Quá Trình Hít Thở Của Con Người Có Liên Quan Như Thế Nào Với Quá Trình Hô Hấp Tế Bào

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào

*Xem thêm: Bài 35 Sgk Toán 8 Tập 2 - Bài 35 Trang 51 Sgk Toán 8 Tập 2

Thế nào là thở tế bào? quy trình hít thở của con người có liên quan thế nào với quá trình hô hấp tế bào


Xem thêm: Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần Ảnh Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần Ảnh Động

Bài 16: thở tế bào

Bài 1 (trang 66 sgk Sinh học 10): vậy nào là hô hấp tế bào? quá trình hít thở của con người dân có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào?

Lời giải:


+ hô hấp tế bào là quy trình phân giải hoàn toàn chất hữu cơ thành H2O với CO2 đồng thời biến đổi năng lượng trong số phân tử chất hữu cơ thành năng lượng chứa trong phân tử ATP.

+ quá trình hít thở của con tín đồ là quá trình hô hấp ngoài. Quy trình này giúp thương lượng O2 và CO2 cho quá trình hô hấp tế bào.