Bài 2 trang 7 sgk toán 7 tập 2

  -  

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 2: Cộng, trừ số hữu tỉ giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 để giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 2 trang 9: tìm x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Ta có thể viết số hữu tỉ
dưới những dạng sau đây

a) là tổng của nhì số hữu tỉ âm. Ví dụ

*
.