Tiếng Anh Lớp 8 Unit 3

     

Làm theo cặp. áp dụng những sự việc trong bài đàm thoại để đóng phần đông vai ngắn áp dụng thành ngữ vào phần c.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 3


At the Museurn of Ethnology

(Ở viện Bảo tàng dân tộc bản địa học)

1. Listen và read

(Nghe với đọc)

Click tại trên đây để nghe

*


Dương với Nick: chào buổi sáng.

Hướng dẫn viên: chào buổi sáng. Tôi góp gì cho các em nào?

Nick: Vâng, chúng em mong biết vài diều về các nhóm văn hóa truyền thống của Việt Nam. Dương: Đúng vậy. Gồm thật là bao gồm 54 nhóm dân tộc bản địa ở quốc gia họ không?

Hướng dẫn viên: bao gồm xác.

Nick: thật thú vị! Em tò mò và hiếu kỳ về chúng ta đấy. Nhóm nào là lớn số 1 vậy?

Hướng dẫn viên: À, người việt nam (hoặc người Kinh) gồm số bạn lớn nhất, chiếm khoảng tầm 86% dân số. 53 đội khác được call là dân tộc bản địa thiểu số.

Nick: và họ sống sinh sống đâu?

Hướng dẫn viên: Khắp đất nước. Vài nhóm như tín đồ Tày, H’mong, Dao... Sống phần lớn ở những khu vực miền núi phía Bắc, và người Chăm, Khmer, Ê Đê... Sống sinh sống Tây Nguyên với vài tỉnh phía Nam.

Nick: Em gọi rồi. Với họ nói ngôn từ riêng của mình phải không?

Hướng dẫn viên: Đúng vậy, cùng họ có cách sống riêng rẽ của họ cũng giống như phong tục và truyền thống riêng.

Nick: thật tuyệt! Em muốn tò mò hơn về họ.

Hướng dẫn viên: Được. Cô vẫn dẫn các em đi vòng quanh và nói cho các em nghe vài nét thú vị...

a. Find the opposite of these words in the conversation.

(Tìm từ trái nghĩa với mọi từ này trong bài đàm thoại.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Boring >Read the conversation again & answer the questions.

(Đọc bài bác đàm thoại lần tiếp nữa và vấn đáp những câu hỏi)

*

Hướng dẫn giải:

1. They are in the Museum of Ethnology.

2. They want khổng lồ know about the ethnic groups of Vietnam.

3. There are 54 ethnic groups.

4. The Viet (or Kinh) have the largest population.

5. Yes, they do.

Tạm dịch:

1. Dương và Nick ngơi nghỉ đâu?

Họ ở Viện bảo tàng dân tộc học.

2. Họ hy vọng biết gì?

Họ mong muốn biết về các nhóm dân tộc của Việt Nam.

3. Có bao nhiêu nhóm dân tộc ở Việt Nam?

Có 54 team dân tộc.

4. Nhóm dân tộc bản địa nào có số lượng dân sinh lớn nhất?

Người Việt (người Kinh) có dân sinh lớn nhất.

5. Những dân tộc bản địa thiểu sống có phong tục và truyền thống lâu đời riêng của học buộc phải không?

Đúng vậy.

c. Can you find the following expressions in the conversation? Try khổng lồ explain what they mean. 

(Bạn gồm tìm thấy những nhiều từ sau trong khúc hội thoại không? cố gắng giải thích hợp nghĩa của chúng.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Exactly - used as a reply, agreeing with what sb has just said, or emphasising that it is correct.

2. How interesting! — How + adj/adv: used lớn show a strong reaction to something.

Xem thêm: Cách Đọc Công Thức Hóa Học Lớp 8, Cách Đọc Tên Một Số Hợp Chất Vô Cơ Thường Gặp

3. I see — used khổng lồ show you understand what someone said.

4. That"awesome - used lớn show that you think something is great.

Tạm dịch:

1. Chính xác - được dùng như một câu trả lời, chấp nhận với điều mà lại ai kia vừa nói, hoặc nhấn mạnh rằng nó đúng.

2. Thật thú vị! - How + adj/adv: được dùng để làm thể hiện tại sự liên quan với điều gì.

3. Tôi đọc — được dùng để cho chính mình thấy chúng ta hiểu điều cơ mà ai đó nói.

4. Tuyệt vời - được thực hiện để chúng ta nghĩ rằng một cái nào đấy là xuất xắc vời.

d. Work in pairs. Use facts from the conversation lớn make short role-plays using the expressions in C.

(Làm theo cặp. Thực hiện những sự việc trong bài bác đàm thoại nhằm đóng phần đông vai ngắn áp dụng cụm từ vào phần C.)

Ví dụ:

Some groups live in mountainous regions.

→ How interesting! 

Tạm dịch:

Vài nhóm tín đồ sống ngơi nghỉ những khu vực miền núi.

→ thiệt thú vị!

Hướng dẫn giải:

- There are 54 ethnic groups in Viet Nam.

→ That"s awesome!

- Each ethnic group has their own customs & traditions.

→ Exactly!

- The khiếp have the largest population which accounts for 86% of the population.

→ I see!

Tạm dịch:

Có 54 dân tộc ở Việt Nam.

→ Thật giỏi vời!

- mỗi dân tộc đều có phong tục và truyền thống lịch sử riêng.

→ bao gồm xác!

- người Kinh có dân sinh đông nhất, chiếm phần 86% dân số.

→ Tôi phát âm rồi!

2. Use the words & phrases in the box lớn label each picture.

(Sử dụng hầu hết từ và nhiều từ trong khung để hotline tên mỗi bức hình.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Five-coloured sticky rice 

2. Terraced fields 

3. Festival 

4. Folk dance 

5. Open-air market

6. Musical instrument 

7. Costume

8. Stilt house 

Tạm dịch:

1. Xôi 5 màu

2. Ruộng bậc thang

3. Lễ hội

4. điệu múa dân gian

5. Chợ trời

6. Nhạc cụ

7. Trang phục

8. Công ty sàn

3. Complete the following sentences with the words & phrases in the box.

(Hoàn thành phần nhiều câu sau với gần như từ và các từ vào khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Ethnic 2. Heritage 3. Stilt house

3. Festivals 5. Member 6. Terraced fields 

Tạm dịch:

1. Ở nước ta, là phạm luật khi phân biệt bất kỳ dân tộc hoặc team tôn giáo nào.

2. Mỹ Sơn sinh sống tỉnh Quảng Nam vừa mới được công nhấn là di sản văn hóa bởi UNESCO.

3. đơn vị sàn từng phổ cập với những nhóm dân tộc việt nam trong một thời hạn dài.

4. Tháng Giêng âm lịch là thời hạn cho gần như lễ hội đặc trưng của cả nước, nhất là ở phía Bắc.

5. Tòa đơn vị triển lãm của Bảo tàng dân tộc bản địa học được thiết kế bởi bản vẽ xây dựng sư Hà Đức Linh, một thành viên của group dân tộc Tày.

Xem thêm: Soạn Đập Đá Ở Côn Lôn - Soạn Bài Đập Đá Ở Côn Lôn Ngắn Gọn

6. Hồ hết ruộng bậc thang của Sa pa đã gia nhập vào nhóm 11 ruộng đẹp tuyệt vời nhất trên nhân loại theo Touropia.