Có 3 bao gạo. Bao đầu tiên nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45 kg, bao sản phẩm ba khối lượng 25 kg. Hỏi trung bình từng bao gạo trọng lượng bao nhiêu kg?
Bạn đang xem:

1. Tính:

*

2. Tính:

a) 9341 3 – 12537 = …………………

= …………………

b) 43415 + 2537 5 = …………………

= …………………

c) 453 7 + 12673 = ……………………

=……………………

d) 82375 – 4975 9 = …………………

= …………………

3. Vẽ tiếp để có:

a) Một hình vuôngb) Một hình chữ nhật

*

4. Gồm 3 bao gạo. Bao thứ nhất nặng 5 yến, bao thứ hai khối lượng 45 kg, bao thứ ba trọng lượng 25 kg. Hỏi trung bình từng bao gạo trọng lượng bao nhiêu kg?

Bài giải: 

1.

*

2. 

a) 9341 3 – 12537 = 28023 – 12537

= 15486

b) 43415 + 2537 5 = 43415 + 12685

= 56100

c) 453 7 + 12673 = 3171 + 12673

= 15844

d) 82375 – 4975 9 = 82375 – 44775

= 37600

3.

a) Một hình vuôngb) Một hình chữ nhật

*

4.

Tóm tắt:

*

Bài giải:

5 yến = 50 kg

Cả 3 bao trọng lượng là:

50 + 45 + 25 = 120 (kg)

Trung bình mỗi bao gạo cân nặng là:

120 : 3 = 40 (kg)

Đáp số : 40 kg

tinhdaudua.com.vn


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - Toán 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ýXem thêm: Con Gái Của Sông Hương: - Current Local Time In Viet Nam


những tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: Tính Từ Là Gì Trong Tiếng Việt, Tính Từ Là Gì

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp tinhdaudua.com.vn