Tính Chất Vecto Trong Tam Giác

     

Định nghĩa: mang đến hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb). Mang một điểm (A) tùy ý, vẽ (overrightarrowAB) = (overrightarrowa), (overrightarrowBC) = (overrightarrowb). Vectơ (overrightarrowAC) được call là tổng của nhì vectơ (overrightarrowa) và (overrightarrowb).

Bạn đang xem: Tính chất vecto trong tam giác

(overrightarrowAC) = (overrightarrowa) + (overrightarrowb).

2. Luật lệ hình bình hành 

Nếu (ABCD) là hình bình hành thì 

(overrightarrowAB) + (overrightarrowAD) = (overrightarrowAC).

*

3. Tính chất của tổng các vectơ

- đặc thù giao hoán

(overrightarrowa) + (overrightarrowb) = (overrightarrowb) + (overrightarrowa)

- tính chất kết hợp

((overrightarrowa) + (overrightarrowb) ) + (overrightarrowc) = (overrightarrowa) + ((overrightarrowb) +(overrightarrowc))

- đặc thù của (overrightarrow0):

(overrightarrowa)+(overrightarrow0) = (overrightarrow0) + (overrightarrowa) (=overrightarrowa)

4. Hiệu của nhị vectơ

a) Vec tơ đối: Vectơ tất cả cùng độ dài với ngược hướng với vec tơ (overrightarrowa) được hotline là vec tơ đối của vec tơ (overrightarrowa), kí hiệu (-overrightarrowa).

Xem thêm: 999+ Cap Hay Về Tình Yêu, Stt Tình Yêu Độc Nhất Cho Cặp Đôi, Tải Ảnh Avatar Buồn Về Tình Yêu

Vec tơ đối của (overrightarrow0) là vectơ (overrightarrow0).

b) Hiệu của nhì vec tơ: mang đến hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb). Vec tơ hiệu của nhị vectơ, kí hiệu (overrightarrowa)- (overrightarrowb) là vectơ (overrightarrowa) + (-(overrightarrowb))

(overrightarrowa)- (overrightarrowb) = (overrightarrowa) + (-(overrightarrowb)).


c) Chú ý: Với cha điểm bất kì, ta luôn có 

(overrightarrowAB) + (overrightarrowBC) = (overrightarrowAC) (1)

(overrightarrowAB) - (overrightarrowAC) = (overrightarrowCB) (2)

(1) là phép tắc 3 điểm (quy tắc tam giác) đối với tổng của nhì vectơ.

Xem thêm: Hình Ảnh Sách Tiếng Anh Lớp 5 Mới, Tiếng Anh 5

(2) là nguyên tắc 3 điểm (quy tắc tam giác) so với hiệu các vectơ.

5. Áp dụng 

a) Trung điểm của đoạn thẳng:

(I) là trung điểm của đoạn thẳng

⇔ (overrightarrowIA) +(overrightarrowIB) = (overrightarrow0)

b) trọng tâm của tam giác:

(G) là giữa trung tâm của tam giác ∆ABC 

⇔ (overrightarrowGA) + (overrightarrowGB)+(overrightarrowGC) = (overrightarrow0)