NHẬP XUẤT MẢNG 1 CHIỀU

  -  

Bạn đang xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và sở hữu ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (54.52 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Nhập xuất mảng 1 chiều

bài xích 129 + 131: Viết hàm nhập, xuất mảng 1 chiều các số nguyên#include#include#include#define MAX 100void nhap (int a<>, int &n)doprintf(" Nhap so phan tu: ");scanf("%d", &n);if(n MAX)printf(" So phan tu khong hop le. Xin kiem tra lai !");while(n MAX);for(int i = 0; i printf(" Nhap a<%d>: ", i);scanf("%d", &a);void xuat(int a<>, int n){for(int i = 0; i printf("%4d", a);

*
Hãy tìm quý hiếm âm lớn số 1 trong mảng 1 chiều những số thực trường hợp mảng không có giá trị âm thì trả về 1 4 2 18
*
Hãy tìm giá trị dương nhỏ nhất vào mảng 1 chiều các số thực giả dụ mảng không có giá trị dương thì đã trả về 1 4 1 30
*
Hãy tìm kiếm vị trí giá trị dương bé dại nhất trong mảng 1 chiều các số thực nếu như mảng không có 3 1 19
*
tìm 1 vị trí nhưng giá trị tại vị trí chính là giá trị bé dại nhất trong mảng 1 chiều những số thực 3 521 3


Xem thêm: Cơ Chế Gây Ngộ Độc Khí Co Đối Với Sức Khỏe Như Thế Nào? Ngộ Độc Khí Carbon Monoxide (Co)

*
Tìm quý giá âm trước tiên trong mảng 1 chiều các số thực giả dụ mảng không tồn tại giá trị âm thì trả về 1 3 1 6
*
tra cứu số chẵn ở đầu cuối trong mảng 1 chiều những số nguyên giả dụ mảng không tồn tại giá trị chẵn thì trả về 1 3 1 2
*
tra cứu số hoàn thiện sau cùng trong mảng 1 chiều những số nguyên giả dụ mảng không tồn tại số hoàn thành thì trả về 1 3 367 2
*
search số nguyên tố ở đầu cuối trong mảng 1 chiều những số nguyên trường hợp mảng không tồn tại số nhân tố thì trả về 1 4 1 9
*
kiếm tìm số nguyên tố đầu tiên trong mảng 1 chiều những số nguyên trường hợp mảng không có số yếu tắc thì trả về 1 4 3 21


Xem thêm: S Tam Giác Vuông Cân - Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác 2022

*
Tìm địa điểm của quý hiếm chẵn trước tiên trong mảng 1 chiều những số nguyên giả dụ mảng không tồn tại giá trị chẵn thì vẫn trả về 1 3 1 7