Tạo 2 Khóa Chính Trong Access

     

Các kiểu tài liệu của trường dữ liệu (field), khóa chính, khóa ngoại các thiết lập Lookup trong quy trình tạo bảng MS Access

Trong phần này vẫn tìm hiểu chi tiết hơn về các bảng dữ liệu MS Access, những kiểu tài liệu và sự liên kết giữa những bảng.Bạn sẽ xem: sản xuất 2 khóa thiết yếu trong access

Một số khái niệm liên quan đến bảng (table) vào Access

Bảng (Table) là nơi lưu trữ tin tức dữ liệu các đối tượng người tiêu dùng quản lý. Bảng có cấu trúc hai chiều gồm những dòng (Record - bạn dạng ghi - hàng) và những cột (Field - ngôi trường dữ liệu)

Ví dụ, bảng HOCSINH lưu giữ trữ thông tin về đối tượng học sinh gồm những trường tài liệu (field): HOCSINHID, Ho, Ten, Ngaysinh, Dantoc, Noisinh, Diachi

Mỗi đối tượng người tiêu dùng học sinh được màn trình diễn trong một bản ghi (Record, dòng) dữ liệu. Bảng hoàn toàn có thể có nhiều, một hoặc không có record nào.Bạn đã xem: chế tạo 2 khóa bao gồm trong access


*

Trong một cơ sở dữ liệu thường có không ít bảng, từng bảng tàng trữ dữ liệu của một đối tượng người tiêu dùng nào đó, các đối tường này có thể có dục tình với nhau.

Bạn đang xem: Tạo 2 khóa chính trong access


*

Ví dụ, bảng LOP và bảng HOCSINH có liên hệ một - nhiều. Từng lớp có không ít học sinh, mỗi học viên thuộc về một lớp

Khóa bao gồm - Primary Key

Khóa bao gồm (primary key) là trường tài liệu (cột) có giá trị duy nhất giữa các hàng (record). Khóa bao gồm để xác định đúng mực Record nào kia trong bảng, nên những lúc ứng dụng hãy lựa chọn 1 loại tài liệu chuyên biệt làm sao đó có tác dụng khóa chính, ví như bảng về sản phẩm thì lựa chọn mã sản phẩm, bảng về nhân viên thì là mã nhân viên cấp dưới (hoặc số CMT) ... Ví dụ bảng HOCSINH có một cột - trường dữ liệu là HOCSINHID làm khóa chính, nó thi công là một số lượng duy tốt nhất - dành cho mỗi học sinh - biết khóa chính sau này sẽ nhanh lẹ tìm cho Record cất khóa chính đó. Trong sơ thứ quan hệ sống trên, trường tất cả ký hiệu chiếc chìa khóa là khóa chủ yếu của bảng. Cách tùy chỉnh thiết lập khóa chủ yếu cho bảng ở vị trí sau.

Khóa nước ngoài - Foreign key

Như sơ đồ dùng trên, bảng DIEM tất cả trường HOCSINHID là khóa ngoại, nó tham chiếu cho khóa chủ yếu HOCSINHID của bảng HOCSINH, từ đó mỗi điểm khẳng định được của học sinh nào, tựa như có trường MONHOCID là khóa nước ngoài tham chiếu đến bảng MONHOC

Tạo bảng vào Access

Bạn có thể chọn Table - để tạo nên bảng và vào ngày chính sách Datasheet View để thi công bảng, ở chính sách này bạng sẽ quan ngay cạnh bảng dạng như bảng tính - từ đó thêm những cột

Chọn thực đơn Table design để sinh sản bảng mới và vào ngay chính sách Design View - Ta vẫn sử dụng cơ chế tổng quát tháo này lúc tạo, kiến tạo bảng


*

Field Name - Định nghĩa cột (trường dữ liệu trong bảng) Data Type - lựa chọn kiểu tài liệu của trường (xem các kiểu dữ liệu ở dưới) description - tế bào tả tin tức thêm về trường, chứa những thông tin để đọc lại biết được mục tiêu dữ liệu Fiel Properties - cấu hình thiết lập các trực thuộc tính cho trường dữ liệu, nó gồm gồm hai đội General - thông tin chung, tùy nằm trong vào kiểu dữ liệu của trường mà tin tức chung có những mục không giống nhau như định hình hiện thị dữ liệu, size dữ liệu, quý giá mặc định ... Lookup - xác định các nguồn dữ liệu và định dạng hiện thị nếu cần thiết
*

Các vẻ bên ngoài dữ liệu

Khi tạo những trường mang đến bảng, chọn kiểu dữ liệu tương xứng rất quan tiền trọng, nó đảm bảo CSDL quản lý và vận hành hiểu quả:

Kiểu tài liệu Mô tả Kích cỡ
Short Text Nó còn là Text ở phiên bản 2007 - 2010, biểu diễn tài liệu dạng chữ (tên người, thương hiệu sản phẩm, tiêu đề ...) về tối đa 255 ký kết tự.
Long Text còn là kiểu Memo (2007 - 2010). Để trình diễn cả câu văn, đoạn văn dài. Đến 1GB
Number các dữ liệu dạng số 1, 2, 4, 8, or 16 byte
Date/Time màn trình diễn ngày cùng tháng 8 bytes.
Currency tài liệu số, dạng tiền tệ, trình diễn số chính xác 4 số sau vết chấm. 8 bytes.
AutoNumber Dạng số duy nhất, tự động hóa sinh ra vì chưng Access 4 bytes.
Yes/No Kiểu xúc tích và ngắn gọn Boolean (true/false); Access giữ nó bên dưới dạng số, 0 là false cùng -1 là true 1 byte.
Attachment Lưu những loại dữ liệu file như những file hình ảnh, tài liệu, bảng tính ...

Tới 2 GB.

Xem thêm: Phim Mãi Mãi Là Bao Lâu, Trọn Bộ, Phim Mãi Mãi Là Bao Lâu Tập 39/39 Full, Sctv14

Thực hành tạo các bảng dữ liệu

Phần này tiến hành tạo thành các bảng cho một ứng dụng thống trị học sinh solo giản. Thứ nhất nó gồm các bảng có quan hệ với sơ đồ ở phần trên.

Xem thêm: Đón Xem Phim Việt " Viết Tiếp Bản Tình Ca Tập 1 Trên Vtv3, Viết Tiếp Bản Tình Ca

Bảng NIENKHOA

Cấu trúc bảng

tên cột (Field Name) Kiểu tài liệu (Data Type) chú giải
KHOAID AutoNumber Khóa chính, số auto tăng. Để thiết bật/tắt là khóa chính, lựa chọn dòng có tên trường rồi bấm lựa chọn Primary Key hoặc đề nghị chuột vào thương hiệu trường và chọn Primary Key
*

NamNH Date/Time Năm nhập học, hình trạng ngày - giờ. Định dạng ngôi trường này hiện thị lên năm học tập (không hiện thị ngày, thánh).

Định dạng hiện thị lên ngày tháng điền các dòng định dạng cân xứng vào mục Format, những ký hiệu hoàn toàn có thể kết thích hợp gồm:

Ở ngôi trường này chỉ hy vọng hiện thị năm, đề xuất nhập vào Format là yyyy

TenKhoa Short Text vẻ bên ngoài Text, chọn size 10 ký kết tự (Field Size), tất cả đánh chỉ mục, ko được trùng giá bán trị, cái chữ bao gồm chiều lâu năm khác 0

Chọn kiểu tài liệu là Text (Short Text), sau đó ở mục thuộc tính, team General chọn: Field kích thước là 10 - để cấu hình thiết lập dài buổi tối đa 10 ký tự, mục Allow Zezo length lựa chọn là No nhằm không có thể chấp nhận được bỏ trống tài liệu này. Trên mục Indexed chọn Yes (No Duplicates) cho biết thêm dữ liệu này được chỉ mục, không cho phép trùng dữ liệu.

Sau khi chế tạo bảng, cất giữ với tên NIENKHOA triển khai nhập dữ liệu trực tiếp mẫu

Bảng NGANH

Bảng trình bày về những ngành học: thương hiệu ngành học, mã ngành, thời gian học. Cấu trúc tạo bảng như hình dưới

Đối với trường nào cần thiết lập cực hiếm mặc định thì điền cực hiếm mặc định sinh hoạt mục mặc định Value của ở trong tính trường

Sau khi tạo bảng nhập tài liệu mẫu sau:

Bảng LOP

Bảng này cai quản danh sách những lớp học, mỗi lớp mang tên lớp, và có khóa nước ngoài tham chiếu mang đến bảng NIENKHOA cùng NGANH, phần này vẫn chưa tùy chỉnh thiết lập các links bảng nên sẽ khởi tạo bảng này với cấu trúc như sau:

Thiết lập Lookup mang đến trường NGANHID

Một trường tài liệu có thể tùy chỉnh thiết lập thuộc tính Lookup mang lại nó, thuộc tính này giúp tham chiếu mang lại một nguồn dữ liệu khác trong quy trình nhập liệu (có thể thiết lập một ComboBox, ListBox để nhập liệu). Lấy một ví dụ cột NGANHID đang tham chiếu mang lại bảng NGANH với trường NGANHID của bảng đó nhằm hiện thị một danh sách các giá trị, chọn được khi biên soạn thảo. Từng bước cấu hình thiết lập như sau:

lựa chọn Display Control là full bộ Box : loại này hiện lên một hộp list đổ xuống để chọn Chọn Row Source Type là Table/Query - tức là nguồn dữ liệu từ bảng, hoặc những Query Row Source là các truy vấn lấy ra dữ liệu - phương pháp viết các truy vấn sẽ trình diễn sau. Ở đây mong tham chiếu đến bảng nào, hãy điền tên bảng kia vào. Điền là NGANH, nó sẽ xem thêm các dòng dữ liệu của bảng ngành Bound Column là thiết bị tự cột cần liên kết dữ liệu, ở chỗ này cột NGANHID của bảng NGANH là quý giá tham chiếu, cột này còn có vị trí tiên phong hàng đầu - đề xuất điền 1 Column Count là số cột - tính tự cột 1 cần lấy tài liệu đưa vào full bộ Box. đề nghị lấy cột 1 và 2 (tức cột NGANHID và TENGANH)

Làm tương tự cho cột NIENKHOAID tham chiếu đến bảng NIENKHOA

Lúc này lúc soạn thảo tài liệu bảng, nó xuất hiện combo Box có thể chọn giá bán trị, đa số giá trị này tham chiếu từ tài liệu bảng khác.

Để ý, nếu như muốn ẩn đi cột trước tiên chỉ hiện thị cột máy hai (tên ngành) nhằm nhìn tài liệu trực quan hơn. Thì bao gồm thể thiết lập cấu hình độ rộng lớn cột đề xuất ẩn là 0cm vào trực thuộc tính Colunm Widths. Lấy ví dụ 0cm;2cm tất cả nghĩa cột 1 0cm, cột 2 rộng lớn 2cm (nhớ là cột trong full bộ Box). Kết quả sẽ là:

Dữ liệu mẫu

Bảng HOCSINH

Bảng này làm chủ danh sách học sinh các lớp, nó có những trường tài liệu như sau:

LookUp nguồn Value List

Trong trường giới tính GT thừa nhận giá trị xúc tích YES/NO, ấn định giả dụ là YES chính vậy NAM, với NO là Nữ. Mặc định thì dữ liệu là checkbox (hộp kiểm để lựa chọn). Nếu còn muốn thay hộp kiểm này bằng bộ combo Box để sở hữu một danh sách đổ xuống chọn NAM/NỮ thì cần sử dụng Lookup với tùy chỉnh cấu hình như sau:

Display Control chọn bộ combo Box Row Source Type chọn Value danh mục Row Source liệt kê những giá trị của bảng nguồn, mỗi giá bán trị phương pháp nhau vì chưng dấu ;, chuỗi thì đặt trong vết "" như bảng

-1 phái mạnh 0 NỮ thì điền vào -1;"Nam";0;"Nữ" Bound Column lựa chọn là 1, tức là cột 1 là nguồn gán quý giá Colunm Widths lựa chọn là 0cm;2cm; để ẩn -1, 0 duy trì hiện thị Nam, Nữ tài liệu mẫu: