Communication Unit 4: My Neighbourhood

     

Tổng hợp những bài tập và định hướng ở phần Communication – Unit 4. My Neighbourhood - giờ Anh 6 – Global Success

Everyday English

Asking for & giving directions

(Tiếng Anh mỗi ngày: Hỏi còn chỉ đường)

1. Listen & read the conversations.Bạn đang xem:

(Nghe với đọc các bài hội thoại.)

A: Excuse me. Could you tell me the way to the cinema, please?

(Xin lỗi. Bạn có thể chỉ tôi mặt đường đến rạp chiếu phim giải trí phim được không?)

B: Go along this street. It"s on your left.

Bạn đang xem: Communication unit 4: my neighbourhood

(Bạn đi dọc tuyến phố này. Nó ở bên trái của bạn.)

A: Excuse me. Where"s the nearest post office, please?

(Xin lỗi. Bưu điện gần nhất ở đâu?)

B: Go out of the station. Take the first turning on the right.

(Ra khỏi công ty ga. Rẽ đề xuất thứ nhất.)

Bài 2

Video lý giải giải

2. Work in pairs. Make similar conversations khổng lồ ask for và give directions to lớn places near your school.

(Làm câu hỏi theo cặp. Tạo các đoạn hội thoại tương tự như để hỏi và chỉ đường đến các nơi gần trường học của em.)

Lời giải đưa ra tiết:

A: Excuse me. Could you tell me the way to Royal City, please?

(Xin lỗi. Bạn cũng có thể chỉ tôi đường đến Royal thành phố được không?)

B: Go straight và then take the second turning on the right.

(Đi thằng và sau đó rẽ buộc phải thứ hai.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

An audio guide to lớn a place

(Bài chỉ dẫn đến một địa điểm)

3. Nick is listening to lớn an audio guide lớn Hoi An. Listen and fill the blank.

(Nick vẫn nghe bài hướng dẫn đến Hội An. Nghe và điền vào vị trí trống.)

CITY TOURS!

Lời giải chi tiết:

(1) straight

(2) second

(3) right

(4) next to

CITY TOURS!

Let"s start our tour in Hoi An. We are in Tran Phu Street now. First, go to Ong Pagoda. Lớn get there, go straight along the street for five minutes. It"s on your left. Next, go lớn the Museum of Sa Huynh Culture. Take the second turning on your left. Turn right and it"s on your right. Finally, go khổng lồ Hoa Nhap Workshop khổng lồ buy some presents. Turn left và then right. It"s next to Tan Ky House.

Xem thêm: Những Câu Thành Ngữ Về Bạn Bè, Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Bạn Hay Nhất

Tạm dịch:

CHUYẾN tham quan du lịch THÀNH PHỐ!

Hãy bắt đầu chuyến tham quan của cửa hàng chúng tôi tại Hội An. Bây giờ chúng tôi sẽ ở mặt đường Trần Phú. Đầu tiên, các bạn hãy đến chùa Ông. Để cho đó, hãy đi thẳng liền mạch dọc theo bé phố những năm phút. Nó ở phía trái của bạn. Tiếp theo, mang đến Bảo tàng văn hóa truyền thống Sa Huỳnh. Rẽ trái thứ hai. Rẽ bắt buộc và nó làm việc bên bắt buộc của bạn. Cuối cùng, cho Xưởng Hòa Nhập để mua quà. Rẽ trái rồi thanh lịch phải. Nó kề bên nhà Tân Kỳ.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Look at the map below and create an audio guide for District 1 of Ho đưa ra Minh City.

(Nhìn vào bản đồ bên dưới và tạo nên một bài xích hướng dẫn đến quận 1 tp Hồ Chí Minh.)

Remember to: 

(Nhớ: )

- Give directions to lớn at least three different places;

(Hướng dẫn đến tối thiểu 3 vị trí khác nhau;)

- Use first, then, after that and finally to liên kết your directions.

(Sử dụng first, then, after và finnally để liên kết những chỉ dẫn.)

Let"s start our tour in Ho đưa ra Minh City. We are in Hai cha Trung Street now. First, go to... .

Xem thêm: Nghị Luận Về Ma Túy Ngắn Gọn, Nghị Luận Về Tệ Nạn Xã Hội Ma Túy


*

Lời giải đưa ra tiết:

Tạm dịch:

Hãy bắt đầu chuyến du lịch tham quan của chúng ta tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện bọn họ đang ở đường Hai Bà Trưng. Đầu tiên, bạn hãy đến thánh địa Đức Bà. Để mang lại đó, bạn đi thẳng theo tuyến phố này khoảng 2 phút tiếp nối rẽ phải thứ nhất, thường xuyên đi trực tiếp là nhà thờ Đức Bà đã hiển thị trước mắt. Tiếp theo, chúng ta đến Dinh Thống Nhất. Đi trực tiếp theo đường Nguyễn Du kế tiếp rẽ yêu cầu đầu tiên, đi thẳng và nó sinh sống bên đề xuất của bạn. ở đầu cuối là mang đến nhà hát sử dụng Gòn. Đi trực tiếp theo con đường Lê Duẩn và rẽ đề xuất ở bổ rẽ máy 2, đi thẳng khoảng tầm 10 phút là mang lại nhà hát sài thành bên đề nghị của bạn.