Phản Ứng Cháy Của Amin

     

Trung trung khu luyện thi, thầy giáo - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin ra mắt PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMIN nhằm hỗ trợ cho chúng ta có thêm bốn liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Phản ứng cháy của amin


I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Phương trình hóa học

CnH2n+3N + (6n + 3)/4 O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 1/2N2

CxHyNt + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + t/2N2

* dấn xét:

- Amin 1-1 chức:

nN2 = 1/2namin

- Amin no, solo chức, mạch hở:

namin = 2/3(nH2O – nCO2)

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Đốt cháy trọn vẹn V lít khá một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo nên 8V lít láo hợp tất cả khí cacbonic, khí nitơ cùng hơi nước (các thể tích khí với hơi các đo ở cùng điều kiện). X tất cả CTPT là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

Theo lưu ý đáp án N = 1 → amin đối chọi chức

Gọi CT chung: CxHyN

CxHyN + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + 1/2N2

V xV y/2V 1/2V

Theo trả thuyết: xV + y/2V + 1/2V = 8V

→ 2x + y = 15

Điều kiện: y

Giá trị vừa lòng là: x = 3 với y = 9

Đáp án: C

2. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp có 2 amin no solo chức là đồng đẳng sau đó nhau trong dãy đồng đẳng, nhận được CO2 với hơi nước xác suất thể tích CO2 : H2O = 8 : 17. Bí quyết phân tử của 2 amin?

A. C2H5NH2 với C3H7NH2

B. C3H7NH2 với C4H9NH2

C. CH3NH2 cùng C2H5NH2

D. C4H9NH2 với C5H11NH2

Hướng dẫn

Tỉ lệ thể tích là tỉ lệ số mol. Hoàn toàn có thể xem số mol của CO2 và H2O theo thứ tự là 8 cùng 17

n2amin = 2/3(17 – 8) = 6 mol

→ ntb = 8/6 = 1,333

→ 2 amin chính là CH3NH2 với C2H5NH2

Đáp án: C

3. Các thành phần hỗn hợp M gồm một anken với hai amin no, solo chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng tiếp nối (MX Y). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M bắt buộc dùng 4,536 lít O2 (đktc) nhận được H2O, N2 với 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là

A. Etylmetylamin.

B. Butylamin.

C. Etylamin.

D. Propylamin.

Hướng dẫn

nO2 = 0,2025 mol với nCO2 = 0,1 mol

theo ĐLBT nguyên tố O: 2.0,2025 = 2.0,1 + nH2O

→ nH2O = 0,205 mol

→ n2amin = 2/3.(nH2O – nCO2) = 0,07 mol

→ số C tb = nCO2/n2 amin = 0,1/0,07 = 1,43

Với anken tất cả số C > hoặc =2. Vì vậy, 2 amin cần là CH5N với C2H7N.

Xem thêm: (100 Cái) Hộp Nhựa Hình Chữ Nhật Có Nắp, Hộp Nhựa Hình Chữ Nhật Ideal Id

Đáp án: C

4. Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol tất cả hổn hợp X có 3 amin no, đối kháng chức, mạch hở cần 0,66 mol O2. Mặc khác, đến 9,7g X tính năng vừa đủ với dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,2M; H2SO4 0,15M chiếm được dung dịch chứa mg muối bột trung hòa. Quý giá m là

A. 14,4.

B. 13,22.

C. 16,28.

D. 18,5.

Hướng dẫn

Gọi công thức trung bình của hỗn hợp 3 amin là CnH2n + 3N

CnH2n+3N + (3n + 1,5)/2O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2

0,16 0,66

→ ntb = 2,25

Ta có, số mol của các thành phần hỗn hợp amin = 9,7/(14.2,25 + 17) = 0,2 mol

Số mol H+ = x.0,2 + 0,15.2.x = 0,2 → x = 0,4 lit

Khối lượng muối m = 9,7 + 36,5.0,2.0,4 + 98.0,15.0,4 = 18,5g

Đáp án: D

5. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lit khí (đktc) hỗn hợp khí X bao gồm amin no, đối kháng chức, mạch hở Y với ankan Z phải vừa đủ 25,48 lit O2 (đktc) thu được 16,83g H2O. Phương pháp phân tử Y là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

nhh = 0,2 mol

gọi x, y công thức chung CnH2n + 2 với CmH2n + 3N

ta có: x + y = 0,2 (1)

theo BT yếu tắc O: 2nCO2 = 1,1375.2 – 0,935 → nCO2 = 0,67 mol

ta có: 1,5x + y = nH2O - nCO2 = 0,265 (2)

giải hệ (1) và (2)→x = 0,13 mol và y = 0,07 mol

số CTB = (nx + my)/(x + y) = 0,67/0,2 = 3,35

→ 0,13n + 0,07m = 0,67

→ 13n + 7m = 67

→ n = (67 – 7m)/13

Nghiệm duy nhất thỏa mãn nhu cầu là m = 4 với n = 3

Đáp án: D

6. Đốt cháy hoàn toàn 1,18g amin đối kháng chức X bởi một lượng không khí vừa đủ. Dẫn toàn thể hỗn đúng theo khí vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, chiếm được 6g kết tủa và 9,632 lit khí (đktc) độc nhất vô nhị thoát thoát ra khỏi bình. Mang thiết trong ko khí bao gồm 20% O2 cùng 80% về thể tích. Số đồng phân kết cấu của B là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem thêm: Lực Lượng Của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam Gồm, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam

Hướng dẫn

Gọi số mol O2 pư: x thì số mol N2 kk = 4x

nCO2 = nCaCO3 = 0,06 mol; nN2 = 0,43 mol

Theo BTNT O: nH2O = 2x – 0,06.2

Theo ĐLBTKL: 1,18 + 32x = 0,06.44 + 18.(2x – 0,06.2) + 28(0,43 - 4x)

→ x = 0,105 mol

→ nH2O = 0,09 mol

→ nN2 pư = 0,43 – 4.0,105 = 0,01 mol

→ CTPT X là C3H9N gồm số đồng phân là 4

Đáp án: D

7. Các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 amin (no, đối kháng chức, đồng đẳng kế tiếp) và hai hidrocacbon (mạch hở, thể khí ở điều kiện thường, gồm cùng số H trong phân tử). Đốt cháy trọn vẹn 5,6 lit khí X đề xuất vừa đầy đủ 19,656 lit O2 nhận được H2O, 29,92 g CO2 cùng 0,56 lit N2. Các thể khí được đo ngơi nghỉ đktc. % thể tích của amin có phân tử khối lớn hơn trong X là

A. 24%.

B. 16%.

C. 8%.

D. 12%.

Hướng dẫn

nX = 0,25 mol

nO2 = 0,8775 mol

nCO2 = 0,68 mol

theo ĐLBT yếu tố O:

nH2O = 0,8775.2 – 0,68.2 = 0,395 mol

nN2 = 0,025 mol → n2 amin = 0,05 mol cùng n2 hidrocacbon = 0,25 – 0,05 = 0,2 mol

→ số Htb = 0,395.2/0,25 = 3,16

→ 2 hidrocacbon tất cả số C = 2 là C2H2 với C4H2: 0,2 mol

Htb = (2.0,2 + 0,05.m)/0,25 = 3,16

→ m = 7,8

*
2 amin là C2H7N x mol và C3H9N là y mol

x + y = 0,05 (1)

7x + 9y = 7,8.0,05 = 0,39 (2)

→ x = 0,03 mol với y = 0,02 mol

→ %VC3H9N = 0,02.100/0,25 = 8%

Đáp án: C

Trung tâm luyện thi, thầy giáo - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC