BÀI HỌC TOÁN LỚP 4 TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

     

Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại phía trên (89.87 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Bài học toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức

Bài tập nâng cao Toán lớp 4: Dạng tốn tiến hành phép tính

A. Lý thuyết

Thứ tự tiến hành phép tính

Khi tiến hành các phép tính vào biểu thức, ta thực hiện từ trái qua phải. Nếu biểu thức tất cả dấu ngoặc, ta triển khai các phép toán trong ngoặc trước. Ví như biểu thức gồm những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tiến hành phéptốn nhân, phân chia trước kế tiếp mới mang lại phép tốn cộng, trừ

B. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958 b, 41235 + 24756 - 37968c, 324586 - 178395 + 24605 d, 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438) b, 420785 + (420625 - 72438)c, (47028 + 36720) + 43256 d, (35290 + 47658) - 57302e, (72058 - 45359) + 26705 f, (60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36 b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 - 374 x 38 d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435 f, 134415 - 134415 : 45g, 235 x 148 - 148 h, 115938 : 57 - 57


Bài 4: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 324 x 49 : 98 b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79 d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46 f, 1005 - 38892 : 42

Bài 5: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168 b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37 d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68 b, 15275 : 47 x 204 - 204c, 13623 - 13623 : 57 - 57 d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính cực hiếm của biểu thức


(2)

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48 d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 9: đến biểu thức p. = m + 527 x n. Tính p khi m = 473, n = 138.

Bài 10: đến biểu thức p = 4752 : (x - 28)

a, Tính p. Khi x = 52b, tra cứu x để phường = 48


Bài 11: mang đến biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A lúc x = 145b, tìm x để A = 373

Bài 12: cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B lúc x = 57b, tìm x để B = 40849

Bài 13: Hãy so sánh A và B biết

a, A = 1a 26 + 4 b 4 + 57 c B = ab 9 +199 c

b, A = a 45 + 3b 5 B = abc + 570 -15c

c, A = abc + pq + 452 B = 4 bc + 5q + ap3

Bài 14: Viết mỗi biểu thức sau thành tích các thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: mang đến biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy để dấu ngoặc vào vị trí thích

hợp để biểu thức A có giá trị là (trình bày quá trình thực hiện)a, 47


(3)

Đáp án

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính quý giá của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170


Bài 7: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9: 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A bài bác 14:

a, 6 x 27

b, 11 x (m + phường + x +y)c, 101 x 99

Bài 15:

a, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)b, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)c, 3 x (15 + 18 : 6 + 3)

Tài liệu liên quan


*
Bài.81. Tính quý hiếm của biểu thức (tt) 10 685 3
*
tư liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 567 0
*
bài xích soạn tinh gia tri cua bieu thuc 7 779 0


Xem thêm: Phương Pháp Rèn Chính Tả Cho Học Sinh Lớp 1 Qua Phân Môn Tiếng Việt 1 Cgd

*
tài liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 477 0
*
Rèn kỹ năng tính quý hiếm của biểu thức số đến HS lớp 4 32 2 16
*
sáng kiến kinh nghiệm toán: Áp dụng tính chất nghiệm của phương trình vào vấn đề tính quý giá của biểu thức 21 852 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : luyện tập tính cực hiếm của biểu thức tương quan đến phép nhân ppt 3 698 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : luyện tập tính cực hiếm của biểu thức potx 3 718 1
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài bác dạy : Ôn tập Tính quý giá của biểu thức ( TT ) potx 3 496 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài bác dạy : Ôn tập Tính giá trị của biểu thức doc 3 490 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(39.59 KB - 3 trang) - Tải bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính cực hiếm của biểu thức - bài xích tập ôn tập Toán lớp 4
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: "Chào Cờ" Và " Sinh Hoạt Lớp Tiếng Anh Là Gì, Sinh Hoạt Lớp

×