Tìm 2 Số Khi Biết Tổng Và Hiệu

     

Bài 2.

Bạn đang xem: Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

An với Bình bao gồm 70 viên bi, biết rằng nếu Bình tất cả thêm 16 viên bi thì hai bạn trẻ có số bi bằng nhau. Hỏi thuở đầu mỗi bạn có từng nào bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy sản xuất có hai tổ công nhân, tổ Một có tương đối nhiều hơn tổ nhị 18 công nhân, hiểu được nếu nhà máy sản xuất có thêm 8 công nhân thì nhà máy sẽ sở hữu được 100 công nhân. Hỏi từng tổ công nhân có bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân ở trong nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số người công nhân của tổ hai là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ nhì là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhị số tất cả hiệu bằng 47, hiểu được nếu rước số đầu tiên cộng số thứ hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài bác ta có:

Số trước tiên + Số máy hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhì số phải tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số to bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn đề xuất tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ xíu cần tìm kiếm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 102m. Chiều dài ra hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích s của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Chiều dẻo hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x đôi mươi = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. nhị bao gạo cân nặng tổng cộng 147kg, hiểu được nếu kéo ra ở bao gạo trước tiên 5kg và bao gạo lắp thêm hai 22kg thì số gạo còn lại ở hai bao gạo bởi nhau. Hỏi từng bao tất cả bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải việc bằng nhị cách?

Giải:

*

Số gạo bao trang bị hai nhiều hơn nữa bao thứ nhất là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao thứ nhất là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo sống bao đầu tiên là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao sản phẩm công nghệ hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao sản phẩm công nghệ nhất: 65kg

Bao sản phẩm công nghệ hai: 82kg.

Bài 7. nhì hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, biết rằng nếu tiếp tế hộp bi đầu tiên 8 viên bi và cấp dưỡng hộp trang bị hai 17 viên bi thì hao hộp gồm số bi bởi nhau. Hỏi mỗi hộp bao gồm bao nhiêu viên bi? Hãy giải câu hỏi bằng nhì cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu thêm vào hộp trước tiên 8 viên bi và sản xuất hộp đồ vật hai 17 viên bi thì tổng cộng bi của nhị hộp đã là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi kia số bi của mỗi vỏ hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp đầu tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp sản phẩm hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp sản phẩm công nghệ nhất: 82 viên bi

Hộp thiết bị hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp trước tiên nhiều hơn số bi của hộp trang bị hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp đầu tiên là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp đầu tiên là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp sản phẩm công nghệ hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp vật dụng nhất: 82 viên bi

Hộp lắp thêm hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm nhì số tất cả tổng bởi 412, biết rằng nếu thêm 1 chữ số 3 vào phía trái số nhỏ xíu thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có nhiều hơn số nhỏ bé một chữ số và tổng hai số bởi 412. Vậy số lớn đề nghị là số bao gồm 3 chữ số với số nhỏ nhắn phải là số có 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhì số bắt buộc tìm là 300

Hai lần số nhỏ bé là:

412 – 300 = 112

Số bé xíu là:

112 : 2 = 56

Số lớn là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhị số lẻ có tổng bởi 176, biết rằng ở thân chúng còn có 4 số lẻ.

Xem thêm: Bài 2 Trang 46 Toán Lớp 6 Bài 2 Trang 46 Toán Lớp 6 Tập 1 Sgk Cánh Diều

Giải:

Hai số lẻ bắt buộc tìm và gồm số 4 số lẻ ở giữa chúng thì ta được 6 số lẻ thường xuyên tiếp.

Hai số lẻ tiếp tục hơn hèn nhau 2 solo vị. Vậy hiệu của nhị số lẻ buộc phải tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé bỏng cần tìm bằng:

176 – 10 = 166

Số bé nhỏ cần tìm là:

166 : 2 = 83

Số lớn yêu cầu tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. ba hơn con 31 tuổi, biết rằng bốn năm nữa tổng cộng tuổi của hai cha con là 51 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi? bố bao nhiêu tuổi? Con từng nào tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai bố con hiện giờ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện thời là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố bây giờ là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. toàn bô tuổi hiện nay của bà, của Huệ cùng của Hải là 80 tuổi. Giải pháp nay hai năm, tuổi bà rộng tổng số tuổi của Hiệu cùng Hải là 54 tuổi, Huệ to hơn Hải 6 tuổi. Hỏi bây giờ mỗi tín đồ bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng cộng tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhị tuổi. Vậy sau 2 năm tổng số tuổi của Huệ và Hải tăng nhiều hơn nữa tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện nay tuổi của bà hơn tổng số tuổi của Huệ cùng Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà hiện nay là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ với Hải hiện giờ là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ hiện thời là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập từ luyện

Bài 1. Một người bán được 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong những số ấy số gạo tẻ nhiều hơn thế nữa số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi nhiều loại gạo buôn bán bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. bao gồm hai xe chở xi măng , trung bình từng xe chở 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu bao xi măng, biết rằng xe đầu tiên chở ít hơn xe đồ vật hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi 46cm, chiều rộng nhát chiều nhiều năm 15m. Tính diện tích hình đó.

Bài 4. Cha lớp 4A, 4B, 4C có tất cả 100 học tập sinh. Biết rằng lớp 4B nhiều hơn thế nữa lớp 4A là 1 học viên nhưng lại ít hơn lớp 4C là 2 học sinh. Hỏi từng lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 5. năm nay mẹ hơn nhỏ 24 tuổi. Sau 4 năm nữa toàn bô tuổi của hai chị em con là 44 tuổi. Tính tuổi bây chừ của mỗi người.

Bài 6. Nhị thùng có toàn bộ 80l dầu. Sau thời điểm đổ 5l dầu tự thùng trước tiên sang thùng sản phẩm công nghệ hai thì số dầu sống thùng đầu tiên hơn thùng trang bị hai là 10l dầu. Hỏi ban sơ mỗi thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhì số lẻ liên tục là 716. Tìm nhị số đó.

Bài 8. Tổng hai số chẵn bằng 480. Tìm nhị số đó, biết giữa chúng bao gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cùng của hai số chẵn là 35. Tìm nhì số đó, biết giữa chúng có 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Nguồn Gốc Trào Lưu: ' Vẻ Bề Ngoài Quan Trọng Thế Sao, Lời Bài Hát Vẻ Bề Ngoài Quan Trọng Đến Thế Sao

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 nhỏ vịt, ngan và ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan cùng ngỗng, số ngan nhiều hơn thế nữa số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó tất cả bao nhiêu bé ngan, vịt, ngỗng?.