So Sánh Cương Lĩnh Chính Trị Đầu Tiên Của Đảng Và Luận Cương Chính Trị Của Trần Phú

     

Bạn bao gồm biết sự như là và khác nhau giữa cương cứng lĩnh chính trị thứ nhất và luận cưng cửng tháng 10 năm 1930 là gì không? Hãy cùng tinhdaudua.com.vn mày mò nhé!


Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là một cương lĩnh đúng đắn và sáng tạo theo nhỏ đường cách mạng Hồ Chí Minh. Vậy sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930 là gì? Cùng tinhdaudua.com.vn tìm hiểu nhé!


1. Sự ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930
1.1. Sự ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên
1.2. Sự ra đời của luận cương tháng 10 năm 1930
2. Sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930
2.1. Sự giống nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930
2.2. Sự khác nhau giữa giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930
3. Nhận xét về cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Sự ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Trước khi đi đến những sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930 thì chúng ta tìm hiểu từ phần nhé!


Sự ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên

Năm 1929, bối cảnh trong nước và quốc tế có diễn biến phức tạp. Các phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh. Vào đó giai cấp công nhân thật sự trở thành một lực lượng tiên phong.

Bạn đang xem: So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng và luận cương chính trị của trần phú

Ở nước ta, cha tổ chức cộng sản lần lượt xuất hiện đã thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển. Tuy nhiên cả bố tổ chức đều hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng vào quần chúng. Điều đó gây trở ngại lớn đến phong trào cách mạng.


Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng vày Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Gọi phổ biến là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Xem thêm: Truyen Sex Quan He Voi Dong Vat, Điểm Lại 9 Vụ Sex Với Động Vật Gây Chấn Động

*

Sự ra đời của luận cương tháng 10 năm 1930

Hoàn cảnh lịch sử

Sau hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh và điều lệ của Đảng được bí mật đưa vào quần chúng, phong trào cm phát triển mạnh mẽ.4/1930 đồng chí Trần Phú từ Matxcơva về nước và được bầu vào BCH Trung ương lâm thời và được giao soạn thảo Luận cương chính trị.

Nội dung luận cương chính trị 10/1930


Đổi tên thành ĐCS Đông Dương.Thông qua luận cương mới.Phương hướng chiến lược: Lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, có tính chất thổ địa và phản đế. Sau đó sẽ tiếp tục phát triển bỏ qua thời kỳ tư bổn mà tranh đấu thẳng lên bé đường XHCN.Về mâu thuẫn giai cấp ở Đông Dương: Một bên là thợ thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ với một bên là địa chủ phong kiến và tư bản và Đế quốc.Tính chất của cách mạng Đông Dương: Lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa và phản đế. Sau đó phát triển bỏ qua thời kỳ tư bản tiến thẳng lên con đường XHCN.Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền: Đánh đổ các di tích phong kiến để thực hành thổ địa cách mạng triệt để và đánh đổ đế quốc làm mang lại Đông Dương hoàn toàn độc lập.Luận cương nhấn mạnh “Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”.Về lực lượng cách mạng: GCVS và ND là nhì động lực chính nhưng vô sản có cầm quyền thì cách mạng mới thắng lợi được.Các giai cấp khác: TS thương nghiệp và công nghiệp đứng về phía đế quốc, bộ phận thủ công nghiệp vào giai cấp tiểu TS có thái độ vị dự, tiểu TS thương gia không tán thành cách mạng, tiểu TS trí thức có xu hướng cải lương.Về phương pháp cách mạng: Nhấn mạnh sự cần thiết phải dùng bạo lực cách mạng.Về quan lại hệ quốc tế: Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới. Vô sản Đông Dương phải liên lạc mật thiết với vô sản thế giới. Nhất là vô sản Pháp, với quần chúng cách mạng ở các nước thuộc địa.

Xem thêm: Tôi Buồn Không Hiểu Vì Sao Tôi Buồn Không Hiểu Vì Sao Tôi Buồn?

*

Chúng ta cùng đi phân tích chi tiết vào sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930 phần 2 ngay nhé!

Sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Sự giống nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Sự giống nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930 qua những ý sau:

Phương hướng chiến lược: Làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.Nhiệm vụ và mục tiêu là Chống đế quốc và phong kiến làm mang đến nước phái mạnh được hoàn toàn độc lập.Tính chất của cách mạng: Lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền sau đó tiếp tục phát triển bỏ qua thời kỳ tư bản thẳng tiến  lên nhỏ đường XHCN.Phương pháp cách mạng: Sử dụng bạo lực cách mạng. Tuyệt đối không đi vào con đường thỏa hiệp.Về lực lượng lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản thông qua đội tiên phong là ĐCS.Về quan lại hệ quốc tế: cm Việt nam và cm Đông Dương là một bộ phận của cm vô sản thế giới.

Sự khác nhau giữa giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Sự khác nhau giữa giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930 qua những ý sau: