NÓI DỐI LÀM TIM TAN NÁT

     
tth.126): "Nói dối có tác dụng tim chảy nát