TURN OVER A NEW LEAF LÀ GÌ

     

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời khách hàng theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 82 của đài tiếng nói của một dân tộc Hoa Kỳ, vày Hằng tâm và Christopher Cruise phụ trách.

Bạn đang xem: Turn over a new leaf là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are SPILL THE BEANS & TURN OVER A NEW LEAF.

Trong bài học hôm nay, nhị thành ngữ ta học tập là SPILL THE BEANS và TURN OVER A NEW LEAF.

Mike’s friend Larry is working at the Watson bank on Arlington Boulevard in Falls City, he has recently been promoted to lớn the position of Manager of this branch. He’s well-liked by his co-workers, thanks khổng lồ his mild manners & his sense of responsibility.

Bạn của Mike, anh Larry thao tác ở nhà ngân hàng Watson trên quốc lộ Arlington thành phố Falls City. Anh vừa được thăng chức giám đốc chi nhánh nhà bank này. Anh được đồng ngiệp quí mến bởi vì tính anh dịu nhàng với anh có tinh thần trách nhiệm.

MIKE: Mai Lan, I saw Larry last weekend. You remember him, don’t you?

Mai Lan, tôi gập Larry vào buổi tối cuối tuần trước. Cô lưu giữ anh ta chứ?

MAI LAN: Yes, I do. He’s tall and handsome. He’s a bit reserved but I can tell he’s smart & kind.

Có chứ. Anh ta cao, đẹp nhất trai. Anh dường như ít nói, mà lại tôi thấy anh ta thông minh cùng tử tế.

MIKE: You’re so right. The guy is rather quiet, but really bright. He has excellent ideas in term of business. As the manager of his bank, he has succeeded in bringing in many new clients.

Cô nói đúng lắm. Anh ta tương đối ít nói nhưng tốt lắm, các sáng kiến. Anh có tương đối nhiều ý rất hấp dẫn về yêu mến mại. Làm giám đốc của chi nhánh nhà bank đó, anh vẫn thành công, sở hữu vào nhiều du khách mới.

MAI LAN: I’m sure he treats his clients professionally and ensures them he’s there khổng lồ really help them.

Tôi chắc chắn là là anh ta đối xử với quý khách hàng lịch sự và làm khách tin cẩn là anh chân tình giúp họ.

MIKE: Yes. That’s critical in customer relationship.

Đúng. Vấn đề đó tối quan trọng đặc biệt trong sự giao dịch với khách hàng.

MAI LAN: I’m so impressed! He certainly deserves special recognition, either bonuses or more promotion.

Tôi có ấn tượng tốt về anh ta. Dĩ nhiên chắn ảnh xứng xứng danh ghi nhận, hoặc được tiền thưởng, hoặc được thăng chức.

MIKE: I agree. You know what, Mai Lan? There’s an interesting story about him. I’m telling you now and let’s keep this between us.

Tôi đồng ý. Mai Lan, bao gồm một chuyện về anh ta. Tôi nói mang đến cô nghe nhưng lại giữ bí mật giữa chúng ta thôi nhé.

MAI LAN: Oh, something negative about him? I hope not. I lượt thích the man and strongly believe he is one of good characters.

Ồ. Một tin xấu về anh ta hả? Tôi hi vọng không đề nghị thế. Tôi cực kỳ quí hình ảnh và tin là hình ảnh có nhiều tính tốt.

MIKE: No, no. It’s not really bad. Just something he did in his teenage. You know some people don’t behave properly when they were young. Well, I can say many, in various ways.

Không, không. Chuyện không hẳn là xấu. Chỉ là 1 trong việc anh làm khi còn trẻ. Cô biết có những người dân không cư xử đúng khi còn trẻ. À, tôi nói theo một cách khác là nhiều người trẻ cư xử sai, sai nhiều kiểu.

MAI LAN: Mike. Look! I’m raising my hand. I was one. I gave my parents a lot of headaches when I was 14, 15.

Mike, chú ý đây. Tôi vẫn giơ tay lên đây này. Tôi là một trong trong số đó. Tôi làm phụ huynh tôi nhức đầu những lắm cơ hội 14, 15 tuổi.

Xem thêm: Ký Hiệu Khác Trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Ký Hiệu So Sánh Khác Nhau Trong Excel

MIKE: Count me in! Please!

Xin tính cả rôi vào đấy!

MAI LAN: But what did Larry do?

Nhưng Larry làm gì thế?

MIKE: Well, Larry hung out with some bad kids and they shoplifted at the mall và got caught. Larry was ashamed và kept the story under wraps for a long time.

À. Larry đùa với một đội bạn xấu, tụi nó đánh tráo đồ vào một yêu thương xá với bị bắt. Larry trinh nữ lắm, giữ bí mật chuyện này vào một thời gian dài.

MAI LAN: Poor guy! All of us make mistakes sometime in our life. So Larry kept it under wraps, but how come you know about it?

Thương quá! vớ cả bọn họ đều từng có tác dụng lỗi trong đời. Vậy Larry giữ bí mật mà sao anh lại biết?

MIKE: One of the boys Larry hung out with spilled the beans!

Một cậu trong nhóm Larry nghịch "spilled the beans".

MAI LAN: “Spilled the beans”? You said “spilled the beans”?

“Spilled the beans”? Anh nói “spilled the beans”?

MIKE: Yes. To lớn spill S-P-I-L-L the beans B-E-A-N-S means reveal secret information about something, mostly unintentionally.

Phải. Lớn spill S-P-I-L-L the beans B-E-A-N-S tức là nói ra một chuyện kín, bí mật. Thường xuyên là vô tình nói ra.

MAI LAN: So he spilled the beans and the story’s known.

Vậy là anh này nói ra cùng có người biết chuyện.

MIKE: That’s it. Larry was quite upset. He felt very bad right after the incident, he acknowledged he had made a bad decision to hang out with the wrong group.

Thế đó. Larry khá ai oán và ân hận. Tức thì sau chuyện mang hàng ngơi nghỉ thương xá, anh đã nhận ra bản thân sai, đi nhập bầy với team xấu.

MAI LAN: & he changed. I know the feelings. He didn’t intend khổng lồ misbehave, it was just a thoughtless act of a young boy. Everyone deserves a second chance.

Và rồi anh ta cố kỉnh đổi. Tôi hiểu lắm. Anh không có ý làm việc xấu, đó chỉ là hành vi thiếu để ý đến của tuổi trẻ. Ai cũng đáng được cơ hội để sửa đổi.

MIKE: You’re right. His parents supported him heartily. They realized that he felt bad, so didn’t penalize him.

Cô nói đúng. Bố mẹ anh ân cần nâng đỡ anh. Ông bà biết anh hối hận nên ko phạt anh.

MAI LAN: They helped him get rid of the guilty feelings, too, didn’t they?

Ông bà giúp anh phá bỏ cảm giác tội lỗi bắt buộc không?

MIKE: They did. & he completely turned over a new leaf.

Ba má anh làm nắm đó. Với anh trọn vẹn "turn over a new leaf".

MAI LAN: “Turn over a new leaf” is like turn over a new page in a book, right?

"Turn over a new leaf" giống hệt như lật qua 1 trang bắt đầu của cuốn sách yêu cầu không?

MIKE: Yes, It means start to act, khổng lồ behave in a better or more responsible way.

Phải. Có nghĩa là bước đầu đổi thay, đối xử đúng, có nhiệm vụ hơn.

MAI LAN: So he turned over a new leaf. After that, he acted correctly & he behaved responsibly. I can tell.

Vậy là anh ta lật qua trang mới! Sau chuyện kia anh sống đường hoàng, có niềm tin trách nhiệm. Tôi thấy rõ như vậy.

MIKE: Indeed. He turned over a new leaf. Now, all know him as a gentleman with dignity and a businessman with a promising future.

Rất đúng. Anh ta đổi qua trang mới. Bây giờ ai cũng biết anh là một trong những người kế hoạch sự, có tư cách, một yêu đương gia bao gồm tương lai đầy hẹn hẹn.

Xem thêm: Hợp Âm Đồi Hoa Mặt Trời Hợp Âm, Nốt Và Lời, Hợp Âm Đồi Hoa Mặt Trời

Hôm nay bọn họ vừa học nhì thành ngữ: SPILL THE BEANS nghĩa là NÓI LỘ RA cùng TURN OVER A NEW LEAF tức là SỬA ĐỔI. Hằng vai trung phong và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.