Toán Lớp 7 Bài 2 Cộng Trừ Số Hữu Tỉ

     

Với giải bài bác tập Toán lớp 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ sách Kết nối trí thức hay nhất, cụ thể giúp học tập sinh thuận lợi làm bài xích tập Toán 7 bài xích 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài 2 cộng trừ số hữu tỉ


Giải bài xích tập Toán 7 bài xích 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Video giải bài bác tập Toán 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ

Mở đầu

Mở đầu trang 10 Toán 7 Tập 1: Giả sử một khinh thường khí cầu cất cánh lên tự mặt đất theo chiều thẳng đứng với tốc độ 0,8 m/s trong 50 giây. Tiếp nối nó sút dần độ dài với vận tốc59m/s. Hỏi sau 27 giây kể từ lúc hạ độ cao, khinh thường khí cầu bí quyết mặt đất bao nhiêu mét?

Lời giải:

Sau bài học kinh nghiệm này họ sẽ giải quyết được việc trên như sau:

Khinh khí cầu biện pháp mặt khu đất một khoảng sau khi bay được 50 giây là: 0,8.50 = 40 (m).

Khinh khí ước sẽ hạ được một khoảng sau khi hạ độ dài trong 27 giây là:59.27=15(m).

Vậy sau 27 giây kể từ khi hạ cộ cao, khinh khí cầu giải pháp mặt đất một khoảng là:

40 – 15 = 25 (m).

1. Cộng và trừ hai số hữu tỉ.

Giải Toán 7 trang 10 Tập 1

HĐ 1 trang 10 Toán 7 Tập 1: kể lại quy tắc cùng và trừ hai phân số rồi thực hiện phép tính:

a)−78+512;

b)−57−821.

Lời giải:

* Quy tắc cộng (hoặc) trừ nhị phân số:

- Quy tắc cùng (hoặc trừ) nhị phân số cùng chủng loại số:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số, ta cộng (hoặc trừ) nhì tử số và giữ nguyên mẫu số.

- Quy tắc cùng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu số:

Muốn cộng (hoặc trừ) nhị phân số khác chủng loại số, ta quy đồng mẫu mã số nhì phân số,sau đó cộng (hoặc trừ) nhì tử số và không thay đổi mẫu số.

a) Ta có:−78+512=−7.324+2.524=−2124+1024=−21+1024=−1124.

b) Ta có:−57−821=−5.321−821=−1521−821=−15−821=−2321.

HĐ 2 trang 10 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số và số thập phân vào phép tính sau bên dưới dạng phân số triển khai phép tính:

a)0,25+1512;

b)−1,4−35.

Lời giải:

a) Ta có:

0,25+1512=25100+1.12+512=14+1712=312+1712=3+1712=2012=53.

b) Ta có:−1,4−35=−1410−35=−75−35=−7−35=−105=−2.

Giải Toán 7 trang 11 Tập 1

Luyện tập 1 trang 11 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-7--58;

b) –21,25 + 13,3.

Lời giải:

a) Ta có:−7−−58=−7+58=−568+58=−56+58=−518.

b) Ta có: –21,25 + 13,3 = – (21,25 – 13,3) = –7,95.

Luyện tập 2 trang 11 Toán 7 Tập 1: bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

b) 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>.

Lời giải:

a) Ta có:

910−65−74=910−65+74=1820−2420+3520

=18−24+3520=18+35−2420=2920.

b) Ta có: 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>

= 6,5 + (0,75 – 8,25 + 1,75)

= 6,5 + 0,75 – 8,25 + 1,75

= (6,5 + 1,75) + 0,75 – 8,25

= 8,25 – 8,25 + 0,75

= 0 + 0,75

= 0,75

Giải Toán 7 trang 12 Tập 1

Vận dụng 1 trang 12 Toán 7 Tập 1: Khoai tây là thức ăn uống chính của fan châu Âu và là một món ăn ưa thích của người việt Nam. Vào 100 gam khoai tây khô bao gồm 11 gam nước; 6,6 gam protein; 0,3 gam chất béo; 75,1 gam glucid và các chất khác.

(TheoViện dinh dưỡng Quốc gia)

Em hãy mang đến biết cân nặng các hóa học khác trong 100 gam khoai tây khô.

Lời giải:

Khối lượng những chất khác (ngoài nước, protein, chất béo, glucid) trong 100 gam khoai tây thô là:

100 – 11 – 6,6 – 0,3 – 75,1 = (100 – 11) – (6,6 + 0,3 + 75,1) = 89 – 82 = 7 (gam).

Vậy trọng lượng các chất khác trong 100 gam khoai tây khô là 7 gam.


HĐ 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Viết những hỗn số và số thập phân trong những phép tính sau bên dưới dạng phân số rồi triển khai phép tính:

a)0,36.−59;

b)−76:157.

Lời giải:

a) Ta có:0,36.−59=36100.−59=925.−59=9.−525.9=−15.

b) Ta có:−76:157=−76:127=−76.712=−7.76.12=−4972.

Xem thêm: How Important Is Pronunciation In Language Learning? Pronouncing A Language Is A Skill

Luyện tập 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-913.-45;

b)-0,7:32.

Lời giải:

a) Ta có:−913.−45=−913.−45=−9.−413.5=3665.

b) Ta có:−0,7:32=−710.23=−7.210.3=−715.

Luyện tập 4 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính một giải pháp hợp lí:

76.341 +76.-0.25.

Lời giải:

Ta có:76.314+76.−0,25=76.134+76.−14

=76134+−14=76.13−14=76.124=76.3=72.

Giải Toán 7 trang 13 Tập 1

Vận dụng 2 trang 13 Toán 7 Tập 1: bao gồm hai tấm hình ảnh kích thước 10 cm x15 centimet được in trên giấy hình ảnh kích thước 21,6 cm x27,9 cm như Hình 1.8. Nếu như cắt hình ảnh theo đúng size thì diện tích phần giấy ảnh còn lại là bao nhiêu?

Lời giải:

Phần giấy ảnh có kích cỡ 21,6 cm x27,9 cm nên phần giấy ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng phương pháp tính diện tích s của hình chữ nhật ta có diện tích giấy hình ảnh kích thước 21,6 cm x27,9 cm là:

21,6.27,9=21610.27910=216.27910.10=60264100= 602,64 (cm2).

Tấm hình ảnh có kích cỡ 10 cm x15 cm bắt buộc là tấm ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng bí quyết tính diện tích hình chữ nhật ta có diện tích s của một tấm hình ảnh kích thước 10 centimet x15 centimet là: 10.15 = 150 (cm2).

Diện tích của nhị tấm hình ảnh kích thước 10 centimet x15 centimet là: 2.150 = 300 (cm2).

Nếu cắt theo hình 1.8 thì diện tích phần giấy ảnh còn lại là: 602,64 – 300 = 302,64 (cm2).

Bài tập

Bài 1.7 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)−618+1827;

b)2,5−−69;

c) –0,32 . (–0,875);

d)−5:215.

Lời giải:

a)−618+1827=−6:618:6+18:927:9=−13+23=−1+23=13.

b)2,5−−69=2510+69=52+23=156+46=15+46=196.

c) –0,32 . (–0,875)=−32100.−8751000=−32:4100:4.−875:1251000:125=−825.−78=−8.−725.8=725.

d)−5:215=−5:115=−5.511=−5.511=−2511.

Bài 1.8 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính giá bán trị của những biểu thức sau:

a)8+213−35−5+0,4−313−2;

b)7−12−34:5−14−58.

Lời giải:

a)8+213−35−5+0,4−313−2

=8+213−35−5+25−3+13−2

=8+2+13−35−5−25−3−13+2

=8−5−3+2+2+13−13−35+25

=4+0−1

=3

b)7−12−34:5−14−58

=284−24−34:408−28−58

=28−2−34:40−2−58

=234:338

=234.833

=23.84.33

=4633

Bài 1.9 trang 13 Toán 7 Tập 1: Em hãy tìm phương pháp “nối” các số ở những cái lá trong Hình 1.9 bằng những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách và lốt ngoặc và để được một biểu thức có giá trị đúng ngay số ở bông hoa.

Lời giải:

Biểu thức cùng với phép tính có mức giá trị bằng đúng số ở bông hoa là: –25.4 + (10 : –2) = –105.

Ngoài giải pháp trên, ta cũng hoàn toàn có thể điền như sau: – 25 + 10 . 4 . (– 2) = – 105

Chú ý: rất có thể hoán đổi vị trí của các thừa số trong tích hoặc số hạng trong tổng và để được một phép tính mới, chẳng hạn 10 . (– 2) . 4 + (– 25) = – 105,...

Bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính một bí quyết hợp lí.

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020.

Lời giải:

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020

=215.2020 – 2,2.2020+ 0,65.78 + 0,35.78

=215.2020 – 2,2.2020+ (0,65.78 + 0,35.78)

=115.2020 –115.2020+ 78.(0,65 + 0,35)

= 0 + 78.1

= 0 + 78

= 78.

Bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1: ngăn đựng sách của một kệ sách trong thư viện dài 120 cm (xem hình bên). Fan ta dự định xếp những cuốn sách dày khoảng chừng 2,4 centimet vào ngăn này. Hỏi chống sách đó có thể để được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

*

Lời giải:

Mỗi cuốn sách dày 2,4 cm nên số sách những nhất mà phòng sách hoàn toàn có thể để là:

120 : 2,4 = 50 (cuốn).

Xem thêm: Nhạc Sĩ Lê Quốc Thắng - Tiểu Sử Tác Giả Lê Quốc Thắng

Vậy chống sách đó rất có thể để được không ít nhất 50 cuốn sách.