REVIEW 1 LỚP 7

     

Tiếng Anh lớp 7 mới đánh giá 1 (Unit 1-2-3)

Loạt bài bác soạn, giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới nhận xét 1 (Unit 1-2-3) sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học sinh lớp 7 dễ dàng chuẩn bị bài nhằm học tốt môn tiếng Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Review 1 lớp 7

*

Tiếng Anh lớp 7 mới reviews 1 Language đánh giá trang 36

Language nhận xét 1 (phần 1 → 7 trang 36 SGK giờ Anh 7 mới)

1. Listen và tick (✓) the word if it is the same as the word you hear and cross (X) it if it is different. (Nghe và lưu lại (✓) từ ví như nó tương đương với từ các bạn nghe được và lưu lại (X) trường hợp nó khác.)

Bài nghe:

1. LockX7. CreamX
2. Community8. GrocerX
3. KindX9. Vampire
4. CrackerX10. Beard
5. Flavour11. Fruit
6. Fear12. VaryX

2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. (Chọn từ gồm phần gạch ốp chân phạt âm khác những từ còn lại.)

1. chọn A. High vì phần gạch chân được phát âm là âm câm, những phần gạch men chân cơ phát âm là/f/

2. chọn C. Original vì chưng phần gạch chân được phân phát âm là /d$/, các phần gạch men chân cơ phát âmlà/g/

3. chọn C. City do phần gạch men chân được phát âm là /s/, các phần gạch ốp chân cơ phát âm là/k/

4. lựa chọn B. Flour vày phần gạch chân được vạc âm là /aua/, các phần gạch chân cơ phát ầm là/a/

5. lựa chọn B. Earn bởi vì phần gạch men chân được phân phát âm là /31/, các phần gạch chân kia phát âm là /ia/

3. Put the phrases in the box into their suitable categories and tick (✓) the ones you yourself do. (Đặt phần đa từ trong khung vào hạng mục tương xứng và khắc ghi (✓) vào điều chính bạn đã làm.)

*

4. How much can you remember? Choose one of the words/phrases below to lớn match each description. The first one is an example. (Bạn rất có thể nhớ được bao nhiêu? chọn 1 trong các từ/ nhiều tử bên dưới dây dể nối với các miêu tả. Câu dầu là ví dụ:)

DescriptionWord/phrase

0. You are interested in pens. You collect and keep them.

(Bạn thích hồ hết cây bút. Bạn sưu tầm với giữ chúng.)

collecting pens

(sưu tập bút)

1. A disease from eating too much

(Một bệnh lý do ăn quá nhiều.)

obesity

(bệnh phệ phì)

2. People living in an area

(Những người sống sinh sống trong một vùng.)

community

(cộng đồng)

3. The energy you need for daily activities

(năng lượng bạn phải cho các vận động thường nhật.)

calories

(ca-lo)

4. Keeping fit

(giữ cơ thể cân đối)

staying in shape

(giữ dáng)

5. Giving things lớn help people in need

(Cho đồ để giúp đỡ những bạn khó khăn.)

donating

(hiến tặng)

6. A thing you enjoy doing

(một điều mình thích làm)

hobby

(sở thích)

5. Choose the best answer A, B, or c to lớn complete the sentences. (Chọn câu vấn đáp A, B, hay c để ngừng các câu sau.)

1. A2. B3. A4. B5. C6. B

6. Match the beginnings in A with the endings in B. (Nối các phần đầu trong cột A với phần cuối trong cột B.)

1. D2. E3. A4. C5. B

7. Work in pairs. Ask your partner the questions lớn find out if your partner has good eating habits. (Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi bạn của chúng ta những câu hỏi sau nhằm tìm hiếu xem bạn của chúng ta có thói quen nhà hàng lành dũng mạnh hay không.)

1. vị you wash your hands before và after a meal? (Bạn bao gồm rửa tay trước khi ăn không?)

2. vày you throw food wappers in a bin when you finish eating? (Bạn bao gồm vứt giấy gói đồ lấn sâu vào thùng rác khi chúng ta ăn ngừng không?)

3. vì you stop eating when you start learning full? (Bạn có hoàn thành ăn khi bạn cảm thấy no bụng không?)

4. vì you eat lying on your stomath?(Bạn tất cả nằm sấp khi ăn không?)

5. vày you eat long before you go to lớn bed? (Bạn ăn trước khi đi ngủ bao gồm lâu không?)

Tiếng Anh lớp 7 mới review 1 Skills đánh giá trang 37

Skills review 1 (phần 1 → 4 trang 37 SGK giờ đồng hồ Anh 7 mới)

Reading Live lớn be happy

1. Read the passage and choose the correct answer A, B, or C. (Đọc bài văn và lựa chọn câu vấn đáp đúng A, B hay C.)

1. A2. B3. C4. B

Hướng dẫn dịch

Lựa chọn của người sử dụng làm bắt buộc con fan bạn. Sau đây là 4 điều chúng ta cũng có thể làm để được hạnh phúc.

Thích phiêu lưu

Đến thăm một địa điểm mới, có tác dụng một việc mói hay thủ thỉ với một người mới; điều này mang đến cho mình kiến thức cùng trải nghiệm mới.

Cười mập hơn

Cười lớn khiến cho bạn niềm hạnh phúc và nó có phép thuật làm cho những người nghe cũng hạnh phúc. Tiếng mỉm cười như liều dung dịch bổ. Nó làm bạn sống thọ hon.

Xem thêm: Tìm Hiểu Yếu Tố Biểu Cảm Trong Văn Nghị Luận Violet, Môn Ngữ Văn

Yêu bạn khác trọn vẹn

Thể hiện tại tình yêu của người sử dụng thường xuyên hơn. Đừng giữ cho riêng bạn. Chúng ta có thê’ đắn đo rằng chúng ta có thê’ làm cho chính chúng ta và những người dân khác vui như thế nào khỉ có tác dụng vậy đâu.

Sống tích cực

Luôn ghi nhớ rằng từng người đều phải có các kỹ năng và năng lượng riêng đế góp sức cho cuộc sống. Không một ai vô dụng cả. Hãy học phương pháp yêu với tôn trọng chủ yếu bạn tương tự như mọi người. Các bạn sẽ thấy hạnh phúc.

2. Work in pairs. Interview each other lớn answer the questions. Then report the results to lớn your class . (Làm việc theo cặp. Vấn đáp nhau trả lời các câu hỏi. Sau đó report kết quả với tất cả lớp.)

1.Do you know of community activities in your area? (Bạn gồm biết các hoạt động cộng đồng trong vùng của bạn?)
2.Do you ever take part in a community activity? (Bạn đã bao giờ tham gia vào một hoạt động cộng đồng chưa?)
3.Are the community authorities the only ones to lớn solve the problems in the area? (Chính quyền địa phương có phải là những người duy nhất có trách nhiệm giải quyết và xử lý vấn đề vào vùng chúng ta không?)
4.Should everybody take part in solving the problems in the area? (Mọi người dân có nên thâm nhập vào việc giải quyết và xử lý các vấn đề trong vùng không?)
5.Would you love khổng lồ make a big contribution to your community? (Bạn cũng muốn đóng góp lớn cho cộng đồng không?)

3. Listen và tick (✓) the correct answers. (Nghe và ghi lại (✓) câu trả lời đúng.)

Bài nghe:

1. A2. B3. B4. C

Nội dung bài bác nghe:

Conversation 1

Lan: Nga’s having a birthday buổi tiệc nhỏ tonight and I’m afraid that I can’t go.

Mai: Why not?

Lan: Lots of homework.

Mai: Why don’t you ask your sister to lớn help. She’s so good at maths.

Lan: Yes, it’s a better idea. I’ll vì chưng as you say.

Mai: Great. See you there.

Conversation 2

Lan: By the way, is Minh coming, too?

Mai: I saw his name in the menu but I don’t know if he’s coming. Why?

Lan: I don’t lượt thích him. He often tells a lie.

Mai: Yes, I know. He lies to lớn his friends & never says ‘Sorry’ when he’s discovered.

Lan: Does he know that lying leads him nowhere?

Mai: và he’s losing friends.

Lan: Yes. We can’t trust a liar, can we?

Mai: No, we can’t.

Hướng dẫn dịch

Hội thoại 1

Lan: từ bây giờ chúng tôi tổ chức triển khai tiệc sinh nhật và tôi hại rằng mình tất yêu đi.

Mai: nguyên nhân không?

Lan: không hề ít bài tập về nhà.

Mai: lý do bạn không nhờ chị gái góp đỡ. Chị ấy xuất sắc toán học.

Lan: Vâng, đó là 1 ý tưởng tốt hơn. Tôi sẽ làm cho như chúng ta nói.

Mai: Tuyệt. Hẹn chạm mặt bạn nghỉ ngơi đó.

Hội thoại 2

Lan: Nhân tiện, Minh bao gồm đến không?

Mai: Tôi thấy thương hiệu anh ấy trong danh sách nhưng tôi đắn đo anh ấy bao gồm đến không. Trên sao?

Lan: Tôi không phù hợp anh ấy. Anh ta hay nói dối.

Mai: Vâng, tôi biết. Anh ta nói dối đồng đội và không bao giờ nói "Xin lỗi" lúc anh ta bị vạc hiện.

Lan: Anh ta tất cả biết rằng nói dối dẫn anh ta mang lại đâu?

Mai: Anh ấy mất bạn bè.

Lan: Vâng. Chúng ta không thể tin cẩn kẻ nói dối, phải không?

Mai: Không, họ không thể.

4.

Xem thêm: Hồ Sơ Lửa Phần 3 Tử Thi Lên Tiếng Tập 38, Tử Thi Lên Tiếng Tập 36

Make complete sentences from prompts below và match them with the pictures. (Tạo câu hoàn hảo từ những lưu ý dưới đầy cùng nối bọn chúng với đa số bức tranh.)

*

Picture 1:

They water & take great care of the trees during the first month. (Họ tưới nước và quan tâm cây trong số những tháng dầu tiên.)

This activity is often done in spring. (Hoạt cồn này thường ra mắt vào mùa xuân.)They dig a hole lớn put the young tree in. (Họ đào một cái hố để tại vị cây non vào đó.)

Picture 2:

They carry recycle bags lớn put the rubbish in. (Họ mang các túi tái chế nhằm đựng rác.) The community organises this activity once a month. (Cộng đồng tổ chức chuyển động này một mon một lần.)

They walk along the beach và collect all the rubbish. (Họ quốc bộ trên bãi biển và thu lượm rác thải.)