What's the matter with you?

     

Dưới đây là phần Lesson 1 của Unit 11: What"s the matter with you? (Có sự việc gì với chúng ta vậy?) - Một chủ điểm rất đáng để quan trung ương trong công tác Tiếng Anh 5 giới thiệu về nhà đề xuyên thấu toàn bài. Nội dung bài viết cung cấp gợi nhắc giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp đỡ bạn hiểu cùng làm bài tập giỏi hơn.
Bạn đang xem: What's the matter with you?

*

1. Look, listen & repeat(Nhìn, nghe cùng lặp lại)

a)Tony, get up! Breakfast"s ready. (Tony, dậy nào con! bữa sáng đã sẵn sàng.)Sorry, I can"t have breafast, Mum. (Xin lỗi, nhỏ không thể bữa sớm mẹ à.)b)Why not? What"s the matter with you? (Tại sao không? con có vụ việc gì à?)I don"t feel well.I have a headache. (Con cảm thấy không khỏe. Bé bị nhức đầu.)c) Oh, you have a fever, too. (Ồ, con cũng trở thành sốt nữa.)Yes, Mum. I feel very hot (Dạ mẹ. Bé cảm thấy vô cùng nóng.)d) What"s the matter with Tony? (Có sự việc gì với Tony vậy em?)He has a fever. I"ll take him to lớn the doctor after breakfast. (Con bị sốt. Em sẽ dẫn con đi bác bỏ sĩ sau bữa tiệc sáng.)

2. Point and say(Chỉ với đọc)

a) What"s the matter with you? (Bạn bị làm thế nào vậy?)I have a toothache. (Tôi bị đau nhức răng.)b) What"s the matter with you? (Bạn bị làm sao vậy?)I have an earache. (Tôi bị đau tai.)c) What"s the matter with you? (Bạn bị làm thế nào vậy?)I have a sore throat. (Tôi bị nhức họng./ Tôi bị viêm nhiễm họng.)d) What"s the matter with you? (Bạn bị làm thế nào vậy?)I have a stomach ache. (Tôi bị nhức bụng./ Tôi bị nhức bao tử.)

3. Let’s talk(Chúng ta cùng nói)

Ask & answer questions about health problems.(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những sự việc về sức khỏe.)

What"s the matter with you/him/her/them? (Bạn/cậu/cô ấy/họ bị làm sao?)=> They have a/an ... (Tôi/Họ bị …)=> He/She has a/an ... (Cậu/Cô ấy bị ...)

4. Listen & tick(Nghe và lưu lại chọn (✓))

headache

(đau đầu)

Sore throat

(đau họng)

toothache

(đau răng)

stomach ache

(đau bụng)

1. Nam
2. Peter
3. Linda
4. Tony

Audio script – Nội dung bài xích nghe:

1. Mai: What"s the matter with you, Nam?Nam: I have a bad toothache.Mai: Oh, poor you!2. Quan: Where"s Peter, Linda?Linda: He can"t come lớn school today. He"s seeing the doctor.Quan: What"s the matter with him?Linda: He has a stomach ache.3. Mai: I can"t see Linda.

Xem thêm: Soạn Văn Ôn Dịch Thuốc Lá Ngắn Gọn, Ôn Dịch, Thuốc LáXem thêm: Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh, Review Truyện

Where is she?Quan: She"s at home today.Mai: What"s the matter with her?Quan: She has a bad headache.Mai: Oh, really? Let"s go & see her after school.4. Mai: Hello?Tony: Hi, Mai. It"s Tony.Mai: Sorry. I can"t hear you.Tony: lt"sTony! It"s Tony!Mai: Oh, Tony! What"s the matter with your voice?Tony: I have a bad sore throat. Sorry, I can"t meet you today.

5. Read and complete(Đọc và hoàn thành)

1. She has a pain in her tooth. She has a __toothache__. (Cô ấy đau cùng trong răng của mình.Cô ấy bị nhức răng.)2. Nam giới has a high temperature. He has a __fever__. (Nam bị ánh nắng mặt trời cao.Cậu ấy bị sốt.)3. Mai has a pain in her ear. She has an __earache__. (Mai bị đau nhức vào tai. Cô ấy bị nhức tai.)4. Quan liêu has a pain in his stomach. He has a __stomach ache__. (Quân bị đau trong bụng. Cậu ấy bị đau dạ dày .)5. Linda has a pain in her throat. She has a __sore throat__. (Linda bị đau nhức trong họng. Cô ấy bị nhức họng.)

6. Let’s sing(Chúng ta cùng hát)

What’s the matter with you? (Con bị sao thế?)Come on, get up, get out of bed. (Thôi nào, dậy đi, thoát ra khỏi giường nào.)It"s time lớn go lớn school. (Đến giờ tới trường rồi.)I"m sorry, Mum, I don"t feel well. (Con xin lỗi mẹ, nhỏ cảm thấy không khỏe.)I have a headache and a fever, too. (Con choáng váng và bị sốt nữa.)What"s wrong? What"s wrong? (Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?)What"s the matter with you? (Con bị sao thế?)I"m sorry, Mum, I don"t feel well. (Con xin lỗi mẹ, nhỏ cảm thấy ko khỏe.)I have a toothache & a sore throat, too. (Con nhức răng cùng đau họng nữa.)