Soạn tiếng anh 11 unit 1

     

Bài viết phía dẫn cách học và phương pháp giải bài bác tập của phần reading về công ty đề quá trình tương lai, một công ty điểm rất rất đáng quan trọng điểm trong lịch trình tiếng Anh 11. Hãy thuộc điểm qua các từ vựng, kết cấu cần nhớ cùng tham khảo nhắc nhở giải bài bác tập dưới đây.


*

I. Từ vựng:

acquaintance (n)<ə"kweintəns>người quenadmire (v)<əd"maiə>ngưỡng mộaim (n)mục đíchattraction (n)<ə"træk∫n>sự thu hútbenefit (n)<"benifit>lợi íchgive-and-take (n)sự nhường nhịn

II. Kết cấu cần lưu lại ý:

be based on (exp)dựa vào

III. Trả lời giải bài xích tập

1. Before you read:

Work in pairs.Practise reciting the poem on the next page and discuss the question: “What vị you think of the friend in the poem?" (Làm câu hỏi theo cặp. Thực hành đọc bài bác thơ ở trang tiếp theo sau và luận bàn câu hỏi: chúng ta nghĩ gì về người chúng ta trong bài bác thơ”.)

Bài thơ: You’ve got a friend (Bạn gồm một bạn bạn)

When you"re down & troubled

and you need a helping hand,

and nothing, whoa nothing is going right.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 11 unit 1

Close your eyes và think of me

and soon I will be there

to brighten up even your darkest nights.

You just call out my name,

and you know wherever I am

I"ll come running, to lớn see you again.

Winter, Spring, Summer, or Fall,

all you got to vì chưng is call

and I"ll be there

You"ve got a friend!

Dịch nghĩa:

Khi bạn lo ngại và thất vọng

Bạn đề nghị sự quan tiền tâm

Và chẳng gồm gì đúng chuẩn cả

Hãy nhắm mắt và nghĩ về tôi

Tôi sẽ sớm đến mặt bạn

Để có tác dụng sáng lên màn đêm mờ ám nhất địa điểm bạn:

Chi đề xuất gọi thương hiệu tôi

Bạn biết tôi ở đâu mà

Tôi sẽ chạy lại đến bên bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả đầy đủ ai bạn cần là hotline tên tôi

Thì tôi vẫn chạy đến bên bạn

Vì bạn còn tồn tại một fan bạn.

2. While you read:

Read the passage the vị the tasks that follow. (Hãy đọc đoạn văn này cùng làm những bài tập theo sau.)

Dưới đây là nội dung bài đọc:

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, and there are many people who seem to lớn be incapable of it. For a friendship to be close & lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first quality is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, and no friendship can last lone which is all give on one side và all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people vày not seem to lớn be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable và uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to lớn each other, & they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We do not think much of people who readily believe rumours & gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Làm Chậu Hoa Bằng Chai Nhựa, Can Nhựa Đơn Giản Mà Đẹp

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits và pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible.

Task 1.Fill each blank with a suitable word /phrase.(Điền vào mỗi vị trí trống bằng một từ/ nhiều từ đam mê hợp.)

Acquaintance mutual give-and-take loyal to

incapable of unselfish friend suspicious

1. Good friendship should be based on…mutual…….understanding.2.The children seem lớn be……incapable of…..working quietly by themselves.3. He is a(n)……unselfish…..man. He always helps people without thinking of his own benefit.4. A(n) ……accquaintance……is a person one simply knows, and a(n)……friend…….is a person with whom one has a deeper relationship.5. You can"t always insist on your own way - there has khổng lồ be some……give-and-take……..6. Despite many changes in his life, he remained……loyal to……his working principles.7. He started lớn get……suspicious…….when she told him that she had been to lớn Britain for many times.

Task 2.Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?(Lựa lựa chọn nào trongA,B,Choặc D tómtắt thích hợp nhất cácýtưởng của đoạnvăn.)

A. A friend in need is a friend indeedB. Conditions of true friendship (Điều kiện để sở hữu một tình chúng ta chân thật.)C. Features of a good friendD. Friends & acquaintances

-> lựa chọn đáp án: B

Task 3. Answer the questions.(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the first quality for true friendship & what does it tell you?(Phẩm chất đầu tiên của tình bạn chân thực là gì cùng nó bao gồm thể cho bạn biết điều gì?)

—> The first unique for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend.

(Phẩm chất đầu tiên của tình bạn sống động là tính không ích kỉ. Nó mang đến ta biết rằng một người chỉ biết suy xét lợi ích và cảm nghĩ của riêng rẽ mình ko thể là một trong người chúng ta thực sự được.)

2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship?(Tại sao những người hay biến hóa và không kiên cường không thể gồm tình các bạn thật sự?)

—> Changeable và uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, & they feel the attraction of some new objects.

(Những bạn hay biến đổi và không kiên trì không thể gồm tình chúng ta thật sự bởi vì họ hăng hái theo xua một sở thích, nhưng lại chẳng bao thọ họ cảm thấy chán nó và ban đầu cảm thấy bị lôi cuốn bởi một số mục tiêu mới làm sao đó.)

3. What is the third chất lượng for true friendship & what does it tell you?( Phẩm hóa học thứ bố của tình bạn chân thật là ai cùng nó tất cả thể cho chính mình biết điều gì?)

—> The third quality for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm chất thứ cha của tình bạn chân thực là lòng trung thành. Nó cho ta biết rằng hai người các bạn phải trung thành với chủ với nhau, với họ phải biết nhau thừa tường tận mang lại nỗi không có điều gì nghi ngờ giữa họ.)

4. Why must there be a mutual trust between friends?(Tại sao phải bao gồm sự tin yêu lẫn nhau thân hai fan bạn?)

—> There must be a mutual trust between friends because he/ she wants khổng lồ feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải gồm sự tin cẩn lẫn nhau thân hai fan bạnvìhọ ao ước cảm thấy bình an khi kể cho người kia nghe những bí mật thầm kín đáo của mình.)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?(Tại sao những người nhiều chuyện quan trọng kết chúng ta được bền lâu?)

—> Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

Xem thêm: Thư Viện Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Lan 3, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 6 Lần 3 Năm 2019

(Những người nhiều chuyện không thể kết chúng ta được bền vững vì họ cần yếu giữ kín chuyện của chính mình hoặc của bạn khác.}

6. What is the last chất lượng for true friendship và what does it tell you? (Phẩm chất sau cuối của tình bạn chân thật là gì cùng nó có thể cho mình biết điều gì?)

—> The last quality for true friendship is sympathy. It tells us (me) that khổng lồ be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất cuối cùng của tình bạn chân thật là sự cảm thông. Nó mang đến ta hiểu được để biến chuyển một người các bạn thật sự, chúng ta phải thông cảm với các bạn của mình, ở đâu không có sự thông cảm lẫn nhau giữa các bạn bè, thì ở kia sẽ không có tình các bạn chân thật.)