Lịch Sử 7 Bài 20 Phần 1

  -  

Bài 20 phần 1. Nước Đại Việt thời Lê Sơ

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT

1. Tổ chức bộ máy chính quyền

- Sau khi tấn công đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, phục sinh lại quốc hiệu Đại Việt.

Bạn đang xem: Lịch sử 7 bài 20 phần 1

- Tổ chức máy bộ chính quyền: đứng đầu triều đình là vua. Vua thẳng nắm những quyền hành, của cả chức tổng chỉ huy quân đội.

- Giúp bài toán cho vua có những quan đại thần. Ở triều đình tất cả sáu cỗ : Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. Ngoại trừ ra, còn tồn tại một số cơ quan chuyên môn như Hàn lâm viện (soạn thảo công văn), Quốc sử viện (viết sử), Ngự sử đài (can gián vua và những triều thần).

- Thời Lê Thái Tổ, Thái Tông, toàn quốc chia làm 5 đạo; trường đoản cú thời Thánh Tông, được phân tách lại thành 13 đạo thừa tuyên. Đứng đầu từng đạo quá tuyên là tía ti phụ trách cha mặt hoạt động khác nhau của mỗi đạo. Dưới đạo tất cả phủ, châu, huyện cùng xã.

*

2. Tổ chức triển khai quân đội


- Quân nhóm được tổ chức triển khai theo chính sách “ngụ binh ư nông”.

- Quân đội có hai thành phần chính: quân triều đình với quân địa phương; bao gồm bộ binh, thuỷ binh, tượng binh cùng kị binh.

Xem thêm: So Sánh Cương Lĩnh Chính Trị Đầu Tiên Của Đảng Và Luận Cương Chính Trị Của Trần Phú

- Vũ khí có đao, kiếm, cung tên, hoả đồng, hoả pháo.

- Quân đội được luyện tập liên tiếp và bố trí canh phòng khắp nơi, nhất là gần như nơi hiểm yếu.

3. Hiện tượng pháp

- Vua Lê Thánh Tông cho soạn và phát hành một bộ luật mới mang tên là Quốc triều hình giải pháp (thường điện thoại tư vấn là pháp luật Hồng Đức).

- nội dung chính của cục luật là bảo đảm quyền lợi của vua, hoàng thất ; bảo đảm an toàn quyền lợi của quan liêu lại và giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến. Đặc biệt cỗ luật bao gồm điều luật bảo đảm chủ quyền quốc gia, khuyến khích cải cách và phát triển kinh tế, gìn giữ số đông truyền thống giỏi đẹp của dân tộc, đảm bảo an toàn một số quyền của phụ nữ.

Xem thêm: Been Together Online Trên Máy Tính, Phần Mềm Đếm Ngày Yêu Trên Máy Tính

Xem tiếp: kim chỉ nan sử 7 Bài 20 phần 2. Nước Đại Việt thời Lê Sơ


Tải về
Tham khảo những bài học tập khác
Loạt bài xích Lớp 7 hay duy nhất
xemthêm

Trang Web share tài liệu, giải thuật miễn phí.


Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


*

*

Đặt thắc mắc