Lời giải hay toán lớp 7

     
Giải toán lớp 7 trang 21, 22, 23 SGK tập 1: Lũy thừa của một số trong những hữu tỉ (tiếp theo) cung ứng các em học sinh củng cố kiến thức và kỹ năng và gọi rõ phương pháp giải các dạng bài xích tập trong sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài bác tập trang 21, 22, 23 sách giáo khoa Toán lớp 7 phần Đại số bao hàm lời giải chi tiết sẽ giúp cho những em học viên ôn tập cùng củng cố các dạng bài xích tập, rèn luyện khả năng giải dạng toán Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 6 trang 21 SGK

 Tính và so sánh:

a) (2.5)2 và 22.52

Lời giải

Ta có: a)(2.5)2 = 102 = 100

và 22 .52 = 4.25 = 100

⇒(2.5)2 = 22 .52

Trả lời thắc mắc Toán 7 Bài 6 trang 21

 Tính:

b) (1,5)3.8

Lời giải

Ta có:

b) (1,5)3.8 = (1,5)3.23 = (1,5.2)3 = 33 = 27

Trả lời thắc mắc trang 21 Toán 7 Tập 1 bài 6 

Tính và so sánh:

Lời giải

Ta có:

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 21 Toán 7 Tập 1 SGK

Tính

Lời giải

Ta có:

Trả lời thắc mắc SGK Tập 1 bài xích 6 trang 22 Toán 7

Tính

a) (0,125)3.83 b) (-39)4: 134

Lời giải

Ta có:

a) (0,125)3.83= (0,125.8)3= 13 = 1

b) (-39)4: 134= (-39/13)4= -34 = 81

Giải bài 34 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1

Trong vở bài xích tập của công ty Dũng có bài bác làm sau:

a) (-5)2. (-5)3= (-5)6

b) (0,75)3: 0,75= (0,75)2

c) (0,2)10: (0,2)5= (0,2)2

Hãy kiểm tra lại những đáp số cùng sửa lại khu vực sai (nếu có)

Lời giải:

- những câu không nên là a, c, d, f

- các câu đúng là b, e

Sửa lại:

a) (-5)2 .(-5)3 = (-5)5

c) (0,2)10 : (0,2)5 = (0,2)5

Giải bài xích 35 tập 1 trang 22 SGK Toán 7 

 Ta thừa nhận đặc thù sau đây: cùng với a ≠0, a ≠±1 nếu am = an thì m = n. Phụ thuộc vào tính chất này hãy tìm các số tự nhiên và thoải mái m với n biết:

Lời giải:

Giải bài bác 36 Toán 7 Tập 1 trang 22 SGK

 Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy vượt của một trong những hữu tỉ:

a) 108 . 28

b) 108 : 28

c) 254 . 28

d) 158 . 94

e) 272 : 253

Lời giải:

a) 108 . 28 = (10.2)8 = 208

b) 108 : 28 = (10:2)8 = 58

c) 254 . 28 = 58 . 28 = 108

d) 158 . 94 = 158 . 38 = 458

Bài 37 trang 22 SGK Toán lớp 7 Tập 1

Tính quý giá của biếu thức sau:

Lời giải:

Bài 38 SGK Toán 7 Tập 1 trang 22

a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa tất cả số nón là 9.

Bạn đang xem: Lời giải hay toán lớp 7

b) Trong nhị số 227và 318số nào khủng hơn.

Xem thêm: ÁO GiáP SắT - Mẹo Hay Và Dễ Nhớ Môn Hóa

Lời giải:

a) Ta gồm 227= (23)9= 89

318 = (32)9 = 99

b) vì 8 (-3)n-4 = (-3)3

=> n - 4 = 3 => n = 7

c) 8n : 2n = 4

4n = 4.

Xem thêm: Bài Soạn Văn 7 Bài Bánh Trôi Nước Của Hồ Xuân Hương, Ngữ Văn Lớp 7

=> n = 1.

Bài 43 trang 23 SGK Toán 7 Tập 1

 Đố: Biết rằng 12 + 22 + 32 + ... + 102 = 385, đố em tính cấp tốc được tổng:

S = 22 + 42 + 62 + ... + 202

Lời giải:

S = 22 + 42 + 62 + ... + 202

= (2.1)2 + (2.2)2 + (2.3)2 ... (2.10)2

= 22.12 + 22.22 + 22.32 + ... + 22.102

= 22 (12 + 22 + ... + 102)

= 4 . 385 = 1540

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để thiết lập Giải toán lớp 7 SGK trang 21, 22, 23 tệp tin word, pdf hoàn toàn miễn phí