ÔN TẬP TOÁN 7 HỌC KÌ 1

     

Đề cương ôn tập Toán 7 học kì một năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kỳ hữu ích, bắt tắt toàn cục các dạng bài bác tập Toán lớp 7 học tập kì 1.

Bạn đang xem: ôn tập toán 7 học kì 1


Đề cương ôn tập Toán 7 học kì 1 năm 2021 - 2022


A. Ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn Toán

Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụng

Tổng

Vận dụng thấpVận dụng cao

1. Số thực. Số hữu tỉ.

TNTLTNTLTNTLTNTL

Nắm được qui tắc thực hiện các phép tính bên trên tập thích hợp R, núm được quan niệm tỉ lệ thức, đặc thù của tỉ lệ thức

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

2

1,0

2. Hàm số với đồ thị.

Nhận biết 2 đại lượng tỉ lệ thuận, 2đại lượng tỉ lệ nghịch, hệ số tỉ lệ.Nắm được định nghĩa hàm số cùng đồ thị.

Nắm được tư tưởng đồ thị hàm số y=ax (a≠0)

Vẽ đồ vật thị hàm số

y=ax

Vận dụng đặc thù của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch để giải các dạng bài xích tập.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

1a

2,0

1b

1,0

1

1,0

4

5,0

3. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng tuy vậy song.

Nhận biết những góc tạo vì 1 đường thẳng cắt 2 đương thẳng.

Biết bí quyết vẽ hình, ghi GT-KL. Biết chứng minh hai đường thẳng vuông góc, tuy nhiên song phụ thuộc quan hệ giữa vuông góc và song song.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

2

1,5

4. Tam giác.

Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc ko kể tam giác.

Vận dụng các trường hợp đều bằng nhau của 2 tam giác để chứng minh 2 tam giác cân nhau từ kia suy ra 2 đoạn thẳng bởi nhau, 2 góc bằng nhau.

Vận dụng tổng hợp các kiến thức để minh chứng 2 đoạn thẳng bởi nhau, 2 góc bởi nhau.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

1

1,0

3

2,5

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

7

5,0

50%

2

2,0đ

20%

2

2,0đ

20%

1

1,0đ

10%

15

10

100%


B. Phần kim chỉ nan ôn thi cuối kì 1 Toán 7

Học sinh cần nắm rõ những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng như sau:

a. Nội dung Ôn tập chương I, Đại số 7 trang 46

b. Văn bản Ôn tập Chương II, Đại số 7 trang 76

c. Câu chữ Ôn tập Chương I, Hình học 7, trang 102

d. Ngôn từ phần định hướng của các bài trường đoản cú § 1 đến § 5, Hình học tập 7 Chương II

C. Phần bài tập ôn thi học tập kì 1 Toán 7

Học sinh đề nghị nắm vững các dạng bài xích tập cơ phiên bản như sau:

1.Dạng 1: tiến hành phép tính:

*

*

*

*

Bài 2: Tính:

*

*

*

Bài 3: Tính:

*

*

*

*


*

*

*

*

*

*

2. Dạng 2: search x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3. Dạng 3: Toán bao gồm lời:

a/ PHẦN ĐẠI SỐ:

Bài 1: Tính diện tích s của miếng khu đất hình chữ chữ nhật biết chu vi của chính nó là 70,4 m với hai cạnh tỉ lệ với 4 ; 7

Bài 2: Tính số cây xanh của lớp 7A và 7B biết số cây cỏ của 2 lớp tỉ trọng với 8:9 và số cây xanh của 7B hơn 7A là đôi mươi cây.


Bài 3: Theo hợp đồng hai tổ chế tạo chia lãi với nhau theo tỉ trọng là 3 : 5 . Hỏi từng tổ chia lãi bao nhiêu, trường hợp tổng số lãi là 12.800.000 đồng ?

Bài 4: Biết cha cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 2 ; 3 ; 4 với chu vi của chính nó là 45cm. Tính những cạnh của tam giác đó.

Bài 5: phân chia số 150 thành cha phần tỉ lệ thành phần với 3 ; 4 cùng 13.

Bài 6: chúng ta Minh đi xe đạp điện từ nhà mang đến trường với gia tốc trung bình 12 km/ h thì không còn nửa giờ. Nếu bạn Minh đi với tốc độ 10 km/h thì hết bao nhiêu thời gian?

Bài 7: Tìm bố số a, b, c biết

*
: cùng a – b + c = - 10,2.

Bài 8: Tìm nhị số x và y biết 7x = 3y với x – y = 16.

Bài 9: Tìm những số a, b, c, d biết rằng a : b : c : d = 2 : 3 : 4 : 5 cùng a + b + c + d = - 42

Bài 10: cho biết thêm 2 đại lượng x cùng y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 5 thì y = 3

Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.

Hãy màn trình diễn y theo x.

Tính quý giá của y khi x = -5; x = 10.

Xem thêm: Một Mái Nhà Tranh Hai Quả Tim Vàng '

Bài 11: mang lại hàm số

a) Biết a = 2 tính

b) tìm a biết ; vẽ vật dụng thị hàm số khi a = 2; a = -3.

c) trong số điểm sau điểm làm sao thuộc thứ thị của hàm số lúc a = 2

A( 1; 4)

B(-1; -2)

C(-2; 4)

D( -2; -4)

Bài 12. Mang đến hàm số

*
. Hãy xác minh a biết f(3)=16. Tính f(2) ; f(-2) ; f(0) ; f(1) ; f(-1)

Bài 13.

a) đến hàm số

*
. Tính
*

b) mang đến hàm số

*
. Tính
*

Bài 14: Xác định những điểm sau cùng bề mặt phẳng tọa độ:

*

Bài 15: Vẽ đồ vật thị hàm số sau:

a) y=3 x;

b) y=-3 x

*

*

B. Phần hình học

Bài 1: đến góc xOy khác góc bet.Ot là phân giác của góc đó. Qua điểm H nằm trong tia Ot, kẻ đường vuông góc cùng với

*
, nó cắt Ôx cùng oy theo vật dụng tự là A với B.

a) minh chứng rằng OA = OB;

b) lấy điểm C ở trong tia Ot, chứng tỏ rằng CA = CB với

*


Bài 2: Cho tam giác

*
gồm 3 góc mọi nhọn, mặt đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA mang điểm D làm sao cho HA = HD.

a/ chứng minh BC với CB theo lần lượt là các tia phân giác của những góc ABD và ACD.

b/ chứng tỏ CA = CD và BD = BA.

c/ đến góc ngân hàng á châu = 450.Tính góc ADC.

d/ Đường cao AH phải tất cả thêm đk gì thì AB // CD.

Bài 3: mang đến tam giác ABC với AB = AC. Mang I là trung điểm BC. Bên trên tia BC rước điểm N, trên tia CB rước điểm M sao để cho CN = BM.

a/ minh chứng

*
*
là tia phân giác góc
*

b/ chứng minh AM = AN.

c) chứng minh

*

Bài 3: cho tam giác ABC tất cả góc A bởi 900. Vẽ con đường thẳng AH vuông góc với

*
. Trên tuyến đường vuông góc với BC trên B mang điểm D không thuộc nửa phương diện phẳng bờ BC cùng với điểm A làm sao cho AH = BD

a. Chứng tỏ DAHB = DDBH

b. Hai tuyến đường thẳng AB và DH có tuy vậy song không? do sao?

c. Tính góc ngân hàng á châu biết góc BAH = 350

Bài 4 mang đến góc nhọn xOy. Bên trên tia Ox đem điểm A, bên trên tia Oy rước điểm B sao cho OA = OB. Bên trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By rước điểm D làm thế nào để cho AC = BD.

a) hội chứng minh: AD = BC.

b) call E là giao điểm AD cùng BC. Chứng minh: EAC = EBD.

c) chứng tỏ rằng tia OE là phân giác của góc xOy.

.................

D. Đề kiểm soát cuối kì 1 Toán 7

Hãy viết vào bài bác thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng:

*

*

*

*

Câu 2. Cách viết nào sau đây là đúng:

A. |-0,25|=-0,25

B. -|-0,25|=-(-0,25)

C. -|-0,25|=-(-0,25)

D. |-0,25|=0,25

Câu 3. Cho mặt đường thẳng c cắt hai tuyến phố thẳng a với b và trong những góc tao thành gồm một căp góc so le trong đều nhau thì:

A. A / / b

B. A cắt b

C. A perp b

D. A trùng với b

Câu 4. Điểm thuộc vật dụng thị hàm số

*
là:

A. (-1 ;-2)

B. (-1 ; 2)

C. (0 ; 2)

*

Câu 5. Cho x cùng y là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch cùng hai cặp giá bán trị tương ứng của chúng được đến trong bảng

x

-2

y

10

-4

Giá trị ở ô trống trong bảng là:

A.-5

B. 0,8

C.-0,8

D.Một hiệu quả khác

Câu 6. mang đến

*
*
biết H=M ; I=N. Để
*
theo trường hợp góc - cạnh - góc thì nên thêm đk nào sau đây:

A. HI = MN

B. IK = MN

C. HK = MP

D. HI = NP

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện phép tính:

*


*

Câu 8 (1,0 điểm). search x biết:

*

*

Câu 9 (1,5 điểm).

Xem thêm: Đồ Án Điện Tử Công Suất

Cho trang bị thị của hàm số

*
(với m là hằng số,
*
) trải qua điểm
*

a) khẳng định m;

b) Vẽ đồ dùng thị của hàm số đang cho với cái giá trị m tìm được ở câu a.Tìm trên thiết bị thi hàm số bên trên điểm gồm tung độ bởi 2 .