Phối hợp thì với liên từ

     

Sau lúc học chấm dứt kiến thức của 12 thì cơ bản trong giờ Anh thì bạn phải biết bí quyết sử dụng phối kết hợp những thì cùng nhau để khiến cho câu văn quánh sắc. Muốn phối kết hợp được thì các bạn cần phải hiểu rõ được sự liên kết giữa 12 thì trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Phối hợp thì với liên từ

Chính bởi vậy, trong bài viết dưới phía trên tinhdaudua.com.vn sẽ cung cấp đến các bạn một điểm ngữ pháp cực kỳ quan trọng kia làSự kết hợp giữa các thì, giữa công ty ngữ và động từ. cạnh bên lý thuyết cơ phiên bản thì bài viết hôm nay sẽ có được bài tập vận dụng có giải đáp ở cuối bài bác để các bạn luyện tập tốt hơn.


Nội dung chính


1. Sự liên kết giữa các thì cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh

Trong ngữ pháp giờ Anh, họ nên chú ý rằng một câu tất cả thể có khá nhiều mệnh đề (S+V). Thời gian đó những động từ trong mỗi mệnh đề đã phải bao gồm sự liên kết giữa những thì. Nói cho dễ hiểu thì thì của cồn từ ở mệnh đề phụ (mệnh đề trạng ngữ) nên chịu sự bỏ ra phối của thì của rượu cồn từ sinh hoạt mệnh đề chính.


*
*
*
*
*
*
Sự hòa hợp trong số những mệnh đề trong câu

Dưới đây là sự kết hợp giữa mệnh đề thiết yếu và mệnh đề chỉ thời gian

3.1. Mệnh đề chính ở thì lúc này đơn

Mệnh đề bao gồm ở thì bây giờ đơn, mệnh đề trạng ngữ ở những dạng thì hiện tại tiếp diễn

Ví dụ: I usually eat popcorn while I am watching movies

Tôi thường nạp năng lượng bỏng ngô khi vẫn xem phim

3.2. Mệnh đề chính ở thì vượt khứ tiếp diễn

Mệnh đề chính ở thì quá khứ tiếp diễn, mệnh đề trạng ngữ ở các dạng thì vượt khứ

Ví dụ

He was cooking when I visited him

Anh ấy vẫn nấu nạp năng lượng khi tôi đến thăm

When the police arrived, all of suspects had died

Khi cảnh sát đến, toàn bộ các nghi phạm đã chết

3.3. Mệnh đề chính ở thì sau này đơn

Mệnh đề bao gồm ở thì sau này đơn, mệnh đề trạng ngữ ở các dạng thì hiện tại

Ví dụ: I will visit you when I have không tính tiền time

Tôi sẽ đến thăm chúng ta khi tôi có thời hạn rảnh

4. Kết hợp thì thân mệnh đề chủ yếu và mệnh đề phụ

4.1. Mệnh đề chính ở thì hiện tại đơn

Mệnh đề phụ sống thì hiện tại đơn

Ví dụ: I always wear trainers when I take a leisurely stroll

Tôi luôn mặc đồ dùng tập khi đi dạo nhàn nhã

Ví dụ: I never go to bed right after I have finished my dinner

Tôi không lúc nào đi ngủ ngay sau thời điểm ăn chấm dứt bữa tối

Ví dụ: I tend to lớn listen khổng lồ my favorite songs while I’m doing boring tasks

Tôi có xu hướng nghe những bài xích hát yêu thích của mình khi đang có tác dụng những quá trình nhàm chán

Mệnh đề phụ sinh sống thì sau này đơn

Ví dụ: Mary says she will study in Europe

Mary nói cô ấy đang học trên châu Âu

Mệnh đề phụ làm việc thì quá khứ đơn

Ví dụ: I believe that I didn’t do that

Tôi tin tưởng rằng tôi dường như không làm điều đó

4.2. Mệnh đề chính ở thì vượt khứ đơn

Ví dụ: He said that he ate all the food

Anh ấy bảo rằng anh ấy đã ăn uống hết thức ăn

Mệnh đề phụ sinh sống thì quá khứ trả thành

Ví dụ: When we came to lớn the concert, they had sold all the tickets already

Khi công ty chúng tôi đến buổi hòa nhạc, chúng ta đã cung cấp hết vé rồi

Mệnh đề phụ sinh hoạt thì thừa khứ tiếp diễn

Ví dụ: He picked a gold coin while he was walking along the beach

Anh ta nhặt được một đồng xu tiền vàng khi đang đi dạo dọc bến bãi biển

Mệnh đề phụ sinh sống dạng Would+ V(inf)

Ví dụ: He said that he would be the richest man on Earth

Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ là bạn giàu độc nhất trên Trái đất

Mệnh đề phụ nghỉ ngơi thì hiện tại đơn

Ví dụ: He said the earth is round

Anh ấy nói trái đất là hình tròn

4.3. Mệnh đề bao gồm ở thì lúc này hoàn thành

Mệnh đề phụ sống thì hiện tại đơn

Ví dụ: People have said that Ho đưa ra Minh đô thị is the most fascinating thành phố in Southeast Asian

Người ta nói rằng tp hcm là thành phố thu hút nhất Đông nam Á

4.4. Mệnh đề chính ở thì thừa khứ hoàn thành

Mệnh đề phụ nghỉ ngơi thì vượt khứ đơn

Ví dụ: He had left before we came

Anh ấy đang rời đi trước khi công ty chúng tôi đến

5. Bài xích tập

Bài tập 1

Bài tập về sự việc hòa thích hợp giữa các thì nâng cao

Question 1: Billiards ……….. Considered khổng lồ be an artistic sport.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 2: Cattle ……….. Raised mostly in the south of the United States.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 3: Measles ……….. Proven to lớn be caused by a kind of virus.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 4: The United Nations … its headquarters in thành phố new york city

A. Have B. Having C. Has D. Khổng lồ have

Question 5: The number of the months in a year …………twelve

A. Was B. Were C. Are D. Is

Question 6: What he told you………. . To be of no importance

A. Seems B. Seem C. Must seem D. Have seemed

Question 7: Mr. John, accompanied by several members of the committee,………. . Proposed some changes of the rules.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 8: There … lots of snow in the garden

A. Are B. Is C. Am D. Have been

Question 9: Tom doesn’t agree but the rest of us ….

A. Does B. Done C. Vày D. Doing

Question 10: A lunch of soup & sandwiches ………not appeal khổng lồ all of the students.

A. Is B. Are C. Do D. Does

Question 11: Above the fireplaces ………. A portrait of Lenin.

A. Is B. Are C. Be D. Tobe

Question 12: The Japanese ……….. Believed to lớn be very self-respected.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 13: A hundred pounds ……….. Too expensive for that shirt!

A. Is B. Are C. Be D. Have been

Question 14: The đô thị Committee ……….. Trying khổng lồ make the final decision about the matter.

A. Is B. Are C. Be D. Am

Question 15: Pliers ……….. For holding things firmly or cutting wire.

A. Be B. Am C. Is D. Are

Question 16: His silence … that he agrees with us.

Xem thêm: Đề Thi Văn Lớp 11 Học Kì 2 Năm 2015, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Văn

A. Mean B. Means C. Meaning D. To mean

Question 17: One of the girls who … working in this department … my niece.

A. Is/being B. Is/are C. Is/is D. Was/were

Question 18: Everybody … trying to vị their best at present

A. Have been B. Lớn be C. Are D. Is

Question 19: Both of the girls … pretty, but neither of them…….intelligent.

A. Are/are B. Are/is C. Is/is D. Is/are

Question 20: Jim as well as I … always busy doing English homework.

A. Be B. Am C. Is D. Are

Question 21: The study of languages … very interesting.

A. Is B. Are C. Am D. Khổng lồ be

Question 22: The police … come to lớn the site of the accident.

A. Have B. Has C. Has been D. Have been

Question 23: Every boy and girl in this room … the answer.

A. Known B. Know C. Knows D. Have known

Question 24: Here………the clown that you………….. Best.

A. Come/like B. Comes/likes C. Come/likes D. Comes/like

Question 25: Korean ……….. Very hard lớn learn.

A. Is B. Are C. Be D. Were

Question 26: My sister, together with her two children, ……….. Lớn Hawaii at the moment.

A. Flies B. Fly C. Is flying D. Are flying

Question 27: No one………the right khổng lồ tell me what to bởi or not to lớn do.

A. Has B. Have C. Is having D. Are having

Question 28: John or you ………. . Lớn be responsible for the unfinished work.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 29: Both Peter và his girlfriend………. Working for a bank.

A. Are B. Is C. Be D. Is being

Question 30: Three kilos of potatoes … the basket is heavier.

Xem thêm: 100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tiếng Anh Có Đáp Án Của Cô Trang Anh

A. Bởi vì B. Does C. Make D. Makes

Bài tập 2

Chia rượu cồn từ trong ngoặc

You may begin when you (be) ready.She said that she (get) married soon.She has told me her name (be) Mary.Do you hear what she (just, say)?They believe that the police (capture) the thief soon.John (live) in the same house since he left school.The teachers said that the shortest distance between two points (be) a straight line.Bill said that he (lose) his bicycle.Did you hear what she (just, say)?My father said he (be) here by noon.I didn’t know what time it (be), so I (turn) on the radio.I saw that I (make) a mistake.Mary (have) dinner when her friend called.She says that she (live) in the country when she (be) a child.They hoped that they (end) soon.I was taught that the sun (be) bigger than the moon.She has thought that the work (be) easy.The students had thought that the English kiểm tra (be) rather difficult.I want khổng lồ know how long she (live) here.I see that Henry (write) his composition now.

Đáp án

Đáp án bài tập 1ABACDADBCDABAADBCDBCAACDACACADĐáp án bài xích tập 2AreWould getIsHas just saidWould capturehas livedishad losthad just saidwould bewas, turnedhandmadewas havinglived, waswould endisiswashas livedis writing

Với những kiến thức và kỹ năng sự hòa hợp những thì tinhdaudua.com.vn đã hỗ trợ ở bài viết này, đối với những câu giờ Anh dài hay ngữ pháp phức tạp sẽ ko làm khó được các bạn nữa. Chúc bạn làm việc tập xuất sắc và thành công xuất sắc nhé!