SOẠN ANH 10 UNIT 4

     
A. READING trang 44 sgk giờ Anh 102. While you read trang 44 sgk giờ đồng hồ Anh 10B. SPEAKING trang 47 sgk giờ đồng hồ Anh 10C. LISTENING trang 48 sgk giờ Anh 102. While you listen trang 49 sgk giờ đồng hồ Anh 10D. WRITING trang 50 sgk giờ đồng hồ Anh 10E. Language Focus trang 52 sgk giờ Anh 102. Grammar & vocabulary trang 52 sgk giờ Anh 10G. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 4. Special education trang 44 sgk giờ Anh 10 bao gồm đầy đầy đủ nội dung bài học kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài bác tập có trong sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 10 cùng với 4 tài năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng kết cấu ngữ pháp, từ bỏ vựng,.. để giúp đỡ các em học tốt môn tiếng Anh lớp 10, luyện thi trung học phổ thông Quốc gia.

Bạn đang xem: Soạn anh 10 unit 4


Unit 4. Special education – giáo dục đặc biệt

A. READING trang 44 sgk giờ đồng hồ Anh 10

1. Before you read trang 44 sgk giờ Anh 10

Make a các mục or the activities you vì every day. Then ask your partner which ones he / she thinks would be difficult for blind và deaf people.

(Lập danh sách những chuyển động em làm mỗi ngày. Sau đó hỏi một các bạn cùng học đa số họat rượu cồn nào bạn ấy nghĩ về sẽ cực nhọc khăn cho những người mù cùng điếc.)

Answer: (Trả lời)

In the morningIn the afternoonIn the evening
brush my teethdo exercisetake a bathhave breakfasttake a napdo my homework và exerciseplay sports with friendsgo to lớn schoolwatch TV, about half an hourlearn lessons/do exercisesgo to bed, at about 10:30.

Conversation:

A. Which activities bởi you think may be difficult for blind & deaf people?

B. I think playing sports, watching TV & going to lớn school by themselves are difficult for these people. And we can say these activities are impossible for them.

Tạm dịch:

Vào buổi sángVào buổi chiềuVào buổi tối
đánh răngtập thể dụctắmăn sángngủ một giấclàm bài tập về nhàchơi thể dục thể thao với chúng ta bèđến trườngxem TV, khoảng chừng nửa tiếnghọc bài/làm bài tậpđi ngủ, khoảng tầm 10:30

Cuộc hội thoại:

A. Bạn nghĩ vận động nào có thể gây khó khăn cho tất cả những người mù và bạn điếc?


B. Tôi nghĩ nghịch thể thao, xem TV và đi học là siêu khó cho những người này. Và chúng ta cũng có thể nói những hoạt động này là ko thể so với họ.

Work with a partner. Look at the Braille Alphabet. Then work out the message that follows.

(Làm việc với một các bạn cùng học. Quan sát vào bảng mẫu tự Braille. Sau đó trả tin nhắn theo sau.)

*

Answer: (Trả lời)

a. We b. Are c. The d. World

2. While you read trang 44 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Read the passage và then vị the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn tiếp đến làm bài xích tập theo sau.)

A TEACHER IN A SPECIAL CLASS


Like other teachers, Pham Thu Thuy enjoys her teaching job. However, her class is different from other classes. The twenty-five children, who are learning how to read & write in her class, are disabled. Some are deaf, some dumb & others mentally retarded. Most of the children come from large and poor families, which prevents them from having proper schooling.

At first, there was a lot of opposition from the parents of the disabled children. They used khổng lồ believe that their children could not learn anything at all. In the first week, only five children attended the class. Gradually more children arrived. Their parents realised that the young teacher was making great efforts to help their poor kids.

Watching Thuy taking a class, one can see how time-consuming the work is. During a maths lesson, she raised both arms and opened up her fingers one by one until all ten stood up. She then closed the fingers one by one. She continued the demonstration until the children realised they had just learned how to showroom and subtract. The children have every reason to be proud of their efforts. They know a new world is opening up for them.

Dịch bài:

GIÁO VIÊN Ở MỘT LỚP HỌC ĐẶC BIỆT

Như các giáo viên khác, Phạm Thu Thủy yêu nghề dạy dỗ học. Tuy nhiên lớp của cô khác hoàn toàn các lớp khác. Hai mươi lăm học sinh đang học đọc cùng viết trong lớp là trẻ em khuyết tật. Một số trong những em bị câm, một số em bị điếc và các em khác chậm cải cách và phát triển trí tuệ. Hầu hết, mái ấm gia đình các em là phần đông gia đình nghèo đói khiến những em không thể học tập tới vị trí tới chốn.


Thoạt đầu bố mẹ những em rất phản đối bài toán cho bé đi học. Họ vẫn tin là con họ cấp thiết học được điều gì. Vào tuần lễ trước tiên chỉ có năm em mang đến lớp. Dần dần bầy trẻ tới trường đông hơn. Bố mẹ chúng nhận biết rằng giáo viên trẻ đã khôn xiết nỗ lực để giúp trẻ em nghèo.

Nhìn cô Thủy đứng lớp, tín đồ ta rất có thể thấy được các bước của cô tốn nhiều thời gian thế nào. Vào giờ học tập Toán, cô gửi cả hai tay ra, giơ lên từng ngón một cho đến khi đủ cả mười ngón. Tiếp nối cô húi từng ngón tay lại. Cô thường xuyên làm như thế cho tới khi lũ trẻ phân biệt rằng bọn chúng đã học được giải pháp cộng trừ. Bầy trẻ có vì sao để tự hào về nỗ lực cùa mình. Các em hiểu được một thế giới đang lộ diện cho các em.

Task 1 trang 45 sgk giờ đồng hồ Anh 10

The words in A appear in ihe reading passage. Match them with their definitions in B.

(Các từ ở cột A mở ra ở bài bác đọc. Ghép bọn chúng với đầy đủ định nghĩa sinh hoạt cột B.)

AB
1. Disableda. Taking or needing a lot of time
2. Mentally retardedb.an act of showing or explaining how to vì something
3. Time-consumingc. Unable to use a part of the toàn thân in the normal way
4. Demonstrationd. Slowly, over a long period of time
5. Graduallye. Less mentally developed than normal

Answer: (Trả lời)

1 – c; 2 – e;


3 – a; 4 – b; 5 – d

Tạm dịch:

1. Disabled: cần thiết sử dụng 1 phần cơ thể theo phong cách thông thường

2. Mentally retarded: ít cách tân và phát triển về tinh thần hơn bình thường

3. Time-consuming: sử dụng hoặc cần rất nhiều thời gian

4. Demonstration: một hành vi thể hiện nay hoặc giải thích cách làm điều gì đó


5. Gradually: từ từ, trong một thời hạn dài

Task 2 trang 45 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Read the passage again và complete the following sentences by circling the corresponding letter A, B, C or D.

(Đọc lại đoạn văn với điền hầu như câu sau bằng phương pháp khoanh tròn mẫu tự tương xứng A, B, C hoặc D.)

1. Thuy’s class is different from other classes because the children____ .

A. Are from large families

B. Are less mentally developed

C. Love Maths very much

D. Are disabled

2. At first the parents were _____ the idea of sending their children to lớn the special class.

A. Interested in C. Satisfied with

B. Opposed to D. Worried about

3. It can be inferred from the second paragraph of the reading passage that there has been _____ .

A. A change in the parents’ attitude towards the class

B. A lot of protest from the parents against the class

C. A feeling of doubt in the teacher’s ability

D. A belief in the parents’ opposition

4. The writer describes how Thuy teaches the children to địa chỉ cửa hàng and subtract in order khổng lồ prove that_____ .

A. The children like Maths

B. The teacher is proud of her work

C. The teaching work takes time

D. Adding and subtracting are important

5. The writer’s attitude towards Thuy’s work in the passage can be described as ______.

A. Humorous B. Angry

C. Suspicious D. Admiring

Answer: (Trả lời)

1- D2 – B3 – A4 – C5 – D

Tạm dịch:

1. Lớp học của Thúy không giống với các lớp không giống vì trẻ em _____.

A. Là tự các mái ấm gia đình đông con

B. ít cải tiến và phát triển về niềm tin hơn

C. Khôn cùng yêu Toán

D. Bị khuyết tật

2. Cơ hội đầu, phụ huynh _____ phát minh gửi con cái của họ đến lớp đặc biệt.

A. Suy xét C. ưa thích với

B. Làm phản đối D. Lo lắng về

3. Nó hoàn toàn có thể được suy ra từ đoạn thứ hai của đoạn văn rằng đã có _____.

A. Biến đổi thái độ của cha mẹ đối cùng với lớp học

B. Rất nhiều phản đối từ phụ huynh chống lại lớp học

C. Một cảm hứng nghi ngờ về khả năng của giáo viên

D. Một lòng tin vào sự phản bội đối của thân phụ mẹ

4. Người sáng tác mô tả phương pháp Thúy dạy cho trẻ em cách cùng và trừ để chứng minh rằng ___.

A. Phần đa đứa trẻ mê say Toán

B. Cô giáo tự hào về quá trình của mình

C. Công việc giảng dạy cần có thời gian

D. Cùng và trừ là quan trọng

5. Thái độ của phòng văn đối với công việc của Thúy trong khúc văn có thể được diễn tả là ______.

A. Vui nhộn B. Giận dữ

C. Xứng đáng ngờ D. Ngưỡng mộ

3. After you read trang 46 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Fill each of the blanks of the summary below with a suitable word from the reading passage.

(Điền vào khu vực trống của bài bác tóm tắt tiếp sau đây với từ thích hợp từ bài bác đọc)

Twenty-five (1)______ children have the chance of learning how to (2)_______ and (3)_______ to lớn the (4)______ of a young teacher, Pham Thu Thuy.

Although her idea, at first, met with (5)_______ from the parents of the disabled children, more children attended her class later. The teaching work in the special class is (6)_______.

For example, in a (7)______ lesson, the teacher has to use her (8)______ & (9)_______to teach the children how to địa chỉ and subtract. The children are now (10)_______ và happy.

Answer: (Trả lời)

Twenly-five (1) disabled children have the chance of learning how to (2) read & (3) writethanks khổng lồ the (4) efforts of a young teacher, Pham Thu Thuy.

Although her idea, at first, met with (5) opposition from the parents of the disabled children, more children attended her class later. The touching work in the special class is (6) time-consuming.

For example, in a (7) Maths lesson, the teacher has khổng lồ use her (8) arms & (9) fingers to lớn teach the children how to add and subtract. The children are now (10) proud and happy.

Tạm dịch:

Hai mươi lăm trẻ em khuyết tật có cơ hội học biện pháp đọc và viết bởi những cố gắng của một thầy giáo trẻ, Phạm Thu Thuý.

Mặc dù ý tưởng phát minh của cô, thời điểm đầu, gặp phải sự phản bội đối từ bố mẹ của đều đứa trẻ khuyết tật, nhiều trẻ em đã tham gia lớp học của cô ấy sau này. Các bước trong lớp đặc biệt quan trọng tốn thời gian.

Ví dụ, trong bài học kinh nghiệm Toán, thầy giáo phải sử dụng cánh tay cùng ngón tay để dạy dỗ cho trẻ nhỏ cách cùng và trừ. Những em hiện nay rất từ hào cùng hạnh phúc.

B. SPEAKING trang 47 sgk giờ Anh 10

1. Task 1 trang 47 sgk tiếng Anh 10

The questions in the interview below has been left out. Work with a partner và fill in the blanks with the right questions.

(Những câu hỏi ở bài phỏng vấn dưới đây bị bỏ sót. Thao tác với một các bạn cùng học với điền những chỗ với câu hỏi đúng.)

1. What were your subjects then?

2. What was your timetable?

3. What about homework?

4. Which lower-secondary school did you go to?

5. What part of the school life didn’t you lượt thích then?

6. Can you tell me about the tests and examinations at your school then?

7. What did you like best about your school then?

Conversation

Interviewer: (A)________________________ ?

Hanh: I went to Long Bien Lower-secondary School in Gia Lam, Hanoi.

Interviewer: (B)________________________ ?

Hanh: My subjects were Maths, Physics, Chemistry, Literature, Biology, History, Geography, English, Information Technology and Physical Education.

Interviewer: (C)________________________ ?

Hanh: Well, I went lớn school in the morning và I often had five classes.

Interviewer: (D)________________________ ?

Hanh: Well, we had different kinds of tests, you know. Oral tests, fifteen-minute tests, forty-five-minute tests và the final examination at the over of the semester.

Interviewer: (E) ________________________ ?

Hanh: It’s different with every teacher. Some liked to give a lot of homework và others didn’t.

Interviewer: (F) ________________________ ?

Hanh: to be honest, I liked my school a lot but if I could change one thing, it would be the breaks between the classes. They were too short.

Interviewer: (G)_________________________ ?

Hanh: I liked everything in my school, you know. Well, of course, not the breaks as I’ve said. I liked my teachers, my friends và the different activities at school then.

Answer: (Trả lời)

A. 4 : Which Lower-secondary school did you go lớn ?

B. 1 : What were your subjects then?

C. 2 : What was your time-table?

D. 6: Can you tell me about the tests & examinations at your school then?

E. 3 : What about homework?

F. 5 : What part of the school life didn’t you like then?

G. 7 : What did you lượt thích best about your school then?

Tạm dịch:

Người bỏng vấn: chúng ta đã học trường trung học cửa hàng nào?

Hạnh: Tôi học trường thcs Long Biên ở Gia Lâm, Hà Nội.

Người phỏng vấn: Vậy những môn học của doanh nghiệp là gì?

Hạnh: những môn học của tớ là Toán, đồ lý, Hóa học, Văn học, Sinh học, lịch sử, Địa lý, giờ Anh, Tin học và giáo dục thể chất.

Người bỏng vấn: thời hạn biểu của doanh nghiệp là gì?

Hạnh: Ừm, tôi tới trường vào buổi sáng và tôi thông thường sẽ có năm tiết.

Người phỏng vấn: chúng ta cũng có thể cho tôi biết về những bài kiểm tra tại trường của doanh nghiệp không?

Hạnh: Vâng, shop chúng tôi có nhiều loại kiểm tra khác nhau, chúng ta biết đấy. đánh giá miệng, đánh giá mười lăm phút, đánh giá bốn mươi lăm phút với kiểm tra vào cuối kỳ vào cuối học kỳ.

Người bỏng vấn: bài xích tập về nhà thì sao?

Hạnh: Nó không giống với các giáo viên. Một trong những người thích hợp cho không hề ít bài tập về bên và những người dân khác thì không.

Người rộp vấn: các bạn không ưng ý phần nào trong cuộc sống đời thường học đường?

Hạnh: Thành thật cơ mà nói, tôi vô cùng thích trường học tập của tôi mà lại nếu tôi có thể thay đổi một điều, nó sẽ là giờ đồng hồ giải lao giữa các tiết học. Chúng quá ngắn.

Người phỏng vấn: bạn muốn điều gì nhất về trường của bạn?

Hạnh: Tôi thích toàn bộ mọi sản phẩm trong trường học tập của tôi, các bạn biết đấy. Vâng, vớ nhiên, chưa phải là giờ giải lao như tôi vẫn nói. Tôi thích gia sư của tôi, đồng đội của tôi cùng các vận động khác nhau sinh hoạt trường.

2. Task 2 trang 48 sgk giờ đồng hồ Anh 10


Interview your partner, using the questions in Task 1.

(Phỏng vấn một các bạn cùng học, dùng các câu hỏi ở bài xích tập 1.)

Answer: (Trả lời)

You : Which Lower-secondary school did you go to Hao?

Hao : I went to lớn Quang Trung Lower secondary school.

You : What were your subjects then?

Hao : A lot. I had to lớn study lots of things: Maths, History, Geography, Physics, Chemistry, Biology, Civic Education, Physical Education, Literature, English, Agriculural technology, Industrial technology, etc.

You : What was your timetable?

Hao : I had four or five classes every school day, from 7:00 a.m. To 11:30 a.m.

You : Can you tell me about your tests or examinations then?

Hao : I had various kinds of tests: fifteen-minute tests, one-period tests và final tests at the end of each term. Besides, I had oral & listening tests.

You : What about homework?

Hao :Homework? A lot. Nearly every teacher gave us homework after each class.

You : Oh! Really? What part of the school life didn’t you like?

Hao : I think some subjects aren’t necessary for small schoolchildren at all, for example agricultural or industrial technology. They only take much time & money of people and children, because I myself till now don’t know anything about plaining rice, growing callle… at all. And Physical education is taught in hot afternoons. Why?

You : What did you like best about your school then?

Hao : It was the friendship among schoolfellows.

Tạm dịch:

Bạn: bạn học trường trung học các đại lý nào?

Hao: Tôi học tập trường trung học đại lý Quang Trung.

Bạn: những môn học của bạn là gì?

Hao: vô cùng nhiều. Tôi đề nghị học không hề ít thứ: Toán, định kỳ sử, Địa lý, trang bị lý, Hóa học, Sinh học, giáo dục và đào tạo công dân, giáo dục thể chất, văn học, tiếng Anh, technology nông nghiệp, công nghiệp điện tử,v.v.

Bạn: Thời khoá biểu của doanh nghiệp là gì?

Hào: Tôi gồm bốn hoặc năm tiết học mỗi ngày, tự 7 giờ đồng hồ sáng đến 11 giờ đồng hồ 30 sáng.

Bạn: chúng ta có thể cho tôi biết về các bài chất vấn hoặc kỳ thi của doanh nghiệp không?

Hao: Tôi có nhiều loại khám nghiệm khác nhau: mười lăm phút, kiểm soát một tiết với kiểm tra vào cuối kỳ vào cuối mỗi học kỳ. Cạnh bên đó, tôi có các bài bình chọn miệng và kiểm tra nghe.

Bạn: Còn bài tập về đơn vị thì sao?

Hao: bài xích tập về nhà? hết sức nhiều. Gần như là mọi giáo viên mọi cho cửa hàng chúng tôi bài tập về nhà sau mỗi buổi học.

Bạn: Oh! bao gồm thật không? chúng ta không say đắm phần làm sao trong cuộc sống thường ngày học đường?

Hao: Tôi nghĩ một số môn học tập không cần thiết đối với học viên nhỏ, ví dụ như như công nghệ nông nghiệp hoặc công nghiệp. Chúng chỉ mất quá nhiều thời gian và tiền tài của con người và trẻ em nhỏ, bởi vì vì bạn dạng thân tôi cho đến hiện nay cũng lưỡng lự gì về bài toán trồng lúa, trồng cỏ … chút nào. Và giáo dục và đào tạo thể chất được dạy trong những buổi chiều nóng. Tại sao?

Bạn: mình muốn điều gì độc nhất về trường của bạn?

Hao: Đó là tình bạn giữa những học sinh.

3. Task 3 trang 48 sgk tiếng Anh 10

Tell the whole class what you know ahout your partner.

(Kể cho cả lớp về phần đa gì em biết về chúng ta cùng học tập của em.)

Answer: (Trả lời)

My partner is Hao. He attended quang Trung Lower-secondary school. He had to learn so many things even unnecessary subjects as he told. He had four or five class-periods every school day & a lot of homework. About tests và examinations, he had different kinds of them. He said he didn’t lượt thích some activities at school, especially unnecessary subjects, which only wasted time and money. School children didn’t benefit anything from these subjects. But one thing he valued was the friendship among his schoolfellows.

Tạm dịch:

Bạn của mình là Hào. Cậu theo học trường thcs Quang Trung. Cậu bắt buộc học không ít thứ trong cả những lắp thêm không cần thiết như cậu đang nói. Cậu tất cả bốn hoặc năm ngày tiết học hàng ngày và tương đối nhiều bài tập về nhà. Về những bài đánh giá và kỳ thi, cậu có không ít loại khác nhau. Cậu nói cậu không đam mê một số hoạt động ở trường, nhất là những môn học tập không phải thiết, chỉ lãng phí thời gian và chi phí bạc. Các em học viên không được hưởng tiện ích gì từ phần nhiều môn học này. Nhưng một điều cậu reviews cao là tình chúng ta giữa những học sinh.

C. LISTENING trang 48 sgk tiếng Anh 10

1. Before you listen trang 48 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Work in pairs. Fill in each of the blanks with one word from the box.

(Làm việc từng đôi. Điền mỗi địa điểm trống với 1 từ trong khung.)

photograph photographer photography

photogenic photographic

I joined a (1)_____ club when I was at secondary school và I have been fascinated by (2)_____ ever since. However, I have decided not khổng lồ become a professional (3)_____ . I once took a (4)______of my girl-friend & she did not look as beautiful in the picture as she was. I tried to calm her down by saying, ‘‘You are not very (5)_____ , honey.”

Answer: (Trả lời)

1. Photographic

2. Photography

3. Photographer

4. Photograph

5. Photogenic

Tạm dịch:

Tôi tham gia một câu lạc bộ nhiếp hình ảnh khi tôi còn học trung học và tôi đang bị hấp dẫn bởi nhiếp ảnh từ đó. Mặc dù nhiên, tôi đã quyết định không đổi thay một nhiếp hình ảnh gia siêng nghiệp. Tôi đã từng có lần chụp một tấm ảnh của người nữ giới và cô ấy trông không rất đẹp như trong hình. Tôi đã gắng trấn an cô ấy bằng phương pháp nói, ”Em ko ăn hình ảnh lắm, em yêu.”

Listen & repeat. (Nghe và nhắc lại)

surroundings sorrow passion labourer

deaf mute exhibition stimulate

2. While you listen trang 49 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Audio script: (Bài nghe)

If you ask any thành viên of the Vang Trang Khuyet Club which time of the day they enjoy most, and they will all agree their photography lesson.

The Vang Trang Khuyet Club’s members come from the Nhan Chinh School for Deaf Children, Xa Dan Secondary School for Deaf & Mute Children, & the Hanoi Literature and Art Club for Mentally Retarded Children.

Whenever we hold a camera, wandering around và taking in our surroundings through a lens, we can forget the sorrow of our disabilities, says club member Nguyen Minh Tam.

The six-month-old photographic club, which comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first exhibition in Hanoi.

More than 50 màu sắc photos are on display at the exhibition room featuring the beauty of daily life seen through the eyes of these disabled children. The subjects are simple and peaceful: old men reading books on the banks of Hoan Kiem Lake, labourers hard at work, or chickens looking for food.

The children’s passion for taking pictures has stimulated them & helped them escape their sorrow.

Dịch bài:

Nếu bạn hỏi bất kỳ thành viên nào của Câu lạc cỗ Vầng Trăng Khuyết, thời gian trong ngày họ mê say nhất, và tất cả họ đều đồng ý là tiết học tập nhiếp ảnh của họ.

Các member Câu lạc cỗ Vầng Trăng Khuyết đến từ trường Nhân Chính dành cho trẻ em điếc, trường trung học đại lý Đồn dần dần cho trẻ nhỏ điếc cùng câm, cùng Văn học nghệ thuật tp hà nội cho trẻ nhỏ chậm vạc triển.

Bất cứ bao giờ chúng tôi thế máy ảnh, đi lang thang xung quanh và tham gia môi trường xung quanh bằng ống kính, cửa hàng chúng tôi có thể quên nỗi buồn của các người khuyết tật, thành viên câu lạc bộ Nguyễn Minh trọng điểm nói.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh sáu tháng, trong đó bao gồm 19 trẻ em điếc, câm hoặc lòng tin chậm phân phát triển, hiện đang xuất hiện triển lãm thứ nhất tại Hà Nội.

Hơn 50 bức hình ảnh màu sắc đẹp được phân phối tại phòng triển lãm với vẻ đẹp mắt của cuộc sống đời thường hàng ngày được nhận thấy qua bé mắt của những đứa trẻ tàn tật này. Các đối tượng dễ dàng và đơn giản và im bình: người già đọc sách trên bờ hồ nước Hoàn Kiếm, tín đồ lao động thao tác chăm chỉ, hoặc kê tìm kiếm thức ăn.

Niềm đê mê của con trẻ em đối với việc chụp ảnh đã kích thích hợp họ với giúp họ thoát khỏi nỗi bi đát của họ.

Task 1 trang 49 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Listen khổng lồ some information about a photography club and decide whether the statements are true(T) or false(F).

(Nghe một vài thông tin về một câu lạc bộ nhiếp hình ảnh và đưa ra quyết định những lời nói đúng (T) giỏi sai (F).)

TF
1. The Vang Trang Khuyet Club’s members are all disabled children.
2. The club’s members are now teaching photography lớn other children.
3. The club’s members are exhibiting their photographs for the first time in Hanoi.
4. The subject of their photos is the sorrow of being disabled.
5. The passion for taking photographs has helped them escape their sorrow.

Answer: (Trả lời)

TF
1. The Vang Trang Khuyet Club’s members are all disabled children.
2. The club’s members are now teaching photography to other children.
3. The club’s members are exhibiting their photographs for the first time in Hanoi.
4. The subject of their photos is the sorrow of being disabled.
5. The passion for taking photographs has helped them escape their sorrow.

Tạm dịch:

ĐúngSai
1. Những thành viên Câu lạc cỗ Vầng Trăng Khuyết hồ hết là trẻ nhỏ khuyết tật.
2. Các thành viên của câu lạc bộ hiện giờ đang dạy nhiếp hình ảnh cho phần đông đứa trẻ khác.
3. Các thành viên của câu lạc cỗ đang trưng bày các bức hình ảnh của họ lần thứ nhất tại Hà Nội.
4. Chủ thể của bức ảnh của bọn họ là nỗi bi thiết của việc bị khuyết tật.
5. Niềm ham chụp ảnh đã giúp họ ra khỏi nỗi bi quan của họ.
Task 2 trang 49 sgk giờ Anh 10

Listen again & fill in each blank with a suitable word.

(Nghe lại và điền mỗi vị trí trống một từ thích hợp.)

The six-month-old (1)_______ club, which comprises (2)______ deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first (3)______ in Hanoi.

More than (4)______ colour photos are on display at the exhibition room featuring the (5)______ of daily life seen through the eyes of these disabled children. The subjects are (6)_______ & (7)_______ : old men reading books on the sides of Hoan Kiem Lake, labourers hard at work, or (8)______looking for food.

The children’s passion for taking pictures has (9)______ them and helped them (10)______ their sorrow.

Answer: (Trả lời)

1. Pholographic 2. 19 3. Exhibition

4. 50 5. Beauty 6. Simple

7. Peaceful 8. Chickens

9. Stimulated 10. Escape

Tạm dịch:

Câu lạc bộ nhiếp hình ảnh sáu tháng, trong đó bao hàm 19 con trẻ điếc, câm hoặc ý thức chậm phạt triển, hiện đang sẵn có triển lãm đầu tiên tại Hà Nội.

Hơn 50 bức ảnh màu sắc được phân phối tại chống triển lãm với vẻ đẹp nhất của cuộc sống thường ngày hàng ngày được nhận thấy qua bé mắt của không ít đứa trẻ khuyết tật này. Các đối tượng đơn giản dễ dàng và yên ổn bình: tín đồ già xem sách trên bờ hồ nước Hoàn Kiếm, bạn lao động thao tác làm việc chăm chỉ, hoặc con gà tìm tìm thức ăn.

Niềm mê mẩn của trẻ em so với việc chụp ảnh đã kích đam mê họ cùng giúp họ ra khỏi nỗi bi tráng của họ.

3. After you listen trang 49 sgk tiếng Anh 10

Work in group. Retell the story about the Vang Trang Khuyet Photographic Club.

(Làm việc theo từng nhóm. Kể lại mẩu truyện về Câu Lạc bộ nhiếp hình ảnh Vầng Trăng Khuyết.)

Answer: (Trả lời)

The Vang Trang Khuyet Photographic Club, just 6 months old, comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children. It has its first exhibition in Hanoi.

There are more than 50 colour photos on display at the exhibition. The subjects are simple and peaceful. Most photos are related to the beauty of daily simple life.

Tạm dịch:

Câu lạc cỗ nhiếp hình ảnh Vầng Trăng Khuyết, chỉ mới 6 tháng tuổi, bao hàm 19 trẻ con điếc, câm hoặc tinh thần chậm phạt triển. Nó có triển lãm trước tiên tại Hà Nội.

Hiện có hơn 50 bức hình ảnh màu được trưng bày trên triển lãm. Các chủ đề rất dễ dàng và yên ổn bình. Phần đông các bức ảnh đều tương quan đến vẻ đẹp nhất của cuộc sống thường ngày đơn giản sản phẩm ngày.

Xem thêm: Ý Nghĩa Truyện Cóc Kiện Trời (Hay Sự Tích Con Cóc Là Cậu Ông Trời)

D. WRITING trang 50 sgk giờ Anh 10

A letter of complaint (Thư năng khiếu nại)

*

Dịch bài:

TRUNG TÂM TIẾNG ANH đến HÔM NAY

731 Đường Vạn Xuân -Hà Nội

Điện thoại : (04) 9. 988666

Thuần túy giáo viên bản ngữ

Mỗi lớp không thực sự 20 học tập viên

Băng học với sách miễn phí

Tất cả phòng học bao gồm máy điều hòa không khí

5:30 chiều – 8:30 tối

1. Task 1 trang 50 sgk giờ Anh 10

After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants to know about the centre and ask you tell him / her the facts

(Sau khi tham gia học hai tuần tại Trung vai trung phong tiếng Anh đến Hôm Nay, em nhận biết mọi việc tệ sợ hơn các gì bài bác quảng cáo nói. Một người chúng ta của em ước ao biết về Trung vai trung phong và yêu mong em kể mang đến cậu/cô ấy gần như sự thật.)

Work in pairs. Complete the dialogue belowe

(Làm việc từng đôi. Điền bài đối thoại bên dưới.)

A: Are you happy with your study at English for Today Centre?

B: No, (1) __________

A: Are all the teachers native speakers?

B: No, (2)___________

A: The advertisement says there are no more than 20 students in a class. Is that true?

B: No, (3)__________

A: vì chưng you get không tính tiền books and cassette tapes?

B: No, (4)___________

A: What about the classrooms? Are they air-conditioned?

B: No, (5)__________

A: What don’t you lượt thích most about the centre?

B: It’s the time. They say the class time is from 5:30 p.m. Khổng lồ 8:30 p.m. But (6)___________

A: Well, everything is different from what the advertisement says. What are you going khổng lồ do?

B: I am going lớn write a letter of complaint khổng lồ the director of the centre.

Answer: (Trả lời)

1. I’m not satisfied with it at all.

2. Not all of them are native touchers, và even some are not professional teachers.

3. That’s not true. There are some classes with more than 30 students especially in classes for beginners.

4. I had to pay for them, and most of the books are photocopied, not printed.

5. Only some of them, less than hair.

6. Almost every class finishes early.

Tạm dịch:

A: chúng ta có chấp thuận với câu hỏi học trên trung vai trung phong tiếng Anh ngày nay không?

B: Không, tôi không ưng ý với nó.

A: toàn bộ giáo viên mọi là người bạn dạng xứ à?

B: Không, không phải toàn bộ đều là phần đông người bạn dạng xứ, cùng thậm chí một số người chưa phải là giáo viên chuyên nghiệp.

A: lăng xê nói rằng không tồn tại hơn 20 học sinh trong 1 lớp học. Điều đó đúng không?

B: Không,điều đó không đúng. Có một trong những lớp học với trên 30 sinh viên nhất là trong các lớp học cho những người mới bắt đầu.

A: Sách với băng đĩa học tập miễn mức giá à?

B: Tôi đã cần trả tiền mang đến họ, và hầu như các cuốn sách được sao chụp, không phải được in.

A: Phòng học thì sao? bao gồm điều hòa bầu không khí không?

B: Không, chỉ một số trong số họ, ít hơn.

A: Điều các bạn không mê say nhất sống lớp học tập là gì?

B: Là giờ đồng hồ học. Họ nói rằng lớp học từ 5:30 mang đến 8:30 nhưng hầu hết mọi lớp học tập đều kết thúc sớm.

A: À, những thứ đông đảo khác so với đầy đủ gì quảng bá nói. Bạn ý định làm gì?

B: mình định viết thư phàn nàn mang đến giám đốc trung tâm.

2. Task 2 trang 51 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Using the information from the dialogue in Task 1, complete the letter of complaint below.

(Sử dụng thông tin ở bài xích đối thoại của bài bác tập 1, điền lá thư năng khiếu nại bên dưới đây. )

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi – Viet Nam

The Dircctor

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi – Viet Nam

22nd February, 2006

Dear Sir,

I am writing khổng lồ complain about the poor unique of the service at your centre. Everything seems to be worse than what you say in the advertisement.

…………………..

…………………..

…………………..

To resolve the problem, I require you khổng lồ give me the refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward lớn hearing from you & to getting a quick resolution of problem. Please liên hệ me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Answer: (Trả lời)

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi – Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi – Viet Nam

22nd February, 2006

Dear Sir,

I am writing to complain about the poor unique of the service at your centre. Everything seems to be worse than what you say in the advertisement.

First, you say all the teachers at the centre are only the native, but in fact there are only some of them, and to make the matter more worse, a lot of them are not professional at all.

Second, most of the classes are more than 20 students. & in the advertisement, you say books & tape cassettes are free, but we had to lớn pay for them. & the thing that annoys us so much is most of the rooms are not air-conditioned.

Finally, the class time is not the same as that in the advertisement: classes tin late và finish early!

To resolve the problem, I require you khổng lồ give me the refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward to lớn hearing from you và to getting a quick resolution of problem. Please contact me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Tạm dịch:

53 hồ Xuân Hương

Hà Nội, Việt Nam

Giám đốc

Tiếng Anh mang đến Trung trọng tâm hôm nay

731 Vạn Xuân

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 22 tháng hai năm 2006

Xin chào Ngài,

Tôi viết thư này nhằm phàn nàn về quality dịch vụ nhát tại trung trung tâm của ngài. Gần như thứ ngoài ra tệ hơn phần đa gì nói vào quảng cáo.

Đầu tiên, ngài nói rằng tất cả các giáo viên tại chính giữa chỉ là người bản xứ, nhưng thực tiễn chỉ có một số người trong những họ, cùng tồi tệ hơn, nhiều người trong các họ không chuyên nghiệp chút nào.

Thứ hai, hầu hết các lớp học đều phải sở hữu hơn đôi mươi sinh viên. Với trong quảng cáo, ngài nói sách cùng băng cassette là miễn phí, nhưng chúng tôi phải trả tiền cho chúng. Cùng điều khiến shop chúng tôi khó chịu là phần lớn các phòng đều không có điều hòa.

Cuối cùng, giờ học tập không y hệt như trong quảng cáo: các lớp học tập muộn và chấm dứt sớm!

Để xử lý vấn đề, tôi yêu cầu ngài trả lại tiền cho tôi. Tất nhiên là phiên bản sao biên nhận.

Tôi mong ước được nghe trường đoản cú ngài với để xử lý nhanh vấn đề. Vui lòng tương tác với tôi theo địa chỉ cửa hàng trên hoặc qua điện thoại cảm ứng thông minh theo số (04) 7. 222999.

Trân trọng.

Đỗ An Đức

E. Language Focus trang 52 sgk tiếng Anh 10

Pronunciation : /ɒ/ – /ɔː/

Grammar and vocabulary

1. The + adjective

2. Used lớn + infinitive

3. Which as a connector

1. Pronunciation trang 52 sgk tiếng Anh 10

Listen & repeat (Nghe cùng nhắc lại)

/ɒ//ɔː/
topwrongcallwalking
bossjobsportmore
doctorboxfourtalk

Practise these sentences. (Luyện tập các câu sau)

1. Put the socks on top of the box.

2. He lost his job as a doctor in the hospital.

3. What’s wrong with you, boss?

4. Is walking called a sport?

5. He can’t talk to her any more.

6. Four of us have walked for fourteen miles.

Tạm dịch:

1. Đặt tất (vớ) lên nắp hộp đi.

2. Anh ấy mất câu hỏi làm bác sĩ tại dịch việc.

3. Sếp ơi, ông bị làm sao thế?

4. Đi bộ cũng được gọi là 1 trong môn thể dục thể thao à?

5. Anh ấy ko thể thì thầm với cô ấy nữa.

6. Bốn cửa hàng chúng tôi đã quốc bộ 14 dặm.

2. Grammar và vocabulary trang 52 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Exercise 1 trang 52 sgk tiếng Anh 10

Complete these sentences, using the + one of the adjectives:

(Điền các câu này, cần sử dụng the + giữa những tính từ.)

injured poor rich sick unemployed young

1. The young have the future in their hands.

2. Ambulances arrived at the scene of the accident and took_____ to hospital.

3. Life is all right if you have a job, but things are not so easy for _____

4. Julia has been a nurse all her life. She has spent her life caring for_____

5. In England there is an old story about a man called Robin Hood. It is said that he robbed_____and gave the money to_____

Answer: (Trả lời)

1. The young have the future in their hands.

2. Ambulances arrived at the scene of the accident và took the injured khổng lồ hospital.

3. Life is all right if you have a job, but things are not so easy for the unemployed.

4. Julia has been a nurse all her life. She has spent her life caring for the sick.

5. In England there is an old story about a man called Robin Hood. It is sait that he robbed the rich & gave the money to the poor.

Tạm dịch:

1. Người trẻ tất cả tương lai trong tay mình.

2. Xe cứu vớt thương đến hiện trường vụ tai nạn ngoài ý muốn và đưa bạn bị yêu quý đến dịch viện.

3. Cuộc sống ổn nếu bạn có câu hỏi làm, nhưng phần đa thứ không dễ dàng cho những người thất nghiệp.

4. Julia là 1 y tá xuyên suốt đời. Cô đã dành cả đời để chăm sóc người bệnh.

5. Ở Anh tất cả một câu chuyện cũ về một fan tên là Robin Hood. Nó được nhận định rằng rằng ông đã cướp của người giàu và chuyển tiền cho tất cả những người nghèo.

Exercise 2 trang 53 sgk giờ Anh 10

Complete the sentences with used to lớn + if suitable verb.

(Điền các câu với used to lớn + một rượu cồn từ ưng ý hợp.)

1. Dennis gave up smoking two years ago. He used lớn smoke 40 cigarettes a day.

2. Liz_____ a motorbike, but last year she sold it and bought a car.

3. We came lớn live in Manchester a few years ago. We______in Nottingham.

4. I rarely eat ice cream now, but I______ it when I was a child.

5. Jim______my best friend, but we aren’t friends any longer.

6. It only takes me about 40 minutes to lớn get lớn work since the new road was opened. It______ more than an hour.

7. There_______a khách sạn opposite the station, but it closed a long time ago.

8. When you lived in London,______to the theatre?

Answer: (Trả lời)

1. Used to lớn smoke 2. Used to lớn have

3. Used to live 4. Used khổng lồ eat

5. Used lớn be 6. Used to take

7. Used khổng lồ be 8. Did you use go

Tạm dịch:

1. Dennis đã bỏ hút thuốc cách đó hai năm. Ông từng hút 40 điếu thuốc mỗi ngày.

2. Liz đã có lần có một mẫu xe máy, nhưng thời gian trước cô đã cung cấp nó và cài một dòng xe hơi.

3. Chúng tôi đến sống sống Manchester vài ba năm trước. Cửa hàng chúng tôi từng sống làm việc Nottingham.

4. Tôi hiện giờ hiếm khi nạp năng lượng kem , cơ mà tôi từng ăn nó lúc tôi còn nhỏ.

5. Jim từng là bạn thân nhất của tôi, nhưng chúng tôi không còn là một bạn nữa.

6. Tôi chỉ mất khoảng tầm 40 phút để gia công việc kể từ lúc con đường new được mở ra. Nó từng mất rộng một giờ.

7. Từng có một khách hàng sạn đối diện với công ty ga, tuy vậy nó đã ngừng hoạt động một thời hạn dài trước đây.

8. Khi bạn sống sinh sống London, các bạn có từng đến nhà hát không?

Exercise 3 trang 53 sgk giờ Anh 10

Join a sentence from A with one from B to lớn make a new sentence. Use which.

(Kết vừa lòng một câu sống cột A với 1 câu sống cột B để triển khai một câu mới. Sử dụng which.)

AB
1. Sheila couldn’t come to the party.

2. Jill isn’t on the phone.

3. Neil has passed his examinations.

4. Our flight was delayed.

5. Ann offered khổng lồ put me up for the night.

6. The street I live in is very noisy at night.

7. Our car has broken down.

a. This was very nice of her.

b. This means we can’t go away tomorrow.

c. This makes it difficult to liên hệ her.

d. This makes it difficult khổng lồ sleep.

e. This was a pity.

f. This is good news.

g. This meant we had to wait for hours at the airport.

Answer: (Trả lời)

1. Sheila couldn’t come khổng lồ the party, which was a pity.

2. Jill isn’t on the phone, which makes it difficult to liên hệ her.

3. Neil has passed his examinations, which is good news.

4. Our flight was delayed, which meant we had to lớn wait for hours at the airport.

5. Ann offered lớn let me stay in her house, which was very nice of her.

6. The street I live in is very noisy at night, which makes it difficult to lớn sleep.

7. Our car has broken down, which means we can’t go away tomorrow.

Tạm dịch:

1. Sheila thiết yếu đến dự tiệc, thật xứng đáng tiếc.

2. Jill không sử dụng điện thoại, khiến cho bạn nặng nề liên lạc với cô ấy.

3. Neil sẽ vượt qua kỳ thi của mình, đó là tin tốt.

4. Chuyến bay của shop chúng tôi bị trì hoãn, bao gồm nghĩa là shop chúng tôi phải hóng hàng giờ nghỉ ngơi sân bay.

5. Ann đề xuất để tôi của phòng cô ấy, đó là điều rất tốt ở cô ấy.

6. Đường phố tôi sinh sống rất ồn ã vào ban đêm, để cho việc ngủ trở buộc phải khó khăn.

7. Xe của shop chúng tôi đã bị hỏng, có nghĩa là cửa hàng chúng tôi không thể đi xa vào ngày mai.

F. Vocabulary (Phần trường đoản cú vựng)

– list(n) : danh sách

– blind (n) : mù

– deaf (n) : điếc

– mute (n) : câm

– alphabet (n) <‘ælfəbit>: bảng chữ cái

– work out (v) : tra cứu ra

– message (n) <‘mesidʒ>: thông điệp

– doubt (n) : sự nghi ngờ

– special (a) <‘spe∫l>: sệt biệt

– disabled (a) : tàn tật

– dumb (a) : câm

– mentally (adv) <‘mentəli>: về phương diện tinh thần

– retarded (a) : chậm rì rì phát triển

– prevent sb from doing sth (exp.) : bức tường ngăn ai làm gì

– proper (a) <‘prɔpə> : thích hợp đáng

– schooling (n) <‘sku:liη> : sự giáo dục ở trong nhà trường

– opposition (n) <,ɔpə’zi∫n>: sự bội phản đối

– gradually (adv) <‘grædʒuəli>: từ bỏ từ

– arrive (v) <ə’raiv>: đến

– make great efforts to vì sth (exp.): cố gắng rất nhiều để triển khai gì

– time – comsuming (a) <‘taim kən’sju:miη> : tốn thời gian

– raise (v) : nâng, giơ

– mở cửa up ( v) <‘oupən, ʌp>: mở ra

– demonstration (n) <,deməns’trei∫n> : sự biểu hiện

– showroom (v) <æd>: cộng

– subtract (v) : trừ

– be proud of sth (exp.) : tự hào về điều gì đó

– be different <‘difrənt> from sth (exp): không giống cái gì

– Braille (n)
: khối hệ thống chữ nổi cho người mù

– infer sth khổng lồ sth (exp.) : suy ra

– protest (v) <‘proutest>: phản bội đối

G. Grammar (Ngữ pháp)

1. Tính từ bỏ kết phù hợp với “the” sản xuất danh từ

Công thức: The + adjective (young, poor, rich, injured,…)

Ví dụ: The young have the future in their hands

2. Cấu tạo used to + đụng từ nguyên thể

– nói đến những bài toán thường có tác dụng trong thừa khứ mà bây chừ không còn xẩy ra nữa.

Ví dụ: I used to lớn live in Hanoi, but now I don’t.

– miêu tả trạng thái hay tồn tại trong vượt khứ dẫu vậy hiện không còn.

Ví dụ: There used lớn be a drugstore here.

Cách dùng:

Khẳng định: Chủ ngữ + used lớn + Động trường đoản cú nguyên thể

Ví dụ: She used khổng lồ walk khổng lồ school when she was young.

Phủ định: Chủ ngữ + didn’t use to + Động tự nguyên thể

Ví dụ: I didn’t use to lớn stay up late when I studied at high school.

Nghi vấn: Did + công ty ngữ + use khổng lồ + Động từ bỏ nguyên thể ?

Ví dụ: Did you use to meet her in Italy while you were studying there?

3. “Which” sử dụng làm trường đoản cú nối

“Which” là 1 trong những đại từ quan lại hệ, được dùng để thay thế cho vật, loài vật hoặc một mệnh đề.

Khi “which” dùng ráng cho ý của tất cả mệnh đề vùng phía đằng trước thì nó thường thay cho những từ This, That, It và có sử dụng dấu phẩy trước “which”.

Ví dụ:

My phone is out of order. It’s a real nuisance. ⇒ My phone is out of order, which is a real nuisance.

Xem thêm: Chiếc Đèn Ông Sao, Rước Đèn Tháng 8, Chiếc Đèn Ông Sao, Rước Đèn Tháng 8

The book is mine. It is on the table. ⇒ The book which is on the table is mine.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là nội dung bài học kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài xích tập trong Unit 4. Special education trang 44 sgk tiếng Anh 10 đầy đủ, gọn ghẽ và đúng chuẩn nhất. Chúc các bạn làm bài Tiếng Anh tốt!