Tìm lim(xsin(1/x)) khi x tiến tới vô cùng

     
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Tìm lim(xsin(1/x)) khi x tiến tới vô cùng


You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should tăng cấp or use an alternative browser.
*

= 0tìm lim của những hàm sau:1. Lim(1 - cos x. Căn bậc haicos 2x) / x^2 khi x tiến đến 0 2. Lim (x^2/ căn bậc hai1+x.sin x - căn bậc hai cos x khi x tiến tới 0 3. F(x)= (tan^3 x - 3 tan x)/cos(x+pi/6) .tìm lim f(x) khi x tiến cho pi/3. 4. (tìm lim hàm số sau)f(x)= (1+x)^5 - (1+5x)/ (x^2+x^5) lúc x tiến mang lại 0 mong chúng ta giúp đỡ sớm, mình đề xuất gấp lắm. Xin cảm ơn nhiềuMình không rõ giải pháp đánh đúng. Các bạn thông cảm nhé
*

= 0tìm lim của những hàm sau:1. Lim(1 - cos x. Căn bậc haicos 2x) / x^2 lúc x tiến mang lại 0 2. Lim (x^2/ căn bậc hai1+x.sin x - căn bậc nhì cos x khi x tiến cho tới 3. F(x)= (tan^3 x - 3 tan x)/cos(x+pi/6) .tìm lim f(x) lúc x tiến mang đến pi/3. 4. (tìm lim hàm số sau)f(x)= (1+x)^5 - (1+5x)/ (x^2+x^5) lúc x tiến mang lại 0 mong các bạn giúp đỡ sớm, mình nên gấp lắm. Xin cảm ơn nhiềuMình chưa rõ giải pháp đánh đúng. Các bạn thông cảm nhé
tớ sửa lại đề bài nhé1.lim_x ightarrow0frac1-cosx.sqrcos2xx^22.lim_x ightarrow0fracx^2sqr1+x.sin x-sqrcos xlim_x ightarrowfracpi3fractan^3 x-3tan x{cos(x+fracpi6lim_x ightarrow0frac(1+x)^5-(1+5x)(x^2+x^5)đúng ko???????????
tớ sửa lại đề bài bác nhé1.

Xem thêm: Tầm Quan Trọng Của Việc Bảo Vệ Môi Trường, Ý Nghĩa Của Việc Bảo Vệ Môi Trường

lim_x ightarrow0frac1-cosx.sqrcos2xx^2 2.lim_x ightarrow0fracx^2sqr1+x.sin x-sqrcos x 3.lim_x ightarrowfracpi3fractan^3 x-3tan xcos(x+fracpi6 4.lim_x ightarrow0frac(1+x)^5-(1+5x)(x^2+x^5)đúng ko???????????
câu3 :lim_x ightarrowfracpi3fractan^3 x-3tan xcos(x+fracpi6Leftrightarrowlim_x ightarrowfracpi3fractanx.(tan^2x-3)cos(x+fracpi6)Leftrightarrowlim_x ightarrowfracpi3fractanx.(tan^2x-tan^2fracpi3)cos(x+fracpi6)Leftrightarrow -lim_x ightarrowfracpi3(tanx.(tanx+tanfracpi3))fracsin(x-fracpi3)(cosx.cosfracpi3.sin(fracpi2-(x+fracpi6))=24
câu3 :lim_x ightarrowfracpi3fractan^3 x-3tan x{cos(x+fracpi6Leftrightarrowlim_x ightarrowfracpi3fractanx.(tan^2x-3)cos(x+fracpi6)Leftrightarrowlim_x ightarrowfracpi3fractanx.(tan^2x-tan^2fracpi3)cos(x+fracpi6)Leftrightarrow -lim_x ightarrowfracpi3(tanx.(tanx+tanfracpi3))fracsin(x-fracpi3)(cosx.cosfracpi3.

Xem thêm: Nu Na Nu Nống Đánh Trống Phất Cờ (Khuyết Danh Việt Nam), Bài Thơ Nu Na Nu Nống

sin(fracpi2-(x+fracpi6))
=24
có mấy con đánh nhưng lại mà ko dc .....................đó là fracpi3 & thừa một số chỗ ac.........dưới mẫu là chia cho cos(x+pi/6) đánh nhưng mà ko dc............
*

ADCT
*