Kỹ thuật phối tinh heo

     
Quá trình thụ tinh nhân tạo cho nái khiến cho năng suất rất tốt luôn là ao ước ước của khá nhiều trang trại chăn nuôi. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tác động đến quy trình thụ tinh nhân tạo và đậu thai của nái. Để tránh xảy ra những ăn hại sau này mang đến heo nái cùng heo con, họ cần xem xét một số điều khi thực hiện quy trình.

*

kimsa88
cf68