Thay thế từ trong word 2007

     
Word mang lại tinhdaudua.com.vn 365 Word mang lại web Word 2021 Word 2019 Word năm nhâm thìn Word 2013 Word 2010 Word 2007 Word Starter 2010 coi thêm...Ít hơn
*

Mẹo: video clip không bắt buộc bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử lựa chọn Phụ đề bỏ ra tiết

*
.

Bạn đang xem: Thay thế từ trong word 2007

Đi tới Trang >Thay thế hoặc thừa nhận Ctrl+H.

*

Trong vỏ hộp Tìm gì, nhập từ bỏ hoặc nhiều từ bạn có nhu cầu định vị.

Nhập văn phiên bản mới của bạn trong hộp Thay thế.

Chọn Tìm tiếp cho tới khi các bạn thấy từ mình muốn cập nhật.

Chọn Thay thế. Để update tất cả các phiên bản cùng một lúc, nên chọn lựa Thay ráng tất cả.

*

Đối với các tùy chọn khác, hãy xem mục search và sửa chữa văn bản


Tìm và sửa chữa văn bạn dạng cơ bản

Ở góc bên trên bên yêu cầu của tài liệu, trong vỏ hộp tìm tìm

*
, nhập từ bỏ hoặc cụm từ bạn muốn tìm và Word đã tô sáng toàn bộ các phiên bạn dạng của từ hoặc nhiều từ trong toàn thể tài liệu.

Để thay thế văn bạn dạng đã tìm thấy:

Chọn kính lúp, tiếp đến chọn Thay thế.

*

Trong vỏ hộp Thay cụ bằng, nhập văn phiên bản thay thế.

Chọn Thay nắm tất cả hoặc Thay thế.


Mẹo: 

Bạn cũng hoàn toàn có thể mở phòng Tìm và gắng thế cơ phiên bản bằng phím tắt CONTROL + H.

Khi bạn sửa chữa thay thế văn bản, chúng ta cũng có thể chọn Thay thế thay bởi vì Thay thay tất cả. Như vậy, chúng ta có thể xem lại mỗi mục trước lúc thay thế.


Tìm văn bản có định dạng rứa thể

Bạn rất có thể tìm văn bản có định dạng đặc biệt, ví dụ như in đậm hoặc đánh sáng bằng phương pháp sử dụng menu Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy lựa chọn kính lúp.

Chọn thiết lập , rồi chọn Tìm & sửa chữa nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở bên dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và nạm thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.


Trên thực đơn Định dạng, nên lựa chọn tùy chọn chúng ta muốn.

Nếu vỏ hộp thoại sản phẩm hai mở ra, nên lựa chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi chọn OK.

Trong hộp thoại Tìm và cầm thế, lựa chọn Tìm tiếp hoặc Tìm vớ cả.


Tìm văn bạn dạng có định dạng ví dụ và thay thế sửa chữa định dạng

Bạn có thể tìm và sửa chữa thay thế văn phiên bản có định dạng sệt biệt, ví dụ như in đậm hoặc tô sáng bằng cách sử dụng menu Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy lựa chọn kính lúp.

Chọn thiết đặt , rồi lựa chọn Tìm & thay thế sửa chữa nâng cao.

Ở phía trên cùng của hộp thoại, chọn Thay thế.


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở phía dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và núm thế nhằm hiển thị tất cả các tùy chọn.


Ở hộp Tìm gì, nhập văn bản bạn muốn tìm.

Trên thực đơn Định dạng, hãy lựa chọn định dạng bạn muốn tìm.

Nếu hộp thoại lắp thêm hai mở ra, nên chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi lựa chọn OK.

Chọn trong hộp ở bên cạnh Thay vắt bằng.

Trên thực đơn Định dạng, lựa chọn định dạng thế thế. Nếu hộp thoại máy hai xuất hiện, hãy chọn các định dạng bạn muốn, rồi chọn OK.

Chọn Thay thế, Thay vắt tất cả hoặc Tìm tiếp.


Tìm vết phân đoạn, vết ngắt trang hoặc những ký tự đặc biệt quan trọng khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn cài đặt , rồi chọn Tìm & thay thế sửa chữa nâng cao.

Xem thêm: Cường Độ Ánh Sáng Ảnh Hưởng Đến Quang Hợp Như Thế Nào ? Bài 1 Trang 47 Sgk Sinh Học 11


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở bên dưới cùng của hộp thoại Tìm và nắm thế nhằm hiển thị tất cả các tùy chọn.


Trên thực đơn Đặc biệt, chọn cam kết tự quan trọng mà bạn có nhu cầu tìm.

*

Chọn Tìm tiếp.


Tìm và thay thế dấu phân đoạn, vết ngắt trang hoặc những ký tự đặc biệt quan trọng khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn cài đặt , rồi lựa chọn Tìm & thay thế sửa chữa nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở bên dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và thay thế nhằm hiển thị tất cả các tùy chọn.


Ở đầu hộp thoại Tìm và nắm thế, chọn cố thế, rồi lựa chọn trong hộp Tìm gì dẫu vậy không nhập bất cứ thứ gì nghỉ ngơi đó. Sau này, lúc bạn lựa chọn 1 ký tự quánh biệt, Word sẽ tự động đặt mã ký tự vào hộp cho bạn.


Lưu ý: Chọn mũi thương hiệu ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và ráng thế nhằm hiển thị tất cả các tùy chọn.


Trên thực đơn Đặc biệt, chọn ký kết tự đặc biệt mà bạn có nhu cầu tìm.

Chọn trong hộp Thay nạm bằng.

Trên menu Đặc biệt, chọn ký kết tự đặc trưng mà bạn muốn sử dụng để núm thế.

Chọn Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Sử dụng ký kết tự thay mặt để kiếm tìm và sửa chữa văn bản

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn thiết đặt , rồi chọn Tìm & sửa chữa thay thế nâng cao.

Chọn hộp kiểm Sử dụng cam kết tự đại diện.

Nếu các bạn không thấy hộp kiểm Sử dụng cam kết tự đại diện, nên chọn lựa

*
.

Chọn menu Đặc biệt, chọn ký tự đại diện, rồi nhập thêm văn bạn dạng bất kỳ trong hộp Tìm gì.

*

Chọn Tìm tiếp.


Mẹo: 

Để hủy quăng quật tìm kiếm sẽ thực hiện, dấn

*
+ PERIOD.

Bạn cũng hoàn toàn có thể nhập trực tiếp ký tự đại diện vào hộp Tìm gì gắng vì lựa chọn 1 mục tự menu nhảy lên Đặc biệt.

Để kiếm tìm kiếm cam kết tự được xác minh là ký tự đại diện, hãy nhập vết xuyệc ngược () trước ký kết tự đó. Ví dụ: nhập ? nhằm tìm lốt hỏi.

Bạn rất có thể sử dụng vết ngoặc solo để nhóm những ký tự đại diện thay mặt và văn bản, cũng giống như để thể hiện thứ tự đánh giá. Ví dụ: tra cứu kiếm để tìm "presorted" với "prevented".

Bạn có thể tìm kiếm cụm và sử dụng ký tự đại diện thay mặt để sửa chữa thay thế chuỗi tìm kiếm kiếm bằng cụm được sắp xếp lại. Ví dụ: nhập (Newman) (Belinda) vào hộp Tìm gì2 1 vào vỏ hộp Thay cố gắng bằng. Word vẫn tìm "Newman Belinda" và sửa chữa bằng "Belinda Newman".


Để thay thế văn phiên bản đã search thấy:

Chọn tab Thay thế, rồi chọn hộp Thay cố bằng.

Chọn Đặc biệt, chọn ký kết tự đại diện, rồi nhập thêm văn bạn dạng bất kỳ trong hộp Thay chũm bằng.

Chọn Thay nỗ lực tất cả, Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Mẹo: Khi bạn sửa chữa thay thế văn bản, chúng ta có thể chọn Thay thế thay vày Thay cầm tất cả. Bằng cách đó chúng ta có thể xác nhận từng thay thế để bảo vệ sự bao gồm xác.


Ký từ đại điện bạn có thể sử dụng

Bạn có thể tinh chỉnh tra cứu kiếm bằng phương pháp sử dụng ngẫu nhiên ký tự đại diện nào sau đây.

Để tìm

Sử dụng

Ví dụ:

Ký tự 1-1 bất kỳ

?

s?t đang tìm "sat" với "set."

Chuỗi ký tự bất kỳ

*

s*d sẽ tìm "sad" cùng "started".

Một trong những ký từ được chỉ định

< >

wn đang tìm "win" và "won."

Mọi ký tự solo trong phạm vi này

<->

ight sẽ tìm "right" với "sight" cùng "tight".

Phạm vi phải gồm thứ từ bỏ tăng dần.

Xem thêm: Biển Hồ Gia Lai Sâu Bao Nhiêu, Hồ T'Nưng, Những Bí Ẩn Biển Hồ Không Lời Giải Thích

Bất kỳ cam kết tự đơn nào, ngoại trừ các ký tự bên trong dấu ngoặc vuông

mst đã tìm "mist" cùng "most" nhưng chưa phải là "mast".

Bất kỳ ký tự solo nào, nước ngoài trừ các ký tự trong phạm vi bên phía trong dấu ngoặc vuông

kimsa88
cf68