Tính từ ngắn trong tiếng anh

     

Khái niệm “tính tự ngắn” cùng “tính tự dài” được sử dụng rất nhiều khi họ học về câu so sánh.

Bạn đang xem: Tính từ ngắn trong tiếng anh

Trong bài viết này, gian lận Não sẽ tháo gỡ cùng chúng ta tính từ ngắn với dài là gì, với cách biến đổi chúng trong các loại câu so sánh.


I. Định nghĩa tính trường đoản cú ngắn với tính trường đoản cú dài

Trước hết, hãy khám phá khái niệm “số âm tiết” của từ. Một âm tiết là một âm thanh vạc ra khi họ đọc một từ. Lấy ví dụ từ “superman”, chúng ta đọc là “su-pờ-men”, bao gồm 3 âm thanh tương ứng với 3 âm tiết.

Vậy số âm tiết đó là số âm nhạc khi hiểu từ. định nghĩa này sẽ giúp bạn nắm rõ tính từ bỏ ngắn và tính tự dài.

1. Tính tự ngắn

Tính từ ngắn (adjective with one syllable) là tính từ gồm một âm tiết.

Ví dụ

clean/kliːn/sạch sẽ
soft/sɒft/mềm mại
new/njuː/mới
strong/strɒŋ/khỏe
smart/smɑːt/thông minh

Lưu ý: Phiên âm của tính tự ngắn không tồn tại dấu ‘

2. Tính tự dài

Tính từ dài (adjective with two or more syllables) là tính từ tất cả hai âm ngày tiết trở lên.

Ví dụ

intelligent/ɪnˈtɛlɪʤənt/thông minh
beautiful/ˈbjuːtəfʊl/xinh đẹp
lovely/ˈlʌvli/đáng yêu
adventurous/ədˈvɛnʧərəs/thích phiêu lưu
important/ɪmˈpɔːtənt/quan trọng

Lưu ý: Phiên âm của tính từ dài gồm dấu ‘. Đây là dấu bộc lộ trọng âm của tự trong giờ Anh.

3. Trường hợp quánh biệt

Các tính từ nhì âm tiết gồm tận cùng là “-y” cũng được xem là tính từ bỏ ngắn.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Chi Tiết Thuyết Minh Về Cây Lúa Lớp 8 Ngắn Gọn Nhất

Chúng bao gồm:

easy, noisy, lazy, sexy, tiny, happy, sunny, windy, angry, busty, beefy, dummy, lonely, lively, …
*

IV. Rèn luyện về tính từ ngắn và tính từ dài

Chọn dạng đối chiếu đúng của các tính từ trong các câu sau:

1. The fuel price is getting _______ every day.

higher more high highher

2. No one in the class is _______ than Nam.

intelligenter more intelligent intelligentter

3. Grandma, are your eyes _______ than they used to lớn be?

biger bigger more big

4. The ______ birds catch the worms.

earlyest most early earliest

5. As you get older, you’ll get _______.

wisser more wise wiser

6. The weather is getting _______.

worse badder more bad

7. Xie Qiuping is currently having the _______ hair in the world.

Xem thêm: Tìm Bài Hát Với Lời " Một Chiều Trên Đồi Em Làm Thơ " (Kiếm Được 7 Bài)

longest most long lonngest

8. Dogs are one of human’s _______ companions.

loyallest most loyal loyalest

Score =

nhấn vào để xem đáp án

Đáp án: 1. Higher 2. More intelligent 3. Bigger 4. Earliest 5. Wiser 6. Worse 7. Longest 8. Most loyal


V. Kết

Trong bài viết này, mod Não đã trình làng đến bạn đọc hai khái niệm tính trường đoản cú ngắn và tính trường đoản cú dài. Theo đó, tính trường đoản cú ngắn nhiều phần có 1 âm tiết, tính từ dài tất cả từ 2 âm tiết trở lên. Ko kể ra, bài viết cũng nêu rất nhiều cách biến hóa tính từ vào câu so sánh. Đây là kỹ năng cơ phiên bản trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh đừng bỏ lỡ nhé!