SƠ ĐỒ TƯ DUY HÓA HỌC 11

     

Bài học chủ yếu rèn luyện kỹ năng viết phương trình phản ứng thương lượng giữa các chất năng lượng điện li dạng vừa đủ và dạng ion thu gọn. áp dụng kiến thức để tham gia đoán khunh hướng của bội nghịch ứng hội đàm giữa những chất điện li với làm một số dạng bài bác tập cơ bản.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hóa học 11

Đang xem: Sơ đồ tứ duy chương 1 hóa 11

1. Cầm tắt lý thuyết

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 5 chất hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng caoChương 1 bài xích 5

4. Hỏi đáp vềBài 5: luyện tập Axit, bazơ, muối và p.ư điều đình ion

*
Hình 1: Sơ đồ bốn duy chất hóa học “Sự điện li”

Axit là chất khi tung trong nước phân li ra ion H+

Bazơ là chất khi chảy trong nước phân li ra ion OH-

Hiđroxit lưỡng tính là chất khi rã trong nước vừa rất có thể phân li theo phong cách axit, vừa rất có thể phân li theo kiểu bazơ.

Hầu hết những muối lúc tan nội địa phân li hoàn toàn thành cation kim loại (hoặc NH4+) cùng anion gốc axit.

Nếu nơi bắt đầu axit còn chứa hiđro axit thì nó sẽ thường xuyên phân li yếu ra cation H+ với anion cội axit.

Bài 1:

Dùng phản bội ứng hội đàm ion nhằm tách:

a, ion Mg2+ thoát ra khỏi dung dịch chứa những chất chảy Mg(NO3)2 và KNO3


READ: Tổng phù hợp 15 Sơ Đồ bốn Duy bài bác 18 Sinh học 12 bài bác 18 ngăn nắp Nhất

b, ion PO43- thoát khỏi dung dịch chứa những chất tan K3PO4 với KNO3

Hướng dẫn:

a, Mg(NO3)2 + 2KOH →Mg(OH)2 ↓+ 2KNO3

b, K3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓+ 3KNO3

Bài 2:

Trong y học,dược phẩm Nabica (NaHCO3) là chất dùng để làm trung hòa giảm lượng dư axit HCl trong dạ dày.

Xem thêm: Các Mùa Thu Bắt Đầu Từ Tháng Mấy ? Đặc Điểm Thời Tiết Mùa Thu

a, Viết PTHH bên dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn của bội phản ứng.

b, mật độ axit HCl trong dạ dày 0,035M, tính thể tích dung dịch HCl được trung hòa - nhân chính và thể tích CO2 (đktc) hiện ra khi uống 0,336g NaHCO3.

Hướng dẫn:

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O (1)

HCO3- + H+→ CO2 + H2O

Tính số mol NaHCO3 rồi phụ thuộc vào PTHH (1) suy ra số mol CO2 và HCl rồi tính thể tích

VCO2 = 0,0896 lít; VHCl = 0,114 lít

Bài 3:

Hòa tung 0,887g NaCl với KCl trong nước, xử trí dung dịch thu được bằng một lượng dư dung dịch AgNO3 nhận được 1,913g kết tủa. Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong lếu hợp.

Hướng dẫn:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

KCl + AgNO3 → AgCl↓ + KNO3

Gọi x, y theo thứ tự là số mol của NaCl và KCl, dựa vào cân nặng hỗn đúng theo ta gồm pt và phụ thuộc số mol kết tủa ta bao gồm thêm phương trình nữa, giải hệ tra cứu x,y →tính trọng lượng KCl rồi tính %KCl, %NaCl = 100 – %KCl

Hệ: (left{ eginarrayl 58,5x + 74,5y = 0,887 x + y = 0,0133 endarrayight.)→ x= 0,00659 mol; y = 0,00671 mol→ mKCl = 0,5g


READ: Full Pdf Sơ Đồ bốn Duy Hóa 12 Chương 3 tuyệt Nhất, Full Pdf Sơ Đồ tư Duy Hoá hữu cơ Để

→%mKCl = 56,4%, %mNaCl = 43,6%

Bài 4:

Cho 400g hỗn hợp H2SO4 49% vào nước được 2 lít hỗn hợp A.

Xem thêm: Ý Nghĩa Hoa Quỳnh Là Biểu Tượng Của Nước Nào, Hoa Quỳnh: Tìm Hiểu Về Bí Ẩn Loài Hoa Nở Về Đêm

a, Tính nồng độ mol ion H+ trong dung dịch A.

b, Tính thể tích dd NaOH 1,8M cần thêm vào dd A để thu được dung dịch tất cả pH = 1, pH = 7, pH =13

Hướng dẫn:

a,Tính khối lượng H2SO4 →tính số mol H2SO4→ đem số mol phân chia thể tích ra mật độ H2SO4 = 1M

H2SO4→ 2H+ + SO42-

1M 2M

ddA = 2M

b, số mol H2SO4 = 2 mol nên số mol H+ = 4 mol, số mol NaOH = 1,8 VddNaOH (mol)

nên nOH- = 1,8V, thực chất của quy trình trung hòa là

H+ + OH- → H2O ,vì chiếm được dd có pH = 1 + dư

4 mol > 1,8VddNaOH

nH+ dư = 4 – 1,8VddNaOH (1)

pH = 1 → = 10-1 M = 0,1M, Vddsau = VddA + VNaOH = 2+ VddNaOH , →nH+ dư = 0,1 (2+ VddNaOH) (2)

Từ (1) với (2) có: 4-1,8VddNaOH = 0,1 . (2+ VddNaOH) → VddNaOH = 2 lít

pH = 7 thì môi trường xung quanh trung tính nH+ = nOH- →4 = 1,8VddNaOH→ VddNaOH = 2,2 lít

pH = 13>7, môi trường thiên nhiên bazơ, số mol OH- dư: nOH- dư = 1,8VddNaOH- 4 (1)

pH = 13 → = 10-13 M→ = (frac10^ – 1410^ – 13)= 0,1M→nOH- dư = 0,1 (2+ VddNaOH) (2)

Bài 5:

Cho biết giá trị pH của các dung dịch sau:

Na2CO3, KCl, CH3COONa, NaHSO4, AlCl3, Na2S, C6H5ONa, NH4Cl. Giải thích?

Hướng dẫn:

ion trung tính(mạnh) không biến thành thủy phân, những ion trung tính tất cả gốc của axit mạnh bạo (HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4


READ: Sơ Đồ bốn Duy lịch sử 12 bài bác 4, Sơ Đồ tư Duy lịch sử 12 cập nhật Đầy Đủ mới Nhất

, HClO3, HClO4 ) với cation của bazơ mạnh( KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2)

Na2CO3→2Na+ + CO32-

Na+ là cation của bazơ mạnh nên không xẩy ra thủy phân, CO32- gốc axit yếu đề xuất bị thủy phân

CO32- + H2O ⇄HCO3- + OH-, môi trường thiên nhiên bazơ bắt buộc pH >7

KCl → K+ + Cl- , ion mạnh không bị thủy phân, môi trường xung quanh trung tính, pH = 7

CH3COONa→ CH3COO- + Na+

CH3COO- + H2O ⇄CH3COOH + OH–, môi trường thiên nhiên bazơ yêu cầu pH >7

NaHSO4 → Na+ + HSO4- ­

HSO4- ⇄H+ + SO42- (hoặc HSO4- + H2O ⇄H3O+ + SO42- (H3O+ đó là H+) môi trường thiên nhiên axit cần pH 3→ Al3+ + 3Cl-


Post navigation


Previous: ” Mandarin Là Gì, Nghĩa Của tự Mandarin, Mandarin Vs Cantonese Mandarin
Next: Cung Thiên Phúc Thiên Đức Là Gì, Sao Thiên Phúc