SỐ OXI HÓA LÀ GÌ

     

Xác định số oxi hoá và hoá trị của 1 nguyên tố vào hợp hóa học hoá học là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong hoá 10 mà những em yêu cầu nắm vững.

Bạn đang xem: Số oxi hóa là gì


Vậy số oxi hoá là gì, xác định số oxi hoá bằng phương pháp nào? và cách khẳng định hoá trị của một nguyên tố trong hợp hóa học ion cùng hợp chất cộng hoá trị như thế nào? chúng ta cùng khám phá qua nội dung bài viết này.

I. Cách xác định hoá trị của một nguyên tố

Bạn vẫn xem: Cách xác định số Oxi hoá cùng hoá trị của 1 nguyên tố vào hợp chất – hoá 10 bài xích 15


1. Cách xác minh Hóa trị vào hợp hóa học ion

+ Hóa trị của một thành phần trong hợp hóa học ion hotline là điện hóa trị và bằng điện tích của ion đó.

* Ví dụ: Trong phân tử NaCl">NaCl, natri gồm điện hóa trị là 1+">1+, clo gồm số năng lượng điện hóa trị là 1−">1−.

+ Trị số điện hóa trị của một nguyên tố bằng số electron mà lại nguyên tử của nguyên tố kia nhường hoặc thu để sản xuất thành ion.

+ biện pháp ghi điện hóa trị của một nguyên tố: Ghi trị số điện tích trước, lốt của điện tích sau.

2. Cách xác định hóa trị vào hợp chất cộng hóa trị

+ vào hợp chất cộng hoá trị, hoá trị của một yếu tố được xác định bằng số link của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử cùng được hotline là cộng hoá trị của nguyên xuất sắc đó.

+ trong những hợp chất cộng hóa trị tất cả cực hay là không cực, số link xung xung quanh nguyên tử được xác minh bằng số cặp electron chung tạo thành liên kết.

* Ví dụ: trong công thức kết cấu của phân tử NH3,H−N(−H)−H">NH3, H−N(−H)−H, nguyên tử N">N có 3">3 liên kết cùng hóa trị, nguyên tố N">N có cộng hóa trị 3">3; từng nguyên tử H">H có 1">1 liên kết cùng hóa trị, nguyên tố H">H có cùng hóa trị 1">1.

– trong công thức kết cấu của phân tử H2O,H−O−H">H2O,H−O−H nguyên tố H">H có cùng hóa trị 1">1, nguyên tố O">O có cùng hóa trị 2">2.

– trong công thức cấu trúc của phân tử CH4">CH4, nguyên tố C">C có cùng hóa trị 4">4, nguyên tố H">H có cùng hóa trị 1">1.

II. Cách xác định số Oxi hoá của một nguyên tố

– Để dễ ợt cho việc nghiên cứu và phân tích phản ứng lão hóa – khử, bạn ta dùng khái niệm số oxi hóa.

– Số thoái hóa của một yếu tắc trong phân tử là năng lượng điện của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử, nếu trả định rằng liên kết giữa các nguyên tử vào phân tử là liên kết ion.

* Số lão hóa được khẳng định theo những quy tắc sau:

Quy tắc 1: Số oxi hóa của yếu tố trong đối kháng chất bởi 0.

Ví dụ: H2, N2, O2, Cu, Zn,…

Quy tắc 2: Trong một phân tử, toàn bô oxi hóa của các nguyên tố bởi 0.

Ví dụ: MgO (Mg:+2 ; O:-2) ta bao gồm 2-2=0

Quy tắc 3: Số oxi hóa của ion đơn nguyên tử bởi điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng cộng oxi hóa của những nguyên tố bởi điện tích của ion.

Ví dụ: Mg2+ thì số oxi hóa là +2; NO3– có số oxi hoá -1 bởi số thoái hóa của N là +5, số thoái hóa O là -2.

Quy tắc 4:

– Trong phần lớn hợp chất số thoái hóa của H : +1 (trừ những hợp chất của H với kim loại như NaH, CaH2, thì H có số lão hóa –1).

dụ: H2O, HCl

– Trong nhiều phần hợp chất số oxi hoá của O: -2 (trừ một trong những trường thích hợp như H2O2, F2O, Na2O2 oxi tất cả số oxi hóa thứu tự là : –1, +2, –1)

 dụ: H2O , Na2O ,CO2

– Đối cùng với Halogen (đối cùng với F số oxi hóa luôn là -1).

+ lúc đi cùng với H và kim loại số oxi hóa hay là : -1

Ví dụ: HCl , NaCl , NaBr FeCl3

+ Khi đi cùng với O thì số oxi hóa hay là : +1 ; +3 ; +5 ; +7 

Ví dụ: HClO (Cl:+1); KClO2 (Cl:+3); KClO3 (Cl:+5); HClO4 (Cl:+7).

Xem thêm: 155 Mẫu Tem Xe Exciter 135 Đỏ Đen, 155 Mẫu Tem Xe Exciter 135

– Đối với lưu giữ huỳnh

+ lúc đi với kim loại hoặc H thì số oxi hóa là : -2

Ví dụ : H2S , Na2S

+ Khi đi với O thì số thoái hóa là : +4 ; +6

Ví dụ : SO2 , SO3

– Đối cùng với kim loại

Nhóm IA : số thoái hóa là +1

Nhóm IIA : số oxi hóa là +2

Nhóm IIIA : số lão hóa là +3

* phương pháp tính số Oxi hoá của một nguyên tố

 Ví dụ: Tính oxi hóa của nguyên tố nitơ vào amoniac (NH3)">(NH3), axit nitrơ (HNO2)">(HNO2), với anion NO3−">NO3−.

 Hướng dẫn: Ta đăt x">x là số oxi hóa của thành phần nitơ trong những hợp chất và ion trên, ta có:

Trong NH3: x + 3.(+1) = 0 ⇒ x = -3

Trong HNO2: (+1) + x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = -3

Trong  NO3−">NO3−: x + 3.(-2) = -1 ⇒ x = +5

* phương pháp ghi số oxi hóa: Số thoái hóa được đặt bên trên kí hiệu của nguyên tố. Ghi dấu trước, số sau.

 Ví dụ:

*
,
*
,
*

III. Bài tập về cách xác định số oxi hoá và hoá trị của nguyên tố

Bài 3 trang 74 sgk hóa 10: Hãy cho biết thêm điện hóa trị của những nguyên tử trong số hợp hóa học sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2, Al2O3.

Lời giải bài 3 trang 74 sgk hóa 10:

Cs = 1+; Cl = 1–; mãng cầu = 1+; O = 2–; ba = 2+; O = 2–

Ba = 2+; Cl = 1–; Al = 3+; O = 2–

Bài 4 trang 74 sgk hóa 10: Hãy khẳng định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây: H2O, CH4, HCl, NH3.

Lời giải bài bác 4 trang 74 sgk hóa 10:

– cộng hóa trị của những nguyên tố trong thích hợp chất:

H2O: H tất cả cộng hóa trị là 1. O có cộng hóa trị là 2

CH4: C bao gồm cộng hóa trị là 4. H bao gồm cộng hóa trị là 1

HCl: H với Cl đều có cộng hóa trị là 1

NH3: N gồm cộng hóa trị là 3. H là cùng hóa trị là 1

Bài 5 trang 74 sgk hóa 10: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NH3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+.

Lời giải bài 5 trang 74 sgk hóa 10:

* có O tất cả số lão hóa -2, H có số oxi hóa + 1

⇒ Số oxi hóa của những nguyên tố trong các phân tử và ion là:

CO2: x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = 4 ⇒ C bao gồm số thoái hóa +4 vào CO2

H2O: H tất cả số thoái hóa +1, O gồm số lão hóa -2.

SO3: x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ S có số lão hóa +6 trong SO3

NH3: x + 3.1 = 0 ⇒ x = -3 ⇒ N bao gồm số lão hóa -3 vào NH3

NO: x + 1.(-2) = 0 ⇒ x = 2 ⇒ N có số thoái hóa +2 vào NO

NO2: x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = 4 ⇒ N có số lão hóa +4 trong NO2

Cu2+ có số thoái hóa là +2.

Na+ có số lão hóa là +1.

Fe2+ có số thoái hóa là +2.

Fe3+ có số oxi hóa là +3.

Al3+ có số lão hóa là +3.

Bài 6 trang 74 sgk hóa 10: Viết công thức phân tử của những chất, trong số đó S lần lượt có số thoái hóa -2, 0, +4, +6.

Lời giải bài bác 6 trang 74 sgk hóa 10:

– công thức phân tử của các chất trong đó S có số oxi hóa -2, 0, +4, +6 lần lượt là : H2S, S, SO2, SO3.

Bài 7 trang 74 sgk hóa 10: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong số hợp chất, đối kháng chất và ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3, HClO4.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4.

d) MnO4–, SO42-, NH4+.

Lời giải bài bác 7 trang 74 sgk hóa 10:

a) O có số lão hóa -2, H tất cả số lão hóa +1 trong các hợp chất.

Xem thêm: Bài 24: Phân Bố Dân Cư Và Các Loại Hình Quần Cư Violet, Top 18 Địa Lí 9 Bài 3 Violet Mới Nhất 2022

⇒ Số lão hóa của S trong những chất :

H2S: 1.2 + x = 0 ⇒ x = -2 ⇒ số lão hóa của S là -2 trong H2S

S đơn chất có số oxi hóa 0

H2SO3: 1.2 + x + 3.(-2) = 0 ⇒ x= 4 ⇒ S có số thoái hóa +4 vào H2SO3

H2SO4: 1.2 + x + 4.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ S có số thoái hóa +6 vào H2SO4

 

b) tương tự số oxi hóa của Cl trong số hợp chất là:

HCl , HClO, NaClO2, HClO3, HClO4 lần lượt là -1, +1, +3, +5, +7

c) tựa như số thoái hóa của Mn trong các chất:

Mn, MnCl2, MnO4, KMnO4 theo lần lượt là: 0, +2, +4, +7

d) tương tự số oxi hóa của MnO4–, SO42-, NH4+: là Mn+7 , S+6, N-3

Hy vọng với nội dung bài viết về cách xác minh số oxi hoá với hoá trị của một nguyên tố ngơi nghỉ trên hữu ích cho những em. Phần đông thắc mắc những em hãy nhằm lại comment dưới bài viết để được hỗ trợ, nếu bài viết hay hãy phân chia sẻ, chúc các em học hành tốt.