Unit 2 Lớp 12: Reading

     

Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?


BEFORE YOU READ (Trước khi đọc)

Work in pairs.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 12: reading

 Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?

(Thảo luận câu hỏi: đông đảo yếu tố nào dưới đây là đặc trưng nhất cho cuộc sống đời thường hạnh phúc? tại sao?)

□ love (tình yêu)

□ money (tiền bạc)

□ parents’ approval (sự đống ý của thân phụ mẹ)

□ a nice house / flat (1 căn nhà/căn hộ đẹp)

□ a good job (1 công việc tốt)

□ good health (sức khỏe khoắn tốt)

Hướng dẫn giải:

A: Which of the above factors is the most important for a happy life?

B: In my opinion, love, good health và a good job are the most important For a happy life.

A: Why?

B: As we know, love, especciallv the true love, is an essential factor for a marriage life. Someone compares love with light or water to lớn life. Indeed, with love we can suffer the hardship, sufferings or misfortunes of life. Và there’s an important aspect of love: forgiveness. We can say love and forgiveness arc two unseparable qualities.

A: What about good health? Is it also indispendable too?

B: Sure. Imagine! Can you work or live a happy life if you are in ill health?

A: Absolutely no.

B: And a good job can provide you with money enough for your life and your family, because money is a means

of comfort.

A: OK. I quite agree with you.

Chú ý: Phần được gạch ốp chân học tập sinh rất có thể thay cố để phù hợp với ý kiến cá nhân của mình. 

Tạm dịch:

A: số đông yếu tố bên trên là điều quan trọng đặc biệt nhất mang lại một cuộc sống thường ngày hạnh phúc?

B: Theo tôi, tình yêu, sức khoẻ và quá trình tốt là đặc trưng nhất Đối với cuộc sống đời thường hạnh phúc.

A: tại sao?

B: Như bọn họ biết, tình yêu, espcciallv tình cảm đích thực, là một yếu tố cần thiết cho cuộc sống thường ngày hôn nhân. Ai đó đối chiếu tình yêu thương với tia nắng hoặc nước cho cuộc sống. Thật vậy, với tình yêu, bạn cũng có thể chịu đựng những khó khăn, đau buồn hoặc hồ hết điều rủi ro mắn vào cuộc sống. Và gồm một khía cạnh đặc biệt của tình yêu: tha thứ. Chúng ta cũng có thể nói tình yêu và sự tha sản phẩm là hai phẩm hóa học không thể tách bóc rời.

A: Về sức khoẻ? Nó cũng không thể khác nhau được?

B: chắn chắn chắn. Hãy tưởng tượng! bạn cũng có thể làm việc hoặc sống một cuộc sống đời thường hạnh phúc nếu như khách hàng bị bệnh?

A: hoàn toàn không.

B: cùng một quá trình tốt rất có thể cung cấp cho mình cnoush tiền cho cuộc sống của người sử dụng và gia đình của bạn, cũng chính vì tiền là một trong những phương tiện thể (nếu thoải mái.A: OK. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn

❖ WHILE YOU READ (Trong khi chúng ta đọc)

Read the text and do the tasks that follow.

(Đọc bài xích đọc và làm cho những bài tập kèm theo)

Click tại phía trên để nghe:

 

 

*

Traditionally, Americans và Asians have very different ideas about love & marriage. Americans believe in “romantic” marriage - a boy và a girl are attracted khổng lồ each other, fall in love, và decide to marry each other. Asians, on the other hand, believe in “contractual” marriage - the parents of the bride & the groom decide on the marriage; và love - if it ever develops - is supposed lớn follow marriage, not precede it.

To show the differences, a survey was conducted among American, Chinese và Indian students lớn determine their attitudes toward love & marriage. Below is a summary of each group’s responses lớn the four key values.

Physical attractiveness: The Americans are much more concerned than the Indians & the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or a husband. They also agree that a wife should maintain her beauty & appearance after marriage.

Confiding: Few Asian students agree with the American students’ view that wives và husbands nói qua all thoughts. In fact, a majority of Indians và Chinese think it is better and wiser for a couple not to giới thiệu certain thoughts. A large number of Indian men agree that it is unwise to lớn confide in their wives.

Partnership of equals: The majority of Asian students reject the American view that marriage is a partnership of equals. Many Indian students agree that a woman has lớn sacrifice more in a marriage than a man.

Trust built on love: Significantly, more Asian students than American students agree that a husband is obliged lớn tell his wife where he has been if he comes home late. The Asian wife can demand a record of her husband’s activities. The American wife, however, trusts her husband to bởi the right thing because he loves her not because he has to.

The comparison of the four values suggests that young Asians are not as thắm thiết as their American counterparts.

Tạm dịch:

Theo truyền thống người Mĩ và fan Á châu có những phát minh rất khác nhau về tình yêu với hôn nhân. Người Mĩ tin ở hôn nhân gia đình "lãng mạn” - một cậu trai và một cô gái cảm thấy yêu thích nhau, yêu thương nhau và ra quyết định cưới nhau. Trái lại, ngườỉ Á châu tin ở hôn nhân gia đình “có tính giao ước" - bố mẹ của nàng dâu và của chú ý rể đưa ra quyết định việc hôn nhân; và tình yêu thương - ví như có trở nên tân tiến - được nghĩ là việc tiếp nối hôn nhân, chớ không tồn tại trước nó.

Để chứng tỏ những sự khác biệt một cuộc khảo sát được thực hiện giữa những sinh viên Mĩ, china và Ấn để quyết định thái dộ của họ so với tình yêu với hôn nhân. Dưới đây là phiên bản tóm tắt các thắc mắc của từng nhóm cho bốn ý tưởng quan trọng.

Nét hấp dãn về nước ngoài hình: Sinh viên Mĩ thân thiện nhiều về nét thu hút thể hóa học hơn sv Ân và trung hoa khi họ chọn vợ hay chồng. Bọn họ cũng đồng ý rằng người vk nên duy trì vẻ đẹp và ngoại hình của chính bản thân mình sau hôn nhân.

  phân tách sẻ: Ít sinh viên Á châu gật đầu quan điểm của sinh viên Mĩ rằng vợ và ck nên chia sẻ mọi ý nghĩ với nhau. Thực vậy, phần lớn sinh viên Ân và trung hoa thực sự cho là không bàn luận một số vấn đề, chia sẻ một số ý tưởng nào đó là xuất sắc và thận trọng hơn. Đặc biệt tương đối nhiều người Ấn gật đầu rằng đãi đằng tâm sự với bà xã là không khôn ngoan.

Mối tương quan của fan ngang hàng: Đa số sv Á châu bác bỏ bỏ cách nhìn của fan Mĩ hôn nhân là côn trùng tương quan trong những người ngang hàng với nhau, không đòi hỏi ít hay nhiều hơn thế ở nhau. Đa số sinh viên Ân gật đầu đồng ý rằng trong hôn nhân đàn bà yêu cầu hi sinh nhiều hơn đàn ông.

tin tưởng xây dựng bên trên tình yêu: Đáng chú ý, các sinh viên châu Á rộng sinh viên Mĩ gật đầu rằng người ck bắt buộc nói cho bà xã nơi anh ta đã từng đi nếu anh về bên muộn. Người vợ Á châu rất có thể yêu cầu report những buổi giao lưu của chồng. Người bà xã Mĩ, chẳng hạn, tin chồng mình làm điều đúng vì chưng anh yêu cô chứ không vì anh sẽ phải làm.

Sự đối chiếu bốn phát minh về tính lãng mạn cho biết người con trẻ châu Á không lãng mạn bằng fan Mĩ đồng trang lứa.

Task 1: Explain the meaning of the italicized words / phrases in the following sentences.

Xem thêm: 60+ Hình Ảnh Avatar Cặp Chất Cho 2 Người, Dễ Thương Lém!, Avatar Đôi: Ảnh Đại Diện Cặp Đôi 2 Người Đẹp

(Giải thich nghĩa của rất nhiều từ/cụm trường đoản cú in nghiêng ở đầy đủ câu sau.)

1. Love is supposed to lớn follow marriage, not precede it.

precede (v): happen or exist before

2. A survey was made to lớn determine their attitudes toward love & marriage.

determine (v): find out

3.They agree that it is unwise khổng lồ confide in their wives.

confide (v): tell someone about somethine very private or secret.

4. An Indian woman has to sacrifice more in a marriage than a man.

sacrifice (v): willingly stop having something you want.

5. A husband is obliged khổng lồ tell his wife where he has been.

obliged (V-ed): having a duty to vày something.

Tạm dịch:

1. Tình yêu được mang lại là làm theo hôn nhân, không xảy ra trước nó.

2. Một cuộc điều tra khảo sát đã được thực hiện để xác định cách biểu hiện của họ đối với tình yêu cùng hôn nhân.

3. Họ chấp nhận rằng ko khôn ngoan bắt buộc tin tưởng vk mình.

4. Một người thiếu nữ Ấn Độ yêu cầu hy sinh nhiều hơn thế trong hôn nhân gia đình hơn là một người đàn ông.

5. Một người ck có nghĩa vụ cần nói cho bà xã mình biết tôi đã ở đâu.

Task 2: Answer the following questions.

(Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What are the four key values in the survey?

Trả lời: They are “trust built on love, physical attractiveness, confiding và partnership of equals.”

Thông tin: Câu thứ nhất của đoạn 3,4,5,6.

Tạm dịch: 

1. Bốn giá trị chính trong cuộc khảo sát là gì?

=> Đó là "niềm tin kiến tạo trên tình yêu, sức lôi cuốn về thể chất, sự tin yêu và đối tác bằng nhau."

2. Who are much more concerned with physical attractiveness when choosing a wife or a husband, the young Americans or the young Asians?

Trả lời: The Americans are much more concerned with it than the Indians and the Chinese when choosing a wife or a husband.

Thông tin: Đoạn 3 “The Americans are much more concerned than the Indians and the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or a husband.”

Tạm dịch:

2. Fan nào quan tâm nhiều hơn thế nữa tới sự lôi kéo về thể chất khi lựa chọn vk hay chồng, bạn teen Mỹ tốt Châu Á?

=> Người Mỹ quan tiền tâm nhiều hơn đến sự lôi cuốn về thể hóa học hơn bạn Ấn Độ và bạn Hoa khi lựa chọn bà xã hoặc một fan chồng.

3.What are the Indian students’ attitudes on a partnership of equals?

Trả lời: The Indian students agree that a woman has to lớn sacrifice more in a marriage than a man.

Thông tin: Đoạn 5: “Partnership of equals: The majority of Asian students reject the American view that marriage is a partnership of equals. Many Indian students agree that a woman has to sacrifice more in a marriage than a man.

Tạm dịch:

3. Thể hiện thái độ của sinh viên Ấn Độ về quan lại hệ đối tác bằng nhau?

=> Các sv Ấn Độ đồng ý rằng một đàn bà đã hy sinh nhiều hơn nữa trong hôn nhân gia đình hơn là một người bầy ông.

4. Why does the American wife trust her husband to do the right thing?

Trả lời: The American wife trusts her husband to vày the right thing because he loves her not because he has to.

Thông tin: Đoạn 6 “The American wife, however, trusts her husband to vì the right thing because he loves her not because he has to.”

Tạm dịch:

Tại sao những người vợ ngơi nghỉ Mỹ lại tin tưởng vào ông chồng mình có tác dụng điều đúng?

=> Người vk Mỹ tin yêu vào ông chồng mình làm điều đúng vày anh ấy yêu cô ấy chưa phải vì anh ta bị bắt buộc buộc phải làm điều đó.

5. What is the main finding of the survey?

Trả lời: The main finding of the survey is young Asians are not as lãng mạn as their American counterparts.

Thông tin: Đoạn cuối “The comparison of the four values suggests that young Asians are not as romantic as their American counterparts.

Xem thêm: Kết Quả Hình Ảnh Cô Giáo Đang Dạy Học Năm 2021, Top 18 Bài Tả Cô Giáo Đang Giảng Bài

Tạm dịch 

5. Phạt hiện thiết yếu của cuộc điều tra này là gì?

=> Phát hiện bao gồm của cuộc khảo sát này là những người dân châu Á trẻ con tuổi không lãng mạn như những người Mỹ.

 

❖ AFTER YOU READ (Sau khi đọc)

Work in groups. Discuss the question: “What are the differences between a traditional Vietnamese family và a modern Vietnamese family?”

(Làm vấn đề từng nhóm. Thảo luận câu hỏi:" Sự biệt lập giữa mái ấm gia đình Việt Nam truyền thống và gia đình Việt Nam hiện nay đại?”)