V bare infinitive là gì

     
Bài viết sau đây, IELTS TUTOR sẽ phân phối đến cho đông đảo bạn thông tin về to infinitives, Bare infinities, cùng Gerund. Khi nghe về một số loại từ này, chắc những các bạn đều suy nghĩ rằng chúng rất dễ để học mà lại thực sự rất đơn giản nhầm lẫn và đắn đo dùng kết cấu nào .Bạn sẽ xem : V bare infinitive là gì

– nhà ngữ của câu:


 To become a famous singer is her dream.

Bạn đang xem: V bare infinitive là gì

– vấp ngã ngữ mang lại chủ ngữ :

What I like is to swim in the sea & then to lie on the warm sand.

– Tân ngữ của đụng từ :

It was late, so we decided to take a taxi home.

– Tân ngữ của tính trường đoản cú :

I’m pleased to see you.

– Theo sau một số ít rượu cồn từ khăng khăng :

They want to lớn go home.

– Theo sau 1 số ít ít danh từ một mực :

She has the ability to run the company

– Dạng rút gọn gàng của ” in order to “, dùng để chỉ mục tiêu của hành động :

I eat more than normal to gain weight

– attempt : nỗ lực nỗ lực, nỗ lực- decide : ra quyết định hành động- expect : mong muốn đợi- fail : thất bại, hỏng- hope : kỳ vọng- intend : định- invite : mời- learn : học / học tập cách- manage : xoay sở, nỗ lực nỗ lực- offer : cho, khuyến mãi, đề xuất- plan : lên kế họach- pretend : vờ vịt- promise : hứa- refuse : khước từ

– seem: nhường như– tell : bảo- tend : có khuynh hướng- threaten : rình rập ăn hiếp dọa- want : muốn- would lượt thích : muốn, thích

1.3.1. It takes / took + O + thời hạn + to-inf

It takes phái mạnh two hours to do that exercise.

1.3.2. Chỉ mục đích

I went khổng lồ the post office to send a letter.

1.3.3 bổ ngữ cho danh tự hoặc đại từ: S + V + Noun / pronoun + to-inf

I have some letters to write.

Xem thêm: Cửa Hàng Bán Bóng Bay Hidro Cầu Giấy, Bóng Bay Hidro Cầu Giấy

Is there anything to eat?

1.3.4 It + be + adj + to-inf: thật … để ..

It is interesting lớn study English

1.3.5. S + be + adj + to-inf

I’m happy to receive your latter .

1.3.6. S + V + too + adj / adv + to-inf

He is too short to play basket ball.

1.3.7. S + V + adj / adv + enough + to-inf

He isn’t tall enough to play basket ball.

1.3.8. S + find / think / believe + it + adj + to-inf

I find it difficult lớn learn English vocabulary .

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán 5 Tập 1, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1

1.3.9. Sau các từ nghi vấn: what, who, which, when, where, how,… (nhưng hay không cần sử dụng sau why)

I don’t know what to say.

1.3.10. Be + lớn verb (Phải làm những gì đó, bị bạn khác yêu thương cầu)

He is lớn submit the sales report by MondayVerbs + Object + lớn infinitive

*
SubmitCancelAll Posts × SubmitCancelAll PostsAlmost done …

We just sent you an email. Please click the links in the e-mail to confirm your subscription!