Lịch sử 7 bài 14

     
*

*

Bài 14 phần 1. Cha lần binh cách chống quân thôn tính Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

I. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ (1258)

1. Âm mưu, hành vi của quân xâm lăng Mông Cổ

* Âm mưu:

- Đầu cố kỉ XIII, đơn vị nước phong loài kiến Mông Cổ được thành lập, thường xuyên xâm lược và thống trị nhiều nước ở châu Á, châu Âu.

Bạn đang xem: Lịch sử 7 bài 14

- Đánh Đại Việt mở đường => phái mạnh Tống => xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc.

- thực hiện kế “gọng kìm” nhằm tàn phá Nam Tống và xâm lược Đại Việt.

- làm cho bàn sút tiến đánh Đông nam Á

* Hành động: trước khi kéo quân vào xâm lược, tướng tá Mông Cổ cho sứ giả đưa thư để rình rập đe dọa và dụ sản phẩm vua Trần. Cha lần sứ giả Mông Cổ mang lại Thăng Long phần nhiều bị vua Trần sai bảo bắt giam vào ngục.

Xem thêm: Một Người Con Gái Đứng Nghiêng Nghiêng Vành Nón Lá, Tìm Bài Hát (Kiếm Được 2 Bài)

2. Bên Trần chuẩn bị kháng chiến và đánh bại Mông Cổ 

a. Bên Trần chuẩn chỉnh bị:

- Ban lệnh toàn nước sắm sửa vũ khí.

- dân quân ngày đêm luyện tập, sẵn sàng đánh giặc.

Xem thêm: Gợi Ý Những Mẫu Bản Đồ Việt Nam Cách Điệu, Ở Trên Trời Mấy Triệu Năm Nay

b. Diễn biến

*

c. Kết quả:

Quân Mông cổ điển bại, rút về nước

d. Ý nghĩa:

- quần chúng. # phấn khởi

- bài học kinh nghiệm kinh nghiệm đến các trận đánh sau này.

Xem tiếp: lý thuyết sử 7 bài 14 phần 2. Cha lần binh đao chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)