THE SHARE PRICE FLUCTUATED

     

Exercise 4. Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.


Câu 1: The cốt truyện price fluctuated. The trend was slightly upward.

Bạn đang xem: The share price fluctuated

A. The chia sẻ price fluctuated; as the upward trend.

B. The share price fluctuated; consequently, the trend was slightly upward.

C. The nói qua price fluctuated; due khổng lồ the upward trend.

D. The nội dung price fluctuated; however, the trend was slightly upward.


Câu 2: Asia is home to 50 per cent of the world"s urban population. At the same time, Europe is home to 14 per cent of the world"s urban population.

A. Asia is trang chủ to 50 per cent of the world"s urban population although Europe is trang chủ to 14 per cent of the world"s urban population.

B. Asia is home to 50 per cent of the world"s urban population due lớn Europe is trang chủ to 14 per cent of the world"s urban population.

C. Asia is home to 50 per cent of the world"s urban population, nevertheless, Europe is home to 14 per cent of the world"s urban population.

D. Asia is trang chủ to 50 per cent of the world"s urban population whereas Europe is home to 14 per cent of the world"s urban population.


Câu hỏi : 444835
Đáp án : D
(0) bình luận (0) giải thuật

Giải đưa ra tiết:


giải mã sai Bình thường khá hay vô cùng Hay
Xem bình luận

Câu 3: Increasing urbanization has led to lớn problems. Cities are centers of civilization và culture.

A. Although increasing urbanization has led to problems, but cities are centers of civilization & culture.

B. Despite increasing urbanization has led lớn problems, but cities are centers of civilization và culture.

C. In spite of increasing urbanization has led lớn problems, yet cities are centers of civilization and culture.

D. Though increasing urbanization has led to lớn problems, cities are centers of civilization and culture.


Câu hỏi : 444836
Đáp án : D
(0) comment (0) giải mã

Giải chi tiết:


lời giải sai Bình thường khá hay hết sức Hay
Xem bình luận

Câu 4: In 1960, the rate of urbanization in Indonesia was about 17%. In 1969, it was about 20%.

A. The rate of urbanization in Indonesia increased by 3% in 1969 followed by a slight fall to 17% in 1960.

B. The rate of urbanization in Indonesia rose lớn 20% before falling to lớn 17% in the period of nine years from 1960.

Xem thêm: Dù Gió Có Thổi - Bí Quyết Của Người Chiến Thắng

C. In 1960, the rate of urbanization in Indonesia was about 17% after falling slightly by 3% in the period of nine years.

D. In 1960, the rate of urbanization in Indonesia was about 17% followed by a slight increase of 3% in 1969.


Câu hỏi : 444837
Đáp án : D
(0) comment (0) lời giải

Giải bỏ ra tiết:


lời giải sai Bình thường tương đối hay rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: The expenditure of the office remained stable. The profit rose by 25%.

A. The profit rose by 25% although the stabilization of the office"s expenditure.

B. The profit rose by 25% as a result of the stabilization of the office"s expenditure.

C. The profit rose by 25% despite the stabilization of the office"s expenditure.

D. The profit rose by 25% owing lớn the stabilization of the office"s expenditure.


Câu hỏi : 444838
Đáp án : C
(0) comment (0) lời giải

Giải đưa ra tiết:


giải thuật sai Bình thường tương đối hay siêu Hay
Xem phản hồi

Câu 6: The rapid urbanization led lớn many serious problems. One of those is the growth of slums.

A. The rapid urbanization is the cause of many serious problems such as the growth of slums.

B. The rapid urbanization is consequent of many serious problems like the growth of slums.

C. The rapid urbanization is created by many serious problems such as the growth of slums.

D. The rapid urbanization is resulted by many serious problems like the growth of slums.


Câu hỏi : 444839
Đáp án : A
(0) phản hồi (0) giải mã

Giải bỏ ra tiết:


giải mã sai Bình thường tương đối hay cực kỳ Hay
Xem comment

Câu 7: The price plunged from 300 to đôi mươi in 1995. It plateaued over the next 3 years.

A. The price decreased by 280 in 1995 before stabilizing for the next 3 years.

B. The price decreased for 280 in 1995 before leveling off for the next 3 years.

C. The price increased by 280 in 1995 before leveling off for the next 3 years.

D.

Xem thêm: Gb Với Mb Cái Nào Lớn Hơn, 1 Gb Bằng Bao Nhiêu Mb, Quy Đổi Như Thế Nào Là Đúng Nhất

The price increased for 280 in 1995 before stabilizing for the next 3 years.


Câu hỏi : 444840
Đáp án : A
(0) phản hồi (0) lời giải

Giải bỏ ra tiết:


giải thuật sai Bình thường khá hay vô cùng Hay
Xem comment
*
*
*
*
*
*
*
*

câu hỏi trước Câu tiếp sau


Hỗ trợ - hướng dẫn


*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*

tinhdaudua.com.vn

Đăng nhập

Đăng ký thông tin tài khoản

nạp tiền vào tài khoản


Đăng cam kết nhận bốn vấn
*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 024.7300.7989 - hotline: 1800.6947

tinhdaudua.com.vn

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - cg cầu giấy - Hà Nội