Soạn tiếng anh lớp 11 unit 1

     

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase. (Điền vào mỗi địa điểm trống bởi một từ/ nhiều từ mê say hợp.)


Before

BEFORE YOU READ

*

Work in pairs.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh lớp 11 unit 1

 Practise reciting the poem on the next page and discuss the question: “What vày you think of the friend in the poem?"

(Làm câu hỏi theo cặp. Thực hành đọc bài xích thơ sinh sống trang tiếp theo sau và thảo luận câu hỏi: "Bạn nghĩ về gì về người bạn trong bài bác thơ”.) 

*

Phương pháp giải:

Dịch bài xích thơ:

Bạn gồm một bạn bạn

Sáng tác vì Carole King

Khi bạn lo ngại và thất vọng

Bạn phải sự quan tâm

Và chẳng gồm gì đúng chuẩn cả

Hãy nhắm mắt với nghĩ về tôi

Tôi vẫn sớm đến bên bạn

Để làm cho sáng lên màn đêm tối tăm nhất nơi bạn;

Chỉ phải gọi tên tôi

Bạn biết tôi nơi đâu mà

Tôi đang chạy lại đến bên bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả đầy đủ gì bạn cần là hotline tên tôi

Và tôi sẽ tới bên bạn, vâng, tôi đang đến,

Bạn bao gồm một tín đồ bạn!

Lời giải bỏ ra tiết:

I think the friend in the poem is a true friend. 

(Tôi suy nghĩ người bạn trong bài xích thơ là một người các bạn thật sự.)


While

WHILE YOU READ

Read the passage the vì the tasks that follow.

(Hãy gọi đoạn văn này và làm những bài tập theo sau.)

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, và there are many people who seem lớn be incapable of it. For a friendship to lớn be close and lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first quality is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, and no friendship can last lone which is all give on one side và all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people vì not seem lớn be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it & feel the attraction of some new object. Such changeable và uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to lớn each other, & they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We bởi not think much of people who readily believe rumours và gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits và pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible. 

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Mọi người người nào cũng có một số người thân quen biết, tuy nhiên không ai có rất nhiều bạn cả, cũng chính vì tình đồng bọn thiết thiệt sự thì không tồn tại nhiều, và có khá nhiều người ngoài ra không thể dành được tình bạn. Để cho tình chúng ta được thân thiện và bền vững, cả hai người các bạn phải có một trong những phẩm chất rất quánh biệt.

Phẩm chất trước tiên là tính không ích kỉ. Một người chỉ biết quan tâm đến lợi ích và cảm xúc của riêng mình ko thể là 1 trong người chúng ta thật sự được. Tình chúng ta là quan hệ hai phía, nó tồn tại dựa trên cơ sở mang lại và nhận, và không có tình chúng ta nào có thể trường tồn, nếu như như chỉ gồm một mặt cho cùng một bên nhận.

Tính kiên cường là phẩm chất thứ hai của tình bạn. Một trong những người hình như không tất cả tính kiên định. Họ hăng hái theo xua một sở thích, tuy nhiên chẳng bao lâu sau họ cảm xúc chán nó và bước đầu cảm thấy bị thu hút bởi một mục tiêu mới làm sao đó. Những người không lập trường và không kiên trì như vậy thì ko thể dành được tình bạn bền lâu được.

Lòng trung thành là phẩm chất đặc trưng thứ ba. Nhì người chúng ta phải trung thành với chủ với nhau, và họ phải biết nhau quá tường tận mang đến nỗi không tồn tại điều gì ngờ vực giữa họ. Bọn họ đừng nghĩ nhiều về gần như người chuẩn bị sẵn sàng tin vào những tin đồn đại, mọi chuyện ngồi lê song mách nói xấu chúng ta bè. Phần đa ai dễ dàng bị tác động bởi hầu hết lời xì xào cần yếu nào là những người bạn tốt.

Sự tin tưởng có lẽ rằng là phẩm chất thứ tư. Bạn bè phải tất cả sự tin cẩn lẫn nhau để mỗi người có thể cảm thấy an ninh khi kể cho nhau về những kín đáo riêng tứ của mình, tuy vậy lại có những người dân nhiều chuyện quan trọng giữ kín đáo chuyện của chính bản thân mình hoặc của người khác. Những người như vậy đang không lúc nào kết bạn dài lâu.

Cuối cùng, giữa bằng hữu phải gồm sự cảm thông hoàn toàn, cảm thông vì mục đích, sở thích, niềm vui, nỗi buồn, mưu cầu và ước mơ của nhau. Với ở đâu không có sự cảm thông nhau, thì làm việc đó không tồn tại tình bạn.


Task 1

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase.

(Điền vào mỗi nơi trống bởi một từ/ nhiều từ đam mê hợp.)

acquaintance mutual give-and-take loyal lớn incapable of unselfish

friend suspicious 

Phương pháp giải:

1. Mutual (adj): chung, lẫn nhau 

2. Incapable of: không tồn tại khả năng 

3. Unselfish (adj): ko ích kỉ

4. Acquaintance (n): quen thuộc biết

5. Friend (n): bạn bè

6. Give-and-take: mang lại và nhận

7. Loyal to (adj): trung thành 

8. Suspicious (adj): nghi ngờ

Lời giải chi tiết:

1. Good friendship should be based on mutual understanding.

(Một tình bạn giỏi nên được dựa vào sự thấu hiểu lẫn nhau.)

2.The children seem lớn be incapable of working quietly by themselves.

Xem thêm: Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh

(Trẻ con dường như như trường đoản cú chúng không tất cả khả năng làm câu hỏi một phương pháp yên tĩnh.)

3. He is an unselfish man. He always helps people without thinking of his own benefit.

(Anh ấy là một người không ích kỷ. Anh ấy luôn hỗ trợ mọi người mà không nghĩ đến ích lợi cá nhân.)

4. An acquaintance is a person one simply knows, & a friend is a person with whom one has a deeper relationship.

(Người quen là người dễ dàng mà các bạn biết, với một người bạn là người có mối quan hệ thâm thúy hơn.)

5. You can"t always insist on your own way - there has lớn be some give-and-take.

(Bạn cần thiết lúc nào cũng khăng khăng theo ý mình - nên có sự nhường nhịn nhịn.)

6. Despite many changes in his life, he remained loyal to his working principles.

(Mặc dù cho có nhiều đổi khác trong cuộc sống, anh ấy vẫn trung thành với quy tắc thao tác làm việc củ mình.)

7. He started to lớn get suspicious when she told him that she had been to Britain for many times.

(Anh ấy bắt đầu nghi ngờ khi cô ấy nói cùng với anh rằng cô đã đi đến Anh nhiều lần.)


Task 2

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?

(Lựa lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt thích hợp nhất các ý tưởng ca đoạn văn.)

A. A friend in need is a friend indeed

(Một người luôn luôn xuất hiện khi bạn cần new là người bạn thật sự)

B. Conditions of true friendship

(Những điều kiện của tình bạn chân chính)

C. Features of a good friend

(Những đặc điểm của một người chúng ta tốt)

D. Friends & acquaintances

(Bạn bè và tín đồ quen)

Lời giải đưa ra tiết:

B. Conditions of true friendship

 


1. What is the first quality for true friendship và what does it tell you?

(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn chân thật là gì với nó có thể cho chính mình biết điều gì?)

2. Why are changeable và uncertain people incapable of true friendship?

(Tại sao những người dân hay đổi khác và không kiên cường không thể có tình các bạn thật sự?)

3. What is the third unique for true friendship và what does it tell you?

(Phẩm hóa học thứ ba của tình bạn chân thật là ai với nó bao gồm thể cho chính mình biết điều gì?)

4. Why must there be a mutual trust between friends?

(Tại sao phải gồm sự tin yêu lẫn nhau thân hai fan bạn?)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?

(Tại sao những người nhiều chuyện cần thiết kết các bạn được bền lâu?)

6. What is the last quality for true friendship and what does it tell you?

(Phẩm chất cuối cùng của tình bạn chân thật là gì và nó gồm thể cho chính mình biết điều gì?)


Lời giải chi tiết:

1. The first unique for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. 

(Phẩm chất đầu tiên của tình bạn chân thực là tính ko ích kỉ. Nó cho ta biết rằng một người chỉ biết suy xét lợi ích và cảm nghĩ của riêng mình không thể là 1 trong những người bạn thực sự được.)

2. Changeable & uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, và they feel the attraction of some new objects.

(Những fan hay biến đổi và không kiên cường không thể tất cả tình bạn thật sự bởi vì họ hăng hái theo đuổi một sở thích, dẫu vậy chẳng bao thọ họ cảm giác chán nó và ban đầu cảm thấy bị hấp dẫn bởi một số mục tiêu mới nào đó.)

3. The third quality for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm hóa học thứ ba của tình bạn chân thực là lòng trung thành. Nó cho ta hiểu được hai người chúng ta phải trung thành với chủ với nhau, và họ phải biết nhau vượt tường tận mang lại nỗi không có điều gì ngờ vực giữa họ.)

4. There must be a mutual trust between friends because he/ she wants to lớn feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải bao gồm sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người bạn vì họ muốn cảm thấy bình an khi kể cho tất cả những người kia nghe những bí mật thầm kín đáo của mình.)


5. Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

(Những bạn nhiều chuyện tất yêu kết bạn được bền lâu vì họ bắt buộc giữ kín chuyện của chính bản thân mình hoặc của fan khác.)

6. The last chất lượng for true friendship is sympathy. It tells us (me) that to lớn be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất sau cuối của tình bạn chân thật là sự cảm thông. Nó cho ta biết rằng để thay đổi một người chúng ta thật sự, chúng ta phải cảm thông với các bạn của mình, ở đâu không có sự thông cảm lẫn nhau giữa chúng ta bè, thì ở kia sẽ không tồn tại tình các bạn chân thật.)


After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Discuss the questions: "Why do we need lớn have friends?" Then report ... .

(Làm bài toán theo cặp. Luận bàn câu hỏi: "Tại sao bọn họ cần có các bạn bè?" sau đó tường thuật hiệu quả phần bàn bạc của bạn với lớp.)

Lời giải đưa ra tiết:

Gợi ý 1:

In this life, people need to have friends. Why bởi you need a friend? Firstly, it can not be denied that friends can nội dung with us not only happiness but also sadness. They sympathize with us and will always be by our side when we need them. Secondly, friends who have things in common make us happy. They can give us some advice when we are in trouble. People can"t live separately from others, life is a community. Therefore, we need to have more friends. Moreover, we can also learn from them what we have not known yet.

Xem thêm: Concerned Đi Với Giới Từ Gì, Concerned About Hay Concerned With

(Trong cuộc sống hiện nay, con người cần phải có bạn. Trên sao họ cần bao gồm bạn? Đầu tiên, ko thể phủ nhận rằng đồng đội chia sẻ với họ không chỉ là nụ cười mà còn nỗi buồn. Họ thông cảm với họ và đã luôn ở kề bên chúng ta khi chúng ta cần. Lắp thêm hai, bằng hữu có gần như điểm phổ biến mà luôn luôn làm cho chúng ta vui vẻ. Họ rất có thể cho bọn họ lời răn dạy khi chúng ta gặp rặc rối. Con người không thể sống tách bóc rời nhau, cuộc sống thường ngày là một cùng đồng. Bởi vì đó, chúng ta cần phải có không ít bạn hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải học tự họ đầy đủ gì mà lại mình không biết.)

Gợi ý 2:

Have you ever asked yourself that if you were alone on earth in a day, what would happen? Perhaps you will feel all of the bad things in this life. Like you know, we need to have friends in this life because of a lot of reasons. Nobody here on earth lives alone. Both you và I need friends by my side. Life is not fair, not easy. Sometimes, we feel tired and disappointed. Sometimes, we lost control in this life. We come to a standstill and we don"t know how lớn solve our trouble. This is the time we need friends. They will give moral tư vấn to us. By their side, we feel safe và comfortable which we can"t get from others. Friends are a gift lớn humans. They can bring joyfulness to lớn our life when we are dying from boredom & sadness. Vì we have so much reason khổng lồ have friends in this life? Yes, of course. Friends play an important role in our life so that we need khổng lồ respect them.

(Bạn đã có lần hỏi bạn dạng thân rằng nếu bạn chỉ từ một mình trên Trái Đát này một ngày, chuyện gì vẫn xảy ra? có lẽ bạn sẽ cảm thấy tất cả những điều tồi tệ trong cuộc sống này. Chúng ta cần anh em trong cuộc sống đời thường này chính vì rất những lý do. Không một ai trên trái đất này sống một mình cô đơn. Kể cả các bạn và tôi rất nhiều cần bạn bè bên cạnh. Cuộc sống thường ngày vốn không công bằng và không dễ dàng. Đôi lúc, bọn họ cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Đôi lúc bọn họ mất điều hành và kiểm soát trong cuộc sống. Chúng ta không biết phải giải quyết và xử lý vấn đề của bản thân như gắng nào. Đây là thời điểm mà bọn họ cần chúng ta bè. Chúng ta sẽ chỉ dẫn sự ủng hộ nhiệt tình. ở kề bên họ, bọn họ cảm thấy bình yên và thoải mái mà không thể cảm thấy được từ những người khác. Bạn bè là món quà dành cho con người. Bạn đưa về niềm vui đến cuộc sống đời thường khi bọn họ buồn và đau khổ. Chúng ta có vô số lý vì để để sở hữu những người bạn trong cuộc sống thường ngày phải không? đúng vậy, đương nhiên rồi. Bạn bè đóng một mục đích trong cuộc sống mà bọn họ cần kính trọng họ.)