Soạn sử 8 bài 17

  -  

Mục lục nội dung

Bài 17: Châu Âu giữa hai trận chiến tranh trái đất (1918 - 1939)

I. Lý thuyết

II. Châu Âu một trong những năm 1929- 1939.

Bạn đang xem: Soạn sử 8 bài 17


Bài 17: Châu Âu thân hai trận đánh tranh trái đất (1918 - 1939)

I. Lý thuyết

1. Châu Âu giữa những năm 1918

a. Phần nhiều nét chung

- do hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và tác động cúa giải pháp mạng tháng Mười Nga, châu Âu có nhiều biến đổi:

+ xuất hiện thêm 1 số giang sơn mới tự sự đổ vỡ của đế quốc Áo- Hung và chiến bại của Đức

+ 1918- 1923: tài chính suy sụp, nền giai cấp của thống trị tư sàn tạm bợ do cao trào cách mạng bùng nổ.

- 1924 -1929: tổ chức chính quyền tư sản những nước dập tắt phong trào cách mạng, định hình nền thống trị, cải tiến và phát triển nhanh về khiếp tế.

2. Cao trào giải pháp mạng 1918- 1923. Thế giới Cộng sản thành lập.


a. Cao trào biện pháp mạng 1918- 1923

* Nguyên nhân

- bởi vì hậu trái của chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Ảnh hưởng trọn của cách mạng mon 10 Nga.

* biện pháp mạng 11- 1918 sống Đức

- 1918 nước Đức bị khủng hoảng do bại trận.

- 9- 11- 1918 tổng bãi công nổ ra ớ Béc lin dẫn mang đến khởi nghĩa vũ trang. Chính sách quân chủ bị lật đổ. Những Xô viết đại biểu công nhân và bầy tớ được thành lập. Nhưng cuoojsu cùng thành quả rơi vào tay giai cấp tư sản. Biện pháp mạng mon 11 – 1918 chỉ lật đổ chế độ quan chủ, thành lập và hoạt động nền cùng hòa tư sản.

- bên cạnh cao trào bí quyết mạng ở Đức, trào lưu cách mạng cũng dưng lên mạnh mẽ ở Hung-ga-ri và các nước châu Âu không giống => các đảng cộng sản được thành lập như Đảng cộng sản Hung-ra-ri (1918), Đảng cùng sản Pháp (1920), Đảng cộng sản Anh (1920),...

b. Thế giới Cộng sản

* trả cảnh

- Cao trào biện pháp mạng lên coa ở nhiều nước châu Âu nói riêng và trên trái đất nói chung, sự thành lập của các đảng cùng sản ở các nước yên cầu phải tất cả một tooer chức thế giới để ãnh đạo cách mạng theo đường lối đúng đắn.

* chuyển động (1919- 1943)

- triển khai 7 lần đại hội, đặt ra đường lối bí quyết mạng chính xác cho từng thời kỳ.

Xem thêm: Top 7 Dàn Ý Phân Tích Bài Thơ Vội Vàng Của Xuân Diệu, Dàn Ý Phân Tích Bài Thơ Vội Vàng (Xuân Diệu)

- trên đại hội II (1920) thông qua Luận cương cứng về vấn đề dân tộc cùng thuộc địa của Lê nin, bác bỏ Hồ kiếm tìm thấy sinh sống đó con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam, theo hướng cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- trên đại hội lần sản phẩm VII (7- 1935), quốc tế cộng sản xác định chủ nghĩa phân phát xít là quân thù chung của nhân dân chũm giới, công ty tương thành lập và hoạt động Mặt trận dân chúng ở những nước để chống lại phát xít và nguy cơ chiến tranh.

- 1943 từ bỏ giải tán bởi sự đổi khác của thực trạng thế giới

* Công lao: thống nhất và cải cách và phát triển phong trào biện pháp mạng nuốm giới.

II. Châu Âu giữa những năm 1929- 1939.

1. Cuộc bự hỏang tài chính thế giới 1929- 1933 và đều hậu quả của nó.

* Nguyên nhân:

- to hỏang kinh tế tài chính thứa vì chưng sản xuất ồ ạt, đuổi theo lợi nhuận năm 1924- 1929.

- cùng với đó là chủ nghĩa tư phiên bản phát triển vượt mức.

* Hậu quả: hủy hoại nặng nề kinh tế tư phiên bản chủ nghĩa, nhân dân đói khổ, hàng chục triệu người thất nghiệp.

- những nông dân mất đất vì chưng hậu quả nặng nài của cuộc Đại khủng hoảng đã buộc phải chật vật đi làm việc thuê nhằm kiểm sống

- nhiều nông dân mất đất vì chưng hậu quả nặng nài của cuộc Đại rủi ro khủng hoảng đã đề nghị chật vật đi làm việc thuê để kiểm sống

*

* Tác động so với nước Đức

2. Phong trào mặt trận nhân dân phòng chủ nghĩa vạc xít cùng chống chiến tranh ( 1929 – 1933)

Trước nguy hại phát xít và chiến tranh thế giới, dưới sự chỉ huy của thế giới cộng sản, trào lưu đấu tranh ra đời Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phân phát xít mở rộng ở các nước tư bạn dạng châu Âu:

- Ở Pháp: Đảng cộng sản Pháp kịp thời cổ đụng công nhân ra ngoài đường đánh bại âm mưu lật đổ cơ quan ban ngành thế lập chế độ phát xít. Mon 6/ 1935, chiến trận nhân dân chống phát xít được thành lập và hoạt động bao đồm Đảng cùng sản, Đảng xã hôi và nhiều đảng phái, đoàn thể thiết yếu trị.

- 5/1936, trận mạc nhân dân Pháp giành chiến thắng trong tổng tuyển chọn cử cùng lên chũm quyền. Chủ yếu ơhur mặt trận nhân dân Pháp thực hiện một số chế độ tiến bộ trong những năm 1936 – 1939.

Xem thêm: Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Phép Biện Chứng Thời Cổ Đại ? Đặc Trưng Cơ Bản Của Phép Biện Chứng Cổ Đại Là Gì

- Ở Tây Ban Nha: tháng 2 năm 1936, trận mạc nhân dân cũng giành được chiến thắng trong tổng tuyển chọn cử và chính phủ mặt trận nhân dân được thành lập.

Xem tiếp: định hướng sử 8 bài 18: Nước Mĩ thân hai trận chiến tranh quả đât (1918 - 1939)