SOẠN ANH VĂN LỚP 10 UNIT 2 LANGUAGE FOCUS

     

Phần trọng tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói về về cách phát âm /Ʌ/ với /a:/trong giờ đồng hồ Anh, tương tự như ôn tập về câu hỏi Wh-question, danh động từ, và cồn từ nguyên mẫu tất cả "to". Bài viết cung cấp các từ vựng và kết cấu cần chú ý cũng như chỉ dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ bỏ vựng

marvellous(a): kỳ lạ, kỳ diệunervous(a): lo lắngimprove(v): cải thiện, cải tiếnconsider(v): coi xétthreaten(v): hại hãisituation(n): tình huống, hoàn cảnh

II. Cấu trúc cần lưu lại ý:

Âm / Ʌ /trong giờ đồng hồ Anh là một trong nguyên âm ngắn trong giờ đồng hồ Anh.Âm /a:/ là 1 nguyên âm dài trong tiếng AnhCâu hỏi Wh-question:

III. Trả lời giải bài tập:

1. Pronunciation:

Listen and repeat (Nghe và nhắc lại):

/Ʌ/:

Study: họcSubject: môn họcCousin: cả nhà em họLove: tình yêuWonderful: giỏi vời

/a:/:

Far: xaFather: chaMarverllous: kì diệuTarget: mục tiêuGuitar: đàn ghi ta

Pratice these sentences (Luyện đọc hầu hết câu sau):

1. I love my school very much (Tôi hết sức yêu trường tôi)2. I think my cousin is lovely. (Tôi suy nghĩ em họ của tôi rất đáng yêu)3. Last month I took Sunny out for lunch (Tháng trước buổi tối đón Sunny ra ngoài ăn trưa)4. They are nhảy đầm under the stars. (Họ đang khiêu vũ bên dưới những bởi vì sao)5. Martha & Charles are khiêu vũ in the dark.(Martha và Charles vẫn khiêu vũ trong trơn tối)6. Let’s have lunch in the garden. (Hãy nạp năng lượng trưa ở ko kể vườn)

2. Grammar and vocabulary:

Exercise 1: Make questions for (he following responses. (Viết thắc mắc cho mọi câu vấn đáp sau.)

When did you arrive here?

Just a few days ago.

Bạn đang xem: Soạn anh văn lớp 10 unit 2 language focus

How long are you staying?

For a lew days.

Who did you come with?

I came with a friend.

Where’s the khách sạn you’re staying at?

In the centre of the city.

Why do you come khổng lồ this city?

Because it is interesting.

Sorry, what time is it?

It"s seven o’clock.

Xem thêm: Ielts Cue Card Sample 413 - Describe A Tourist Attraction

How many children vì your friends have?

They have three children.

Exercise 2: Fill each blank with an -ing or lớn + infinitive size of the verbs in brackets.

(Điền mỗi chỗ trống cùng với dạng -ing tuyệt nguyên chủng loại của đụng từ vào ngoặc.)

Dear Lisa, I have been expecting (I) to hear from you. I hope you are OK. I"m busy, but happy. Last night I went lớn a tiệc ngọt at one of my classmates’ home. I was really nervous. You know how I usually avoid (2) going lớn parties because I have trouble (3) remembering people"s names. Well, last night things were different. Before the party, I read a book about improving memory. I practised (4) doing some of the memory exercises. They really helped. As a result. I stopped (5) worrying about what people think about me and I tried (6) to pay attention to lớn what people were saving. Và guess what? I had a good time! I"m even planning (7) to go khiêu vũ with a guy from my class. Why don"t you consider (8) visiting me? I really miss (9) seeing you. Please write. I always enjoy (10) hearing from you. Best wishes. Sonia.

Exercise 3: Complete the following sentences, using an -ing or to + infinitive form of the verbs in the box. (Điền gần như câu sau, cần sử dụng dạng -ing tuyệt nguyên mẫu của hễ từ trong khung.)

1.It was a nice day. So we decided to go for a walk.2.I’m not in a hurry. I don’t mind waiting.3.They were hungry, so she suggested having dinner early 4.I’m still looking for a job but I hope to find something soon.5.We must bởi vì something. We can’t go on living like this.6.Could you please stop making so much noise?7.Our neighbor threatened to call the police if we don’t stop the noise8.Lan was in a difficult situation, so I agreed to lend her some money.9.Suddenly, everybody stopped talking.

Xem thêm: Game Tiệm Cắt Tóc - Tro Choi Goi Dau Lam Toc Cho Khach

10.Don’t forget to post the letter I gave you.