They have no money and are forced to live on ______

     

Tiếng Anh tuyệt Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là một trong những ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời thời Trung cổ trên Anh, ngày nay là lingua franca toàn cầu.Từ English khởi nguồn từ Angle, giữa những bộ tộc German vẫn di cư đến Anh (chính tự "Angle" lại xuất phát điểm từ bán hòn đảo Anglia (Angeln) mặt biển Balt)

Lớp 11 - Năm sản phẩm công nghệ hai ở cung cấp trung học tập phổ thông, gần mang lại năm cuối cấp đề xuất học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nghe nhiều đến triết lý sau này rồi học tập đại học. Ôi đôi khi thật là sợ, sợ hãi nhưng những em hãy từ tin với tìm dần điều mà bạn thích là sau đây nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng thích hợp mã sút giá