng sâu sắc hơn.