Tổng các hệ số của đa thức khi khai triển là

     
Bạn đã xem: Cách Tính Tổng thông số Trong khai triển Nhị Thức Niu Tơn, Giải bài Tập Tính Tổng vào Nhị Thức Newton tại tinhdaudua.com.vn

2. Thừa nhận xét

– trong khai triển

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

) và chuyển đổi số hạng kia có hệ số không cất k hoặc chứa k tuy thế tổng bắt đầu dễ tính rộng hoặc đã có sẵn.


Next: chăm Đề Giải Hệ Phương Trình Đẳng cấp Lớp 10 Violet, chuyên Đề Về Phương Trình cùng Hệ Phương Trình