Soạn địa lí 8 bài 6

  -  

Châu Á là lục địa có dân số lớn, chiếm khoảng chừng 61% số lượng dân sinh thế giới. Và để chúng ta học sinh thâu tóm và so với được điều đó, tinhdaudua.com.vn vẫn đưa các bạn đến với bài thực hành “đọc, phân tích lược đồ gia dụng phân bố người dân và những thành phố bự của châu Á”.


*

1.Phân bố cư dân Châu Á

Dựa vào hình 6.1 dấn biết khu vực có mật độ dân số từ thấp cho cao với điền vào bảng theo mẫu:

STT

Nơi phân bố

Nơi phân bố

Ghi chú

1

Dưới 1 người/km2

Bắc Liên Bang Nga…

2

1 - 50 người/km2

3

51 – 100 người/km2

4

Trên 100 người/km2

Kết hợp với lược đồ thoải mái và tự nhiên châu Á và kiến thức đã học, giải thích.

Trả lời:

*

2.Các thành phố lớn ở Châu Á

Bảng 6.1 Số dân của một số thành phố lớn ở Châu Á – Năm 2000

*

*

Làm bài toán với hình 6.1 và số liệu bảng 6.1:

Đọc tên các thành phố phệ ở bảng 6.1 và tìm vị trí của chúng trên hình 6.1 (theo chữ cái đầu của tên thành phố ghi bên trên lược đồ).Xác xác định trí với điền tên các thành phố trong bảng 6.1 vào lược vật dụng tự in.Cho biết những thành phố bự của châu Á thường tập trung tại khu vực nào, vì sao lại có sự phân bố đó?

Trả lời:

– các thành phố lớn của châu Á thường tập trung tại khu vực ven các đại dương lớn, vùng đồng bằng.

-Nguyên nhân:

* Đối với sự phân bổ dân cư:

Khí hậu; đa số lãnh thổ Châu Á bên trong vùng ôn đới cùng nhiệt đới tiện lợi cho mọi buổi giao lưu của con fan .Địa hình : vùng đồng bằng, trung du thuận lợi cho phần đông sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp trồng trọt nhất là vùng trồng lúa nước, trở nên tân tiến thủy sản. Dân cư triệu tập đông đúc ở các đồng bởi châu thổ .Nguồn nước :Nơi các lưu vực sông dân tập trung đông tiện lợi cho sinh hoạt và đi lại

* Đối với việc phân bố các thành phố to :

Ngoài các yếu tố như nhiệt độ , địa hình, mối cung cấp nước còn dựa vào vào địa chỉ được chọn dễ dãi cho việc giao giữ với các địa điểm đông dân các quanh vùng khác như ven sông, ven biển, mối manh giao thông…