Language focus unit 4 lớp 10

     

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về cách phát âm /ɒ/ cùng /Ɔ:/trong giờ đồng hồ Anh, tương tự như ôn tập về tính từ đi với the, cấu tạo used to và liên trường đoản cú which. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần chú ý cũng như trả lời giải bài xích tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Language focus unit 4 lớp 10

*

I. Tự vựng:

raise (v) : nâng, giơopen up ( v) <"oupən, ʌp>: mở rademonstration (n) <,deməns"trei∫n>: sự biểu hiện

II. Cấu tạo cần lưu lại ý

Âm / ɒ /trong giờ đồng hồ Anh là 1 trong nguyên âm ngắn trong giờ Anh, là vạc âm của vần âm “o”Âm /Ɔ:/trong tiếng Anh là một trong nguyên âm nhiều năm trong tiếng Anh, là vạc âm của vần âm “o”

III. Chỉ dẫn giải bài xích tập:

1. Pronunciation:

Listen & repeat:

/ ɒ /

Top: đỉnhBoss: sếpDoctor: chưng sỹWrong: saiJob: công việcBox: hộp

/Ɔ:/

Call: call điệnSport: thể thaoFour: bốnWalking: đi bộMore: hơnTalk: nói

Practise these sentences:

1. Put the socks on đứng đầu of the box. (để tất lên trên chiếc hộp)2. He lost his job as a doctor in the hospital.(Anh ấy mất bài toán là bs ở dịch viện)3. What’s wrong with you, boss? (Có chuyện gì xảy ra vậy sếp?)4. Is walking called sport? (Đi bộ bao gồm phải môn thể dục thể thao không?)5. He can’t walk to her any more. (Anh ấy ko thể đi dạo đến khu vực cô ấy nữa)6. Four of us have walked for fourteen miles. (Bốn người cửa hàng chúng tôi đã đi dạo mười tư dặm)

2. Grammar & vocabulary:

Exercise 1:Complete these sentences, using the + one of the adjectives".( Điền những câu này. Sử dụng the + một trong những tính từ.)

injured poor rich sick unemployed young

1. The young have the future in their hands.2. Ambulances arrived at the scene of the accident and took the injured to lớn hospital.3.

Xem thêm: Nội Dung Bài Thơ Tức Cảnh Pác Bó Ngữ Văn 8 ), Tức Cảnh Pác PóXem thêm: Cách Phát Âm Nut Tiếng Anh Đọc Là Gì ? Cách Phát Âm Nut

Life is all right if you have a job. But things are not so easy for the unemployed.4. Julia has been a nurse all her life. She has spent her life caring for the sick5. In England there is an old story about a man called Robin Hood. It is sait that he robbed the rich và nave the money khổng lồ the poor.

Exercise 2:Complete the sentences with used khổng lồ + suitable verb. (Điền các câu cùng với used to lớn + một dộng từ thích hợp.)

1. Denis gave up smoking two years ago. He used to smoke 40 cigarettes a day.2. Liz used to lớn have a motorbike, but last year she sold it out và bought a car.3. We came to live in Manchester a few years ago. We used khổng lồ live in Nottingham.4. I rarely eat ice cream now, but I used khổng lồ eat it when I was a child.5. Jim used lớn be my best friend, but we aren’t friend any longer.6. It only takes me about 40 minutes to get lớn work since the new road was opened. It used to take more than an hour.7. There used lớn be a hotel opposite the station, but it closed a long time ago.8. When you lived in London, did you use khổng lồ go khổng lồ the theatre?

Exercise 3:Join a sentence from A with one from B to make a new sentence. Use which.

(Kết vừa lòng một câu ở A với cùng một câu sinh hoạt B để làm một câu mới. Dùng which.)

1.Sheila couldn’t come khổng lồ the party, which was a pity2.Jill isn’t on the phone, which makes it difficult to tương tác her.3.Neil has passed his examinations, which is good news.4.Our night was delayed, which meant we had to lớn wait for hours at the airport.5.Ann offered to lớn let me stay in her house, which was very nice of her.6.The street I live in is very noisy at night, which makes it difficult khổng lồ sleep.7.Our car has broken down, which means we can"t go away tomorrow.