VIẾT VỀ MÔI TRƯỜNG BẰNG TIẾNG ANH

     

Hướng dẫn Viết đoạn văn ngắn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh giỏi nhất, ngắn gọn, đầy đủ giúp những em học tập tốt.

Bạn đang xem: Viết về môi trường bằng tiếng anh

Đoạn văn 1

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals và other living things to lớn grow & develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in nature"s balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects all living beings. We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly khổng lồ its place only & many other simple ways. It is very important lớn save the environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves và our future as well.

Tạm dịch

Môi trường là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Một môi trường sạch rất cần thiết đến một cuộc sống lặng bình và khỏe mạnh. Môi trường là quần thể vực tự nhiên bao bọc giúp bé người, động vật và những sinh vật sống khác lớn lên và phát triển một cách tự nhiên. Nhưng hiện nay, môi trường của chúng ta đang bị rối loạn bằng nhiều cách khác nhau. Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân bằng tự nhiên nào cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Điều này không chỉ phá hủy cuộc sống của nhỏ người mà còn ảnh hường đến tất cả mọi sinh vật sống. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta bằng các hành động nhỏ của mọi người trên Trái Đất. Chúng ta nên giàm lượng rác thải, chỉ bỏ rác đúng nơi quy định… và nhiều cách đơn giản khác. Bảo vệ môi trường mang đến sự sinh tồn của nhân loại là điều rất quan liêu trọng. Khi chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta đang bảo vệ chính bản thân mình và cả tương lai của chúng ta nữa.

*

Đoạn văn 2


Society is constantly developing, but it cannot be denied that the development brings us a lot of negative environmental issues. Almost all of us have faced environmental pollution, but that problem sometimes is not serious enough for us to actually pay attention. Climate change & the greenhouse effect are always the từ khóa in most of the environmental pollution topics, but they are usually too big và vague for everyone to understand. To put it down in a simpler way, environmental pollution is what surrounds us every day. Dust from traffic means, noise, rubbish on the streets, or the bad smell comes from rivers is pollution. There are many forms of pollution such as air pollution, soil, water, light or noise pollution. We live in pollution và get used khổng lồ it so much that we do not even notice it. This not only affects the Earth in general, it also directly affects our health. Emissions are always one of the leading causes of respiratory illness, & climate change is indirectly causing natural disasters everywhere from all over the world. Developed countries are planning a lot remedies lớn control the seriousness of environmental pollution, but the most important thing is the awareness of each individual. Every one of us can contribute to decrease the cấp độ of pollution in our daily activities. If we all have a sense of protection for our environment, we can still develop without destroying the Earth.

Tạm dịch:

Xã hội không ngừng phát triển, nhưng không thể phủ nhận rằng sự vạc triển đó kéo theo những vấn đề tiêu cực về môi trường. Hầu như ai trong bọn họ cũng đã từng đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng điều đó đôi lúc không đủ nghiêm trọng để chúng ta phải quan tâm. Biến đổi khí hậu cùng hiệu ứng nhà kính luôn là từ khóa trong số chủ đề về ô nhiễm môi trường, nhưng bọn chúng quá lớn lớn với mơ hồ để tất cả mọi người hiểu. Nói một giải pháp đơn giản hơn, ô nhiễm môi trường là những gì đang bủa vây chúng ta hằng ngày. Sương bụi từ những phương tiện giao thông, tiếng ồn, rác thải trên đường phố, những cái sông bốc mùi chính là ô nhiễm. Gồm rất nhiều dạng ô nhiễm như ô nhiễm môi trường ko khí, đất, nước, ô nhiễm ánh nắng hoặc tiếng ồn. Chúng ta sống vào sự ô nhiễm cùng quen với nó đến mức họ không còn nhận ra nó. Việc này sẽ không chỉ gây nên ảnh hưởng tầm thường đến Trái đất, cơ mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bọn chúng ta. Khí thải luôn luôn là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến ra những bệnh về đường hô hấp, với việc biến đổi khí hậu đang gián tiếp tạo ra những thảm họa thiên nhiên ở khắp mọi nơi. Những nước phân phát triển đang triển khai rất nhiều kế hoạch để kiểm kiểm tra mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường, nhưng điều quan lại trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi cá nhân. Mỗi người trong chúng ta đều tất cả thể góp phần giảm thiểu sự ô nhiễm bằng chủ yếu những hoạt động hằng ngày. Nếu chúng ta có ý thức bảo vệ môi trường sống của mình thì chúng ta vẫn bao gồm để phân phát triển nhưng mà không hủy hoại Trái đất này.

Đoạn văn 3

Nowadays, people have khổng lồ face a lot of serious diseases, and pollution is one of the causes. The most serious problem is the air quality. We build too many factories and release too much exhaust fumes into the atmosphere, and it makes the air become worse & worse. We inhale all of the harmful chemicals directly, và I bởi vì not know why people are not taking it seriously. A very easy thing that most of us can vì to help improve the unique of air is switching khổng lồ public transportations. 10 people may need 10 different motorbikes, but we can reduce the exhaust fumes from those motorbikes by using the bus or subway. We also depend too much on air conditioners which also create negative effects to the air, & it is better if we can use fans instead on the not too hot days. The air is very important lớn us, & we need to lớn keep it clean in order to have a healthy life.

Xem thêm: Galaxy Tân Bình Giá Vé Xem Phim, Giá Vé, Lịch Chiếu Trên Momo

Tạm dịch

Ngày nay, nhỏ người phải đối mặt với rất nhiều căn bệnh nghiêm trọng, và ô nhiễm là một trong những nguyên nhân. Vấn đề nghiêm trọng nhất là chất lượng ko khí. Bọn họ xây dựng thừa nhiều xí nghiệp sản xuất và thải ra quá nhiều khói thải vào khí quyển, với nó khiến cho bầu không khí càng ngày tồi tệ hơn. Chúng ta hít trực tiếp tất cả các hóa chất độc hại cùng tôi không biết tại sao mọi người không thấy đây là một vấn đề nghiêm túc. Một điều rất dễ dàng mà hầu hết họ có thể làm cho để góp cải thiện chất lượng không gian là chuyển sang trọng dùng giao thông vận tải công cộng. 10 người bao gồm thể cần 10 xe sản phẩm công nghệ khác nhau, nhưng họ có thể giảm sương thải từ những chiếc xe trang bị đó bằng biện pháp sử dụng xe cộ buýt hoặc tàu điện ngầm. Chúng ta cũng phụ thuộc vượt nhiều vào sản phẩm điều hòa, thứ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến không khí, cùng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể sử dụng quạt thay do máy điều hòa những ngày không thật nóng. Không khí rất quan tiền trọng đối với chúng ta, và họ cần giữ nó sạch sẽ để tất cả một cuộc sống khỏe mạnh.

Đoạn văn 4

Forests not only provide oxygen, help people maintain life, but the watershed forests also act as brave warriors to lớn stop the flow of flood waters, limit the consequences of storms & floods, và prevent landslides. Rock. However, in recent years, due khổng lồ forest burning và indiscriminate deforestation, forests have been seriously damaged, storms and floods have thus happened unexpectedly & become more difficult to prevent. In order lớn reduce the damage caused by natural calamities và protect the living environment, many programs of afforestation and greening of barren hills have been organized by the State. Newly planted forests are not only a solution to lớn restore damaged forests, protect the environment and prevent natural disasters, but also create jobs for many mountainous people. I think afforestation is a useful kích hoạt that needs khổng lồ be replicated to protect the environment.

Tạm dịch

Rừng ko chỉ cung cấp oxy, giúp nhỏ người bảo trì sự sống cơ mà những cánh rừng đầu nguồn còn như những chiến binh quả cảm ngăn lại cái chảy của nước lũ, hạn chế hậu quả của bão lũ, ngăn ngừa tình trạng sạt lở đất đá. Tuy vậy những năm gần đây, do con người đốt rừng, chặt phá rừng bừa bãi đã khiến mang lại những khu vực rừng bị hủy diệt nghiêm trọng, tình trạng bão lũ do vậy cũng diễn ra bất ngờ, khó phòng kiêng hơn. Để giảm thiệt hại của thiên tai, bảo vệ môi trường sống, đã bao gồm rất nhiều chương trình trồng rừng, phủ xanh đồi trọc được bên nước tổ chức đã diễn ra. Những quần thể rừng mới trồng ko chỉ là giải pháp phục hồi những cánh rừng bị phá hoại, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa thiên tai mà hơn nữa tạo công ăn việc tạo nên rất nhiều đồng bào miền núi. Em thấy trồng rừng là hành động bao gồm ích, cần được nhân rộng để bảo vệ môi trường.

Đoạn văn 5

Vietnam is one of many countries that have to lớn face the consequences of environmental pollution, and this can be considered as the responsibility of everybody. The development of societies has direct impacts on the environment such as emissions from factories, waste being dumped in rivers & seas, illegal logging, etc. The truyền thông media has been propagating a lot about protecting the environment, và the awareness of each person is very important in maintaining a healthy habitat. We can start from simple things like putting waste in the right place, not smoking in public area or vày not destroy trees. Garbage is always a big problem for any city, and we can make it easier to handle garbage if we follow the rules of waste sorting và dumping sites. Exhaust emissions from motor vehicles are one of the leading causes of air pollution, so we should choose lớn use bio-fuel, turn off the engine when we stop at the red light & often use public transport instead of a motorcycle. We can also contribute khổng lồ protect the environment by using source of energy in a proper way, turning off electrical appliances such as TVs, bulbs, fans, etc immediately after using và locking the faucet when it is not necessary. We are living with environmental pollution, and everyone has been exposed to lớn negative effects at least once in their life. If we are more aware of protecting the environment, our lives and those around us will become much easier.

Xem thêm: Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 1 Lớp 8 Đề 2, Bài Viết Số 1

Tạm dịch

Việt nam là một vào những nước đang phải đối mặt với những hậu quả của việc ô nhiễm môi trường, và đây không phải là trách nhiệm của riêng ai. Thôn hội phạt triển kéo theo những tác động trực tiếp lên môi trường như khí thải từ những nhà máy, những chất thải ra những dòng sông và biển, nạn khai thác rừng trái phép...v…v. Truyền thông đã với đang tuyên truyền rất nhiều về việc bảo vệ môi trường, và ý thức của mỗi người rất quan tiền trọng vào việc giữ gìn một môi trường sống vào lành. Bọn họ có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như bỏ rác đúng nơi quy định, không hút thuốc ở nơi công cộng hoặc không phá hoại cây xanh. Rác rến thải luôn là vấn đề lớn đối với bất kì thành phố nào, và chúng ta hoàn toàn bao gồm thể khiến việc xử lý rác rến trở nên dễ dàng hơn nếu họ tuân thủ quy định về phân loại rác cùng địa điểm vứt rác. Khí thải từ động cơ xe pháo cũng là một trong những lý do hàng đầu khiến ô nhiễm không khí, vậy nên họ nên chọn sử dụng xăng sinh học, tắt vật dụng động cơ khi dừng đèn đỏ và thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng thế cho xe pháo gắn máy. Chúng ta còn gồm thể góp phần bảo vệ môi trường bằng giải pháp sử dụng nguồn năng lượng một phương pháp hợp lý, tắt các thiết bị điện như TV, trơn đèn, quạt…v…v ngay sau khoản thời gian sử dụng với khóa vòi nước khi không cần thiết. Chúng ta đang sống cùng với việc ô nhiễm môi trường, và hẳn ai cũng từng một lần chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ nó. Nếu chúng ta có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống, cuộc sống của chúng ta và những người bao quanh sẽ trở yêu cầu dễ dàng hơn rất nhiều.