Vectơ Gia Tốc Luôn Hướng Về Vị Trí Cân Bằng

  -  

Một chất điểm xấp xỉ điều hòa trên trục Ox. Vectơ tốc độ của chất điểm cóA. độ lớn cực lớn ở vị trí biên, chiều luôn luôn hướng ra biên.B. độ phệ cực tiểu lúc qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.C. độ bự không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

Bạn đang xem: Vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng

D. độ phệ tỉ lệ cùng với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.


Khi nói đến dao đụng điều hoà của một vật, tuyên bố nào sau đây sai?A. Vectơ gia tốc và vectơ vận tốc của vật luôn ngược chiều nhau.B. Hoạt động của đồ gia dụng từ vị trí thăng bằng ra địa chỉ biên là hoạt động chậm dần.C. Khả năng kéo về luôn hướng về vị trí cân nặng bằng.

D. Vectơ vận tốc của vật luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và gồm độ lớn tỉ lệ với độ khủng của li độ.


Một vật xấp xỉ điều hòa bên trên trục Ox xung quanh vị trí thăng bằng O. Vecto gia tốc của vật:

A. Có độ lớn tỉ lệ thuận cùng với độ lớn tốc độ của vật.

B. Bao gồm độ béo tỉ lệ với độ mập li độ của vật.

C. Luôn luôn hướng ra xa vị trí cân nặng bằng.

D. Luôn luôn hướng về vị trí cân nặng bằng.

Các thắc mắc tương trường đoản cú

Một hóa học điểm giao động điều hoà trên trục Ox. Vectơ tốc độ của hóa học điểm có

A. độ mập cực tiểu lúc qua vị trí cân nặng bằng, luôn luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.

B. độ mập không đổi, chiều luôn luôn hướng về vị trí cân nặng bằng.

C. độ lớn cực to ở địa chỉ biên, chiều luôn hướng ra biên.

D. độ khủng tỉ lệ với độ mập của li độ, chiều luôn luôn hướng về vị trí cân nặng bằng.

Một vật xấp xỉ điều hòa bên trên trục Ox (mốc cụ năng tại đoạn cân bằng O) thì

(a) rượu cồn năng của vật cực lớn khi vận tốc của vật gồm độ to cực đại.

(b) khi đồ dùng đi trường đoản cú vị trí cân bằng ra biên, vectơ vận tốc và vectơ tốc độ của vật luôn luôn cùng chiều.

(c) khi ở vị trí cân bằng, nạm năng của vật bởi cơ năng.

(d) rượu cồn năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.

(e) cứ mỗi chu kì dao động, có bốn thời điểm thế năng và rượu cồn năng của vật bởi nhau.

(f) cụ năng và rượu cồn năng của vật biến thiên cùng với tần số bằng tần số của li độ.

(g) gia tốc đạt quý giá cực tè khi vật dụng ở li độ cực đại.

Trong những phát biểu trên, số tuyên bố đúng là?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

(a) hễ năng của vật cực đại khi gia tốc của vật gồm độ béo cực đại.

(c) khi ở vị trí cân bằng, cầm cố năng của vật bằng cơ năng.

(e) cứ từng chu kì dao động, gồm bốn thời khắc thế năng và động năng của vật bởi nhau.

(g) gia tốc đạt cực hiếm cực tiểu khi trang bị ở li độ cực đại.


cho các phát biểu sau về xấp xỉ điều hòa

(b) Vectơ tốc độ và vectơ vận tốc của vật cùng chiều nhau lúc vật chuyển động về phía vị trí thăng bằng

(d) hoạt động của đồ dùng từ vị trí cân bằng ra biên là cấp tốc dần.

(f) gia tốc của vật có giá trị cực đại khi vật dụng ở biên dương.

Số tuyên bố đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

cho những phát biểu sau về xê dịch điều hòa

(b) Vectơ tốc độ và vectơ tốc độ của vật thuộc chiều nhau khi vật hoạt động về phía vị trí cân bằng

(d) hoạt động của thứ từ vị trí cân bằng ra biên là nhanh dần.

(f) vận tốc của vật có giá trị cực đại khi đồ ở biên dương.

Số tuyên bố đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Một bé lắc đơn dao động điều hòa tại vị trí có gia tốc trọng ngôi trường g = 10 m / s 2 , vật nặng có trọng lượng 120g. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của đồ dùng tại vị trí cân bằng và độ lớn vận tốc của trang bị tại địa chỉ biên là 0,08. Độ khủng lực căng dây trên vị trí cân đối có quý hiếm gần với cái giá trị làm sao nhất tiếp sau đây ?

A. 1,20 N.

B.0,81 N.

C.0.94 N.

D.1,34 N.

Một con lắc đơn giao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng ngôi trường g = 10m/s2. đồ gia dụng nặng có cân nặng 120g. Tỉ số thân độ lớn gia tốc của trang bị tại vị trí thăng bằng và tại vị trí biên là 0,08. Độ lớn lực căng dây trên vị trí thăng bằng có quý giá gần nhất với mức giá trị nào sau đây

A. 1,20N.

B. 0,94N.

C. 0,81N.

D. 1,34N.

Một vật xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox. Mốc cầm năng ở trong phần cân bằng O. Ở thời khắc độ lớn tốc độ của vật bởi 50 % vận tốc cực đại thì tỉ số giữa đụng năng với cơ năng của thứ là


*

*

*

*

Một vật giao động điều hoà trên trục Ox xung quanh vị trí cân bằng O. Vectơ gia tốc của vật

A. Luôn luôn hướng về vị trí cân nặng bằng.

Xem thêm: Cách Học Thuộc Nguyên Tử Khối, 2022 Cách Học Thuộc Bảng Nguyên Tố Hóa Học 8

B. Có độ to tỉ lệ nghịch với độ lớn li độ của vật.

C. Gồm độ lớn tỉ lệ thuận cùng với độ lớn gia tốc của vật.

D. Luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.

Các câu hỏi tương trường đoản cú

Một chất điểm xấp xỉ điều hoà trên trục Ox. Vectơ tốc độ của chất điểm có

A. độ khủng cực tiểu khi qua vị trí cân bằng, luôn luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.

B. độ béo không đổi, chiều luôn luôn hướng về vị trí cân bằng.

C. độ lớn cực to ở địa điểm biên, chiều luôn luôn hướng ra biên.

D. độ béo tỉ lệ cùng với độ to của li độ, chiều luôn luôn hướng về vị trí cân nặng bằng.

Một vật xê dịch điều hòa bên trên trục Ox (mốc núm năng ở trong phần cân bởi O) thì

(a) động năng của vật cực lớn khi gia tốc của vật tất cả độ to cực đại.

(b) khi đồ vật đi từ vị trí cân đối ra biên, vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật luôn cùng chiều.

(c) khi tại phần cân bằng, cụ năng của vật bằng cơ năng.

(d) cồn năng của vật cực lớn khi vật tại vị trí biên.

(e) cứ mỗi chu kì dao động, gồm bốn thời gian thế năng và hễ năng của vật bằng nhau.

(f) vậy năng và đụng năng của vật vươn lên là thiên với tần số bằng tần số của li độ.

(g) vận tốc đạt quý giá cực tè khi vật ở li độ rất đại.

Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng là?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

(a) rượu cồn năng của vật cực to khi vận tốc của vật gồm độ bự cực đại.

(c) khi tại vị trí cân bằng, thay năng của vật bằng cơ năng.

(e) cứ mỗi chu kì dao động, có bốn thời điểm thế năng và hễ năng của vật bởi nhau.

(g) gia tốc đạt giá trị cực đái khi trang bị ở li độ rất đại.

cho những phát biểu sau về xê dịch điều hòa

(b) Vectơ gia tốc và vectơ tốc độ của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân đối

(d) chuyển động của đồ gia dụng từ vị trí thăng bằng ra biên là cấp tốc dần.

(f) gia tốc của vật có mức giá trị cực đại khi thiết bị ở biên dương.

Số tuyên bố đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


cho các phát biểu sau về dao động điều hòa

(b) Vectơ vận tốc và vectơ tốc độ của vật thuộc chiều nhau lúc vật vận động về phía vị trí cân nặng bằng

(d) chuyển động của thứ từ vị trí cân bằng ra biên là cấp tốc dần.

(f) tốc độ của vật có mức giá trị cực to khi đồ vật ở biên dương.

Số phát biểu đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Một bé lắc đơn xấp xỉ điều hòa tại chỗ có tốc độ trọng ngôi trường g = 10 m / s 2 , trang bị nặng có trọng lượng 120g. Tỉ số thân độ lớn gia tốc của đồ dùng tại vị trí cân đối và độ lớn vận tốc của đồ gia dụng tại vị trí biên là 0,08. Độ lớn lực căng dây trên vị trí thăng bằng có giá trị gần với cái giá trị như thế nào nhất sau đây ?

A. 1,20 N.

B.0,81 N.

C.0.94 N.

D.1,34 N.

Một nhỏ lắc đơn giao động điều hòa tại vị trí có vận tốc trọng ngôi trường g = 10m/s2. đồ gia dụng nặng có cân nặng 120g. Tỉ số thân độ lớn vận tốc của đồ gia dụng tại vị trí cân đối và tại vị trí biên là 0,08. Độ phệ lực căng dây tại vị trí cân bằng có quý hiếm gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 1,20N.

B. 0,94N.

C. 0,81N.

D. 1,34N.

Vật nhỏ của một bé lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang, mốc chũm năng trên vị trí cân nặng bằng. Khi vận tốc của vật có độ lớn bởi một nửa độ phệ gia tốc cực lớn thì tỉ số giữa đụng năng và cố năng của đồ dùng là

A. 3

B. 1/3

C. 1/2

D. 2

Một nhỏ lắc lốc xoáy nằm ngang giao động điều hoà bao phủ vị trí cân bằng với chu kỳ T =π/10s. Đặt trục tọa độ Ox nằm ngang, nơi bắt đầu O trên vị trí cân nặng bằng. Nhận định rằng lúc t = 0, vật tại vị trí có li độ x = -1 cm và được truyền tốc độ 20√3cm/s theo hướng dương. Khi ấy phương trình xê dịch của vật tất cả dạng:

A.x = 2 sin (20t +π/6) cm.

B.x = 2 cos (20t -π/6) cm.

C.x = 2 sin (20t -π/6) cm.

Xem thêm: Bài Tập Nâng Cao Tiếng Anh 9 Có Đáp Án, Bài Tập & Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 9

D.x = 2 sin (20t -π/3) cm.

Một vật xê dịch điều hòa dọc theo trục Ox. Mốc rứa năng ở chỗ cân bằng O. Ở thời điểm độ lớn tốc độ của vật bởi 50 % vận tốc cực lớn thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của đồ gia dụng là