Tóm Lược Lịch Sử Việt Nam

     

Bản tóm lược lịch sử hào hùng Việt nam giới qua các thời kỳ, giúp bạn đọc có được cái nhìn nhanh và bao gồm về những đoạn đường mà quốc gia đã trải qua.

Bạn đang xem: Tóm lược lịch sử việt nam

Tóm tắt lịch sử vẻ vang việt phái mạnh qua những thời kỳ

Nước ta sẽ trả qua những thời kỳ sau: Thời đại lịch sử từ trước > Thời kỳ đồ vật đá cũ > Thời kỳ thiết bị đá mới > Thời kỳ vật dụng đồng >Thời kỳ đồ sắt.

Sự xuất hiện Nước Văn Lang cùng Nước Âu Lạc

Các Vua Hùng vương đã nạm nhau trị do nước Vãn Lang, đến cụ kỷ lắp thêm 3 trước công nguyên, An Dương vương vãi lập yêu cầu nước âu Lạc và vết tích Thành Cổ Loa vẫn còn tồn tại mang đến ngày nay.

*
nước ta thời kỳ những vua Hùng

Giai đoạn Bắc thuộc: từ thời điểm năm 207 trước công nguyên đến cố gắng kỷ thiết bị 10 sau công nguyên

Vào năm 207 trước công nguyên, nước Âu Lạc bị xâm lăng bởi Triệu Đà.

Sau đó vào nãm 111 trước công nguyên, Nước Âu Lạc bị đơn vị Hán đô hộ. Trong giai đoạn này nhiều nhân vật dân tộc sẽ dấy binh khởi nghĩa tranh đấu giành độc lập.

Ngô Quyền cùng với trận đại chiến thắng vang dội vượt mặt quân nam Hán trên Sông Bạch đằng Năm 938 , đã hoàn thành 1000 năm đô hộ với giành lại hòa bình cho Việt Nam.

Các Triều đại phong con kiến Việt Nam

Trang sử bắt đầu của lịch sử Việt phái nam được xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 10 khi mà những triều đại Ngô, Đinh, tiền Lê đã vững chắc, câu kết và tất cả đủ sức mạnh để bảo đảm nền tự do tự nhà của nước nhà ta.

Xem thêm: Chia Sẻ Công Thức Tính Đường Cao Trong Tam Giác Cân, Đều, Vuông

Triều đại Ngô: ( 939 – 965 ) 26 năm cùng với 5 vị Vua tên nước Vạn Xuân khiếp độ tại Cổ Loa

Triều Đinh: ( 968 – 980) 12 năm với 2 đời vua mang tên Quốc hiệu là Đại Cồ Việt đế đô tại Hoa Lư

Tiền Lê: (980 – 1009) 29 năm với 3 đời Vua Quốc hiệu là Đại Cồ Việt kinh thành tại Hoa Lư

Thời Lý: (1009 – 1225 ) 9 đời Vua vào 216 năm

Đời Trần: (1226 – 1400 ) 174 năm với 12 đời Vua

Nhà hồ nước (1400 – 1407) 7 năm với 2 đời Vua thay đổi tên Quốc hiệu là Đại ngớ ngẩn kinh đô tai Tây Đô (Thanh Hóa) (Ngu bao gồm nghĩa lặng Vui)

Thời Hâu trần: ( 1407 – 1414)7 năm cùng với 2 đời Vua

Thời kỳ Bắc thuộc: Sau khi thu được Đại Việt, quân Minh chia vn thành quận huyện để cai trị, bọn chúng bắt quần chúng ta làm tôi tớ, thuế má lao dịch nặng nề, cuộc sống đời thường vô khốn cùng khổ.

Lê sơ — Hậu Lê (1428-1527) 10 đời vua vào 100 năm đổi tên nước là Đại Việt kinh kì tại Đông Kinh.

Nhà Mạc (1527 — 1532) để kinh đô trên Cao Bình — TP Cao bởi ngày nay.

Triều đại Tây sơn (1789 – 1802) – Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ với Nguyễn Huệ kinh thành tại Qui Nhơn và Phú Xuân (Huế).

Triều Nguyễn (1802-1945) thay tên nước là Việt Nam kinh đo tại Huế.

Sau khi thực dân Pháp rút ngoài miền Bắc. Việt nam lại bị trong thời điểm tạm thời chia giảm làm nhì miền trên vĩ con đường 17. Miền Bắc bắt đầu xây dựng lại.Khi đó miền nam bộ Việt Nam nên chống lại quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Bạn dân trải qua một cuộc chiến ác liệt gần trăng tròn nãm để dành lại tự do dân tộc Việt phái nam trong binh lửa chống Mỹ

Tên nước vn qua các thời kỳ lịch sử

Việt nam là một quốc gia hơn 4 ngàn năm văn hiến đã làm qua nhiều quốc hiệu khác nhau trong số thời kỳ định kỳ sử. Dưới đó là những quốc hiệu mà ngẫu nhiên người như thế nào mang dòng máu Việt cũng bắt buộc biết.

Xem thêm: Avatar Chữ Cái Tên Mình, Tự Tạo Avatar Tên Mình Và Người Ấy, Ghép Chữ Đôi Vào Ảnh, Khung Ảnh Chữ Đôi Tình Yêu

*
lịch sử việt phái nam qua những thời kỳ

Xích Quỷ – Tên vn thời vua tởm Dương Vương

Văn Lang – Tên việt nam thời những Vua Hùng

Âu Lạc – Tên việt nam thời vua An Dương Vương

Vạn Xuân – Tên nước ta thời bên tiền Lý và nhà Ngô

 Đại Cồ Việt – Tên nước ta thời nhà Đinh

Đại Việt – Tên vn thời đơn vị Lý, bên Trần, tiếp nối sang thời bên Hồ thì bị cầm cố đổi

Đại dở hơi – Tên nước ta thời công ty Hồ

Đại Việt – Lại được áp dụng làm quốc hiệu nước ta vào thời kỳ Hậu Lê với nhà Tây Sơn

Việt nam – Tên vn thời công ty Nguyễn tính từ năm 1804-1884

Đại nam – Tên nước ta thời vua Minh Mạng nhà Nguyễn

Việt nam Dân chủ Cộng hoà – Tên nước ta trong thời kỳ nội chiến chống Pháp và kháng chiến chống mỹ giải phóng dân tộc (1945-1975)

Cộng hòa thôn hội nhà nghĩa việt nam – Tên việt nam từ năm 1976 cho nay

Hy vọng qua bài bác tóm lược lịch sử việt phái nam qua những thời kỳ các bạn đã sở hữu thêm những kiến thức hữu ích về lịch sử nước ta.