HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP SGK MÔN SINH HỌC LỚP 9

  -  

Trong bộ môn Sinh học tập 9, các các bạn sẽ được tìm hiểu về các lĩnh vực hoàn toàn mới, sẽ là Di truyền và phát triển thành dị; Sinh vật cùng môi trường. Đây hồ hết là những nghành nghề dịch vụ rất gần gũi, gắn thêm bó trực tiếp với đời sống hằng ngày của bọn chúng ta.

Khi khám phá về Sinh học tập 9, bọn họ cần lời giải được các thắc mắc và vụ việc cơ phiên bản và đặc biệt như:

- vì sao con mẫu lại mang những điểm sáng của tía mẹ?

- mục đích của di truyền học vào đời sống cùng sản xuất?

- dục tình giữa những sinh vật cùng môi trường? tại sao cần bảo đảm môi trường?

Hãy cùng tinhdaudua.com.vn khám phá nội dung Sinh học 9 nhé.

Chúc các bạn học tốt!

*

MỤC LỤC SOẠN SINH 9 NGẮN GỌN, xuất xắc NHẤT
Bạn đang xem: Hướng dẫn giải chi tiết bài tập sgk môn sinh học lớp 9

di truyền và biến dị
Chương 1. Các thí nghiệm của Menđen
bài 1. Menđen với Di truyền học
*
câu hỏi in nghiêng trang 5 Sinh 9 bài 1
*
thắc mắc in nghiêng trang 6 Sinh 9 bài 1
*
bài bác 1 trang 7 sgk Sinh 9
*
bài xích 2 trang 7 sgk Sinh 9
*
bài xích 3 trang 7 sgk Sinh 9
*
bài 4 trang 7 sgk Sinh 9
*
định hướng Sinh 9 bài 1. Menđen với di truyền học
bài xích 2. Lai một cặp tính trạng
*
thắc mắc in nghiêng trang 8 Sinh 9 bài xích 2
*
câu hỏi in nghiêng trang 9 Sinh 9 bài xích 2
*
bài xích 1 trang 10 SGK Sinh 9
*
bài 2 trang 10 SGK Sinh 9
*
bài 3 trang 10 SGK Sinh 9
*
bài xích 4 trang 10 SGK Sinh 9
*
triết lý Sinh 9 bài 2. Lai một cặp tính trạng
bài xích 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
*
câu hỏi in nghiêng trang 11 Sinh 9 bài xích 3
*
câu hỏi in nghiêng trang 12 Sinh 9 bài bác 3
*
bài 1 trang 13 sgk Sinh 9
*
bài xích 2 trang 13 sgk Sinh 9
*
bài 3 trang 13 sgk Sinh 9
*
bài bác 4 trang 13 sgk Sinh 9
*
triết lý Sinh 9 bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
bài xích 4. Lai nhì cặp tính trạng
*
thắc mắc in nghiêng trang 14 Sinh 9 bài 4
*
thắc mắc in nghiêng trang 15 Sinh 9 bài bác 4
*
bài bác 1 trang 16 sgk Sinh 9
*
bài xích 2 trang 16 sgk Sinh 9
*
bài 3 trang 16 sgk Sinh 9
*
lý thuyết Sinh 9 bài 4. Lai nhị cặp tính trạng
bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
*
thắc mắc in nghiêng trang 17 Sinh 9 bài 5
*
bài bác 1 trang 19 SGK Sinh 9
*
bài bác 2 trang 19 SGK Sinh 9
*
bài 3 trang 19 SGK Sinh 9
*
bài 4 trang 19 SGK Sinh 9
*
lý thuyết Sinh 9 bài xích 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
bài xích 6. Thực hành . Tính xác suất lộ diện các phương diện của đồng kim loại
bài 7. Bài bác tập chương I
*
bài xích 1 trang 22 sgk Sinh 9
*
bài 2 trang 22 sgk Sinh 9
*
bài bác 3 trang 22 sgk Sinh 9
*
bài bác 4 trang 23 sgk Sinh 9
*
bài 5 trang 23 sgk Sinh 9
Chương 2. Nhiễm sắc đẹp thể
bài xích 8. Nhiễm nhan sắc thể
*
thắc mắc in nghiêng trang 24 Sinh 9 bài xích 8
*
câu hỏi in nghiêng trang 25 Sinh 9 bài 8
*
bài xích 1 trang 26 sgk Sinh 9
*
bài 2 trang 26 sgk Sinh 9
*
bài xích 3 trang 26 sgk Sinh 9
*
lý thuyết Sinh 9 bài bác 8. Nhiễm sắc đẹp thể
bài bác 9. Nguyên phân
*
thắc mắc in nghiêng trang 27 Sinh 9 bài 9
*
câu hỏi in nghiêng trang 28 Sinh 9 bài bác 9
*
bài xích 1 trang 30 sgk Sinh 9
*
bài xích 2 trang 30 sgk Sinh 9
*
bài bác 3 trang 30 sgk Sinh 9
*
bài 4 trang 30 sgk Sinh 9
*
bài bác 5 trang 30 sgk Sinh 9
*
lý thuyết Sinh 9 bài 9. Nguyên phân
bài 10. Bớt phân
*
câu hỏi in nghiêng trang 32 Sinh 9 bài 10
*
bài xích 1 trang 33 sgk Sinh 9
*
bài xích 2 trang 33 sgk Sinh 9
*
bài 3 trang 33 sgk Sinh 9
*
bài bác 4 trang 33 sgk Sinh 9
*
triết lý Sinh 9 bài bác 10. Sút phân
bài 11. Tạo nên giao tử và thụ tinh
*
câu hỏi in nghiêng trang 35 Sinh 9 bài xích 11


Xem thêm: Cách Nhận Biết Danh Từ Trong Tiếng Anh Từ, Mẹo Để Phân Biệt Từ Loại

*
bài bác 1 trang 36 sgk Sinh 9
*
bài xích 2 trang 36 sgk Sinh 9
*
bài 3 trang 36 sgk Sinh 9
*
bài 4 trang 36 sgk Sinh 9
*
bài xích 5 trang 36 sgk Sinh 9
*
định hướng Sinh 9 bài xích 11. Tạo nên giao tử và thụ tinh
bài 12. Cơ chế xác minh giới tính
*
thắc mắc in nghiêng trang 39 Sinh 9 bài bác 12
*
bài 1 trang 41 sgk Sinh 9
*
bài xích 2 trang 41 sgk Sinh 9
*
bài 3 trang 41 sgk Sinh 9
*
bài 4 trang 41 sgk Sinh 9
*
bài bác 5 trang 41 sgk Sinh 9
*
triết lý Sinh 9 bài 12. Cơ chế xác minh giới tính
bài bác 13. Di truyền liên kết
*
thắc mắc in nghiêng trang 42 Sinh 9 bài xích 13
*
bài 1 trang 43 sgk Sinh 9
*
bài bác 2 trang 43 sgk Sinh 9
*
bài 3 trang 43 sgk Sinh 9
*
bài bác 4 trang 43 sgk Sinh 9
*
kim chỉ nan Sinh 9 bài bác 13. Di truyền liên kết
bài xích 14. Thực hành. Quan gần kề hình thái nhiễm sắc thể
Chương 3. ADN cùng Gen
bài 15. ADN
*
thắc mắc in nghiêng trang 45 Sinh 9 bài bác 15
*
câu hỏi in nghiêng trang 46 Sinh 9 bài bác 15
*
bài xích 1 trang 47 sgk Sinh 9
*
bài 2 trang 47 sgk Sinh 9
*
bài 3 trang 47 sgk Sinh 9
*
bài bác 4 trang 47 sgk Sinh 9
*
bài 5 trang 47 sgk Sinh 9
*
bài xích 6 trang 47 sgk Sinh 9
*
lý thuyết Sinh 9 bài 15. ADN
bài bác 16. ADN và thực chất của gen
*
thắc mắc in nghiêng trang 48 Sinh 9 bài bác 16
*
bài xích 1 trang 50 sgk Sinh 9
*
bài bác 2 trang 50 sgk Sinh 9
*
bài bác 3 trang 50 sgk Sinh 9
*
bài bác 4 trang 50 sgk Sinh 9
*
định hướng Sinh 9 bài bác 16. ADN và thực chất của gene
bài xích 17. Quan hệ giữa gen với ARN
*
thắc mắc in nghiêng trang 51 Sinh 9 bài bác 17
*
thắc mắc in nghiêng trang 52 Sinh 9 bài bác 17
*
bài bác 1 trang 53 sgk Sinh 9
*
bài 2 trang 53 sgk Sinh 9
*
bài bác 3 trang 53 sgk Sinh 9
*
bài 4 trang 53 sgk Sinh 9
*
bài 5 trang 53 sgk Sinh 9
*
triết lý Sinh 9 bài 17. Quan hệ giữa gen với ARN
*
Đơn phân của ARN bao gồm?
*
ARN tất cả mấy loại?
bài 18. Prôtêin
*
thắc mắc in nghiêng trang 54 Sinh 9 bài xích 18
*
câu hỏi in nghiêng trang 55 Sinh 9 bài bác 18
*
bài xích 1 trang 56 sgk Sinh 9
*
bài 2 trang 56 sgk Sinh 9
*
bài bác 3 trang 56 sgk Sinh 9
*
bài 4 trang 56 sgk Sinh 9
*
định hướng Sinh 9 bài 18. Prôtêin
bài bác 19. Mối quan hệ giữa gen với tính trạng
*
câu hỏi in nghiêng trang 57 Sinh 9 bài 19
*
thắc mắc in nghiêng trang 58 Sinh 9 bài 19
*
bài bác 1 trang 59 sgk Sinh 9
*
bài 2 trang 59 sgk Sinh 9
*
bài xích 3 trang 59 sgk Sinh 9
*
lý thuyết Sinh 9 bài bác 19. Quan hệ giữa gen cùng tính trạng
bài xích 20. Thực hành. Quan cạnh bên và lắp mô hình ADN
Chương 4. đổi thay dị
bài 21. Đột phát triển thành gen
*
thắc mắc in nghiêng trang 62 Sinh 9 bài xích 21
*
thắc mắc in nghiêng trang 63 Sinh 9 bài xích 21
*
bài bác 1 trang 64 sgk Sinh 9


Xem thêm: Các Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần 1, Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Nhất

*
bài 2 trang 64 sgk Sinh 9