THE LAST TIME CẤU TRÚC

     

Cấu trúc The last time trong giờ đồng hồ Anh là 1 trong những cấu trúc câu quan trọng mà bất cứ bạn nào học tập tiếng Anh cũng cần nắm vững.

Bạn đang xem: The last time cấu trúc

“The last time” là mệnh đề thời hạn bổ ngữ mang lại mệnh đề bao gồm ở phía sau. Kết cấu này được dùng để diễn tả thời gian, thời gian lần cuối cùng một chủ thể thao tác gì, xảy ra hiện tượng gì, sự kiện gì. Vậy biện pháp dùng The last time như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới trên đây nhé.


1. The last time là gì?

“The last time” là mệnh đề thời hạn bổ ngữ cho mệnh đề chính ở phía sau. Cấu tạo này được dùng để diễn tả thời gian, thời gian lần sau cùng một công ty thể thao tác gì, xẩy ra hiện tượng gì, sự kiện gì.


2. Cấu tạo và biện pháp dùng The last time

Trong các cách dùng với the last time, rượu cồn từ theo sau các này cần được phân chia ở thì hiện tại tại kết thúc hoặc thì vượt khứ đơn, trong đó, tín đồ ta hay phân tách ở thì thừa khứ đối chọi hơn. Thì hiện nay tại ngừng rất thảng hoặc khi gặp. Kết cấu này sử dụng để diễn đạt đó là lần sau cùng chủ thể có tác dụng điều gì, hành động gì đó. Vào trường hợp này, công ty thể hoàn toàn có thể đã từng có tác dụng điều đó, hoặc cũng có thể cũng chưa khi nào làm điều này trước đây.

Cấu trúc:

The last time + S + Verb (Simple past tense/ present perfect tense)

Last đóng vai trò là tính từ trong The last time!

Ví dụ:

- The last time she traveled to lớn Paris was in 2011. (Lần cuối cùng cô ấy cho Paris vào thời điểm năm 2011)

- The last time I talked lớn my close friend was 2 weeks ago (Lần cuối cùng tôi rỉ tai với đồng bọn cách đâu 2 tuần)

- The last time I saw him was 3 months ago. (Tôi thấy được cô ấy lần cuối 3 tháng trước)


Chúng ta cũng rất có thể đặt thắc mắc với the last time khi mượn từ để hỏi “When”. Khi hỏi, ta mặc dù đã cần sử dụng trợ hễ từ was, mà lại động từ bỏ vẫn buộc phải được phân chia dưới dạng thì vượt khứ đối kháng hoặc lúc này hoàn thành

Cấu trúc:

When + was + The last time + S + Verb (Simple past tense/ present perfect tense)?

Ví dụ:

- When was the last time you saw her? (Bạn bắt gặp cô ấy lần cuối khi nào?)

-When was the last time you talked to him? (Lần cuối bạn nói chuyện với anh ấy khi nào?)

3. Bài tập The last time trong tiếng Anh

Bài 1: Viết lại câu với cấu trúc the last time

1. We haven’t been khổng lồ a concert for over a year.

2. I haven’t been swimming since I was in France.

3. Susie hasn’t been lớn a music concert for over two year.

4. Your graduation buổi tiệc ngọt was the last time we really enjoyed ourselves.

Đáp án:

1. The last time I went to a concert was over a year ago.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 121 Sgk Toán 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang 121, 122 Sgk

2. The last time I went swimming was when I was in France.

3. The last time Susie has been khổng lồ a music concert was 2 years ago.

4. The last time we really enjoyed ourselves was (at) your graduation party.

Bài 2:Tìm với sửa lỗi sai

1. Hello, I was wondering if you have seen Peter. The last time I see him was 4 days ago.


2. I haven’t seen Peter since a week, the last time we hung out was last Sunday.

3. This is last time I have to lớn remind you about this kind of mistake.

4. I won’t went to lớn this store again, this is the last time!

5. Susie had seen Betty last time, before Betty passed away in an accident.

Xem thêm: Game Trường Học Lãng Mạn 11, Game Trường Học Lãng Mạn: Trò Trường Học Tình Yêu

Đáp án:

1. See => have seen

2. Since => for

3. Last => the last

4. Went => go

5. Last => for the last

Bên cạnh đó những bạn xem thêm Cấu trúc Unless trong tiếng Anh, ngữ pháp giờ đồng hồ Anh để sở hữu thêm những tài liệu tiếp thu kiến thức hữu ích.