KHỞI NGHĨA LÊ VĂN KHÔI

     

Lê Văn Khôi giỏi Bế Khôi là con nuôi Lê Văn Duyệt, nhà lãnh đạo cuộc nổi dậy thành Phiên An. Tiểu truyện của Lê Văn Khôi cùng cuộc khởi nghĩa tình tiết như rứa nào?

Bảng bắt tắt thông tin Lê Văn Khôi


Tên đầy đủ

Lê Văn Khôi hay Bế Khôi ( 黎文

kimsa88
cf68