Giải Bài 4 Trang 47 Sgk Toán 7 Tập 1

  -  

a) |x| = 4; b) |x| = (sqrt 7 ); c) |x+5| = 0; d) (left| x - sqrt 2 ight|) = 0
Bạn đang xem: Giải bài 4 trang 47 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a) |x| = 4

(left< _x = - 4^x = 4 ight.)

Vậy (x in 4; - 4 )

b) |x| = (sqrt 7 )

(left< _x = - sqrt 7 ^x = sqrt 7 ight.)

Vậy (x in sqrt 7 ; - sqrt 7 )

c) ) |x+5| = 0

x+5 = 0

x = -5

Vậy x = -5

d) (left| x - sqrt 2 ight|) = 0

x - (sqrt 2 ) = 0

x = (sqrt 2 )

Vậy x =(sqrt 2 )


*
Bình luận
*
chia sẻ


Xem thêm: Have Been Là Gì? Cấu Trúc Have Been Ving Cách Dùng Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp tinhdaudua.com.vn
Xem thêm: Top 7 Dàn Ý Phân Tích Bài Thơ Vội Vàng Của Xuân Diệu, Dàn Ý Phân Tích Bài Thơ Vội Vàng (Xuân Diệu)

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng tinhdaudua.com.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép tinhdaudua.com.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.