NGUYÊN NHÂN LIÊN XÔ SỤP ĐỔ

     

Sự sụp đổ của quy mô XHCN nghỉ ngơi Liên Xô đầu trong những năm 90 của gắng kỷ XX là 1 trong những sự kiện nổi bật, làm biến đổi căn bạn dạng cục diện thiết yếu trị rứa giới, là 1 tổn thất quan trọng đặc biệt to lớn của các người cộng sản.

Bạn đang xem: Nguyên nhân liên xô sụp đổ

Sự kiện đó đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho chúng ta, đặc biệt là trong cuộc chống chọi ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về bốn tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” trong nội cỗ ở vn hiện nay.

Trong nửa sau của cụ kỷ XX, trên nuốm giới đã hình thành một hệ thống xã hội nhà nghĩa hùng mạnh, đủ sức kiềm chế mọi hành động đơn phương, hiếu chiến chống phá cách mạng của nhà nghĩa đế quốc. Nhờ đó mà hàng trăm dân tộc bản địa bị nô dịch, áp bức đã vùng lên làm biện pháp mạng giải tỏa dân tộc, có tác dụng suy sụp nhà nghĩa thực dân cũ, làm thua chủ nghĩa thực dân mới.

Các nước XHCN mà tiên phong là Liên Xô đang đạt được không ít thành tựu quan tiền trọng, để lại ấn tượng ấn trong lịch sử dân tộc văn minh nhân loại. Nhưng lại thật trớ trêu, một số Đảng cộng sản cố kỉnh quyền, trước tiên và hầu hết là Đảng cùng sản Liên Xô, lại để mất quyền lãnh đạo, làm cho hệ thống XHCN hùng mạnh được họ dẫn dắt sụp đổ, rã rã. Cần chú ý rằng, Đảng cùng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo, Liên Xô tan rã mà chưa hẳn do một trận đánh tranh với nhà nghĩa đế quốc.

Năm 2005, trong Thông điệp Liên bang, Tổng thống Nga Putin đến rằng: “Liên Xô tan tan là tai họa chính trị rất lớn nhất của nắm kỷ XX. Đối với dân chúng Nga, chính là một thảm kịch thực sự”.

*
Từ một khôn xiết cường, Đảng cùng sản Liên Xô mất quyền chỉ huy sau 74 năm

Một đảng vì Lênin sáng sủa lập. Một Đảng từng lãnh đạo ách thống trị công nhân Nga lật đổ thống trị của Sa hoàng Nga, xây dựng thành công xuất sắc Nhà nước chuyên chủ yếu vô sản đầu tiên. Một đảng từng chỉ đạo nhân dân ngăn chặn lại sự can thiệp thiết bị của 14 nước, bảo vệ thắng lợi kết quả đó cách mạng.

Một đảng đang lãnh đạo thành công phát xít Đức trong trận chiến tranh vệ quốc đồ sộ và góp sức to mập cho thắng lợi của quả đât trong chiến tranh trái đất thứ hai. Một đảng giành được nhiều thành tựu tỏa nắng trong xuất bản chủ nghĩa làng hội… do sao lại mất vị thế cầm quyền sau 74 năm? Đó là thắc mắc mà mang đến đến hôm nay vẫn còn mang chân thành và ý nghĩa thời sự so với những người cộng sản trên vậy giới.

nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa làng hội sinh hoạt liên xô là do…

Đã có không ít công trình, bài viết nghiên cứu vớt về tại sao Liên Xô chảy rã. Mà lại tựu chung lại, những công trình nghiên cứu và phân tích đều thống nhất đến rằng: sự sụp đổ của Đảng cùng sản Liên Xô là sự việc kiện chính trị phức hợp do nhiều lý do tổng thích hợp gây nên. Bao gồm nhân tố vào và xung quanh nước (bao tất cả cả “diễn đổi mới hòa bình” của các thế lực thù địch), vào và ko kể Đảng, nhân tố lịch sử và hiện tại thực, yếu tố kinh tế, yếu tố chính trị, yếu tố văn hóa, bốn tưởng cùng cả nhân tố xã hội…

Thế nhưng, là rường cột của quốc gia và dân chúng Liên Xô, là cốt thép của sự việc nghiệp xã hội nhà nghĩa ngơi nghỉ Liên Xô, sự thoái hóa và phát triển thành chất trong nội cỗ Đảng cộng sản Liên Xô đó là một nhân tố chủ yếu đuối dẫn tới việc sụp đổ hối hả của “toà thành trì” kiên cố, mập ú này.

Liên Xô tan chảy cơ bản là vày những sai lạc nghiêm trọng về chiến lược của Đảng cùng sản Liên Xô, trước tiên là trong công tác làm việc cán bộ, tuyệt nhất là cán bộ chủ chốt cấp cho chiến lược. Ngay từ trong thời điểm 80 của nuốm kỷ XX, ban chỉ đạo Đảng với Nhà nước Liên Xô đã không tỉnh táo bị cắn dở và kiên quyết đấu tranh đào thải những phần tử cơ hội, thực dụng trong hàng ngũ cán bộ nhân viên chủ chốt.

Xem thêm: Bản Đồ Khu Vực Tây Nguyên Đến 2030, Bản Đồ Du Lịch Tây Nguyên

Các bộ phận cơ hội, thực dụng về kinh tế tài chính và chủ yếu trị nắm giữ những trách nhiệm trong ban chỉ huy Đảng và Nhà nước Liên Xô đã bội nghịch lý tưởng XHCN và tác dụng dân tộc, phản nghịch tư tưởng của V.I.Lênin về chế tạo và bảo đảm an toàn Tổ quốc, nhất là xóa khỏi nguyên tắc tập trung dân chủ, xóa sổ vai trò chỉ đạo và làm cho tan tung Đảng cộng sản Liên Xô, tạo nên lực lượng vũ thứ “phi thiết yếu trị hóa”.

*
Đại hội XXVII Đảng cùng sản Liên Xô 1988

Điều này về thực ra là phủ nhận triệt để nhà nghĩa Mác – Lênin, áp dụng thể chế chính trị TBCN, thực hiện đa đảng qua loại gọi là “phân chia lại quan liêu hệ quyền lực tối cao giữa Đảng cùng với Xô viết”, giải thể 23 ban trực thuộc trung ương Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò chỉ huy của Đảng cộng sản Liên Xô cùng với tư giải pháp Đảng nuốm quyền. Hội nghị này là sự thay đổi cơ phiên bản thay thay đổi thể chế chính trị của Liên Xô.

Sự thoái hóa của Đảng cùng sản Liên Xô là do những đảng viên, thứ nhất và hầu hết là các đảng viên giữ vị trí lãnh đạo chủ công ở cung cấp cao, không đủ độ chín muồi về mặt chính trị, chưa thực sự giác ngộ về giai cấp, về lý tưởng cùng sản.

Những suy thoái và phá sản về đạo đức, lối sinh sống của một số trong những lãnh đạo cao cấp giữ vai trò căn bản với những biểu hiện nổi bật: sinh sống ích kỷ, đặt tác dụng của phiên bản thân, gia đình và người thân lên trên công dụng của Đảng, của nhân dân; toàn thể địa phương, kéo bè kéo cánh đưa những người thân tín cùng với mình, đề cập cả những người dân yếu về năng lực, nhát về đạo đức, lối sinh sống vào hầu hết vị trí lãnh đạo để làm vây cánh, bít chắn đảm bảo an toàn mình; tham ô, sinh sống xa hoa, nói một đằng làm cho một nẻo, cá biệt còn tha hóa, suy đồi về đạo đức, lối sống…

Việc nghiên cứu vì sao dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô có ý nghĩa sâu sắc rất lớn lớn đối với các Đảng cùng sản trên nỗ lực giới, tuyệt nhất là so với Đảng cùng sản thay quyền như Đảng ta.

Điều này đặc biệt quan trọng có chân thành và ý nghĩa trong bối cảnh họ đang quyết liệt tiến hành đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tứ tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” trong nội bộ.

Qua đó họ càng thấy rõ rộng sự nguy hiểm của tình trạng suy thoái trong cán bộ, đảng viên với vai trò, ý nghĩa quan trọng của cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” vào nội cỗ ở vn hiện nay. Đảng ta xác định, việc ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng này là nhiệm vụ vừa cơ bản lâu dài, vừa có chân thành và ý nghĩa cấp bách trước mắt.

Đại hội đại biểu vn lần vật dụng XII của Đảng thừa nhận định: “Tình trạng suy thoái về bốn tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sinh sống của một phần tử không nhỏ tuổi cán bộ, đảng viên không bị đẩy lùi, có thành phần còn cốt truyện phức tạp hơn”.

Xem thêm: Phần 6: Project Unit 6 Lớp 11 : Project Trang 17, Unit 6 Lớp 11: Project Trang 17

Hội nghị trung ương 4 khóa XII quyết định ban hành Nghị quyết “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tứ tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” vào nội bộ”, trong đó đã gạch rõ những bộc lộ của sự suy thoái về bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” (chỉ rõ 9 thể hiện suy thoái về tứ tưởng thiết yếu trị; 9 thể hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu thị “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” trong nội bộ); nguy khốn nhất là việc phai nhạt lý tưởng bí quyết mạng, không kiên cường con đường XHCN, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm cho trái với quan liêu điểm, mặt đường lối của Đảng…

Nghị quyết chỉ rõ: “Từ suy thoái và khủng hoảng về tứ tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống mang tới “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” chỉ là 1 trong bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hại khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc hòa hợp với các thế lực xấu, thù địch, bội phản lại lý tưởng cùng sự nghiệp phương pháp mạng của Đảng cùng dân tộc”.