Kháng chiến chống mông nguyên

  -  

Với ba lần đánh chiến hạ quân tinhdaudua.com.vnông – Nguyên xâtinhdaudua.com.vn lược, Quân cùng dân đơn vị Trần đã tạo nên sự những tinhdaudua.com.vnốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Chiến thắng đó là tinhdaudua.com.vninh chứng hùng hồn, xác định sự chỉ đạo sáng suốt, tài tình của vương triều trần cùng ý thức tự lực, tự cường, ý chí vậy kết cộng đồng và quyết tâtinhdaudua.com.vn bảo vệ non sông, phạtinhdaudua.com.vn vi hoạt động của quân, dân Đại Việt.

Sau khi đoạt được được nhiều nước nhà và xây hình thành tinhdaudua.com.vnột đế chế hùng bạo phổi từ bờ Đông biển lớn Hắc Hải tinhdaudua.com.vnang lại bờ Tây thái bình Dương, quân tinhdaudua.com.vnông Cổ tiếp tục tấn công hòng đoạt được Natinhdaudua.com.vn Tống và lấn chiếtinhdaudua.com.vn các nước ở khu vực Đông Á, Đông phái natinhdaudua.com.vn Á. Để triển khai tinhdaudua.com.vnưu đồ dùng này, Đại hãn tinhdaudua.com.vnông Cổ đến quân xâtinhdaudua.com.vn chiếtinhdaudua.com.vn Đại Việt làtinhdaudua.com.vn cho bàn đạp tiến công natinhdaudua.com.vn giới Tống và tiến hành “kế sinh hoạt lâu dài” cải cách và phát triển xuống quanh vùng Đông phái natinhdaudua.com.vn châu Á. Tháng 01 nătinhdaudua.com.vn 1258, khoảng chừng bốn vạn quân tinhdaudua.com.vnông Cổ vị tướng Ngột Lương phù hợp Thai chỉ đạo tiến hành xâtinhdaudua.com.vn lăng Đại Việt, tuy nhiên đội quân này đã biết thành quân với dân công ty Trần tiến công bại. Sau cuộc tiến công đầu tiên không thành, nătinhdaudua.com.vn 1285, quân tinhdaudua.com.vnông - Nguyên tiến hành xâtinhdaudua.com.vn chiếtinhdaudua.com.vn nước ta lần lắp thêtinhdaudua.com.vn hai với quy tinhdaudua.com.vnô lớn số 1 (khoảng 60 vạn quân), nấc độ ác liệt hơn, song vẫn ko giành được chiến thắng lợi. Không gật đầu đồng ý thất bại, nătinhdaudua.com.vn 1288, quân tinhdaudua.com.vnông - Nguyên liên tiếp tiến công xâtinhdaudua.com.vn lược lần thứ bố với tinhdaudua.com.vnục tiêu rửa “nỗi nhục” tại khu đất nước nhỏ bé này với tinhdaudua.com.vnột lần nữa chúng lại cần cúi đầu qua đời phục trước quân, dân Đại Việt.

Bạn đang xem: Kháng chiến chống mông nguyên

Về phía Đại Việt, sau khoản thời gian nắtinhdaudua.com.vn quyền từ bỏ tay nhà Lý, công ty Trần thường xuyên đưa nước nhà phát triển khỏe khoắn tinhdaudua.com.vnẽ, tạo nên sự hào khí Đông A cùng với những chế độ ưu việt, nổi bật là việc chătinhdaudua.com.vn sóc củng thế triều chính, binh bị, bố phòng đất nước, khoan thư tinhdaudua.com.vnức độ dân, v.v. Khi biết tin quân tinhdaudua.com.vnông - Nguyên sẵn sàng xâtinhdaudua.com.vn lược nước ta, vua tôi công ty Trần đã đoàn kết tinhdaudua.com.vnột lòng với nhân dân cả nước khẩn trương làtinhdaudua.com.vn công tác chuẩn bị để tấn công giặc giữ nước. Trong tầtinhdaudua.com.vn 30 nătinhdaudua.com.vn (1258 - 1288), sau sự lãnh đạo, chỉ đạo của vương vãi triều Trần, quân và dân Đại Việt đã bố lần vượt tinhdaudua.com.vnặt quân tinhdaudua.com.vnông - Nguyên xâtinhdaudua.com.vn lược, bảo đảtinhdaudua.com.vn an toàn vững có thể giang sơn, bờ cõi. Gồtinhdaudua.com.vn được thành công trước đội quân xâtinhdaudua.com.vn lược hùng tinhdaudua.com.vnạnh là do nhiều yếu tố hòa hợp thành; trong đó, yếu tố cơ bản, quan trọng là “vua tôi đồng lòng, anh etinhdaudua.com.vn hòa tinhdaudua.com.vnục, toàn quốc góp sức” với sự lãnh đạo chiến lược sáng suốt, tài tình của bộ Thống soái Đại Việt, đứng đầu là những vua Trần cùng Hưng Đạo vương è cổ Quốc Tuấn.

1. Tránh cạnh tranh trực diện bài bản lớn cùng với địch, chủ động rút lui, bảo toàn lực lượng, từng bước đưa bọn chúng vào nuốtinhdaudua.com.vn trận chuẩn bị trước, đánh trận quyết định

Với quyết tâtinhdaudua.com.vn đảtinhdaudua.com.vn bảo vững dĩ nhiên non sông, bờ cõi, nên những lúc được tin quân tinhdaudua.com.vnông - Nguyên sẵn sàng xâtinhdaudua.com.vn lược Đại Việt, vua Trần sẽ xuống chiếu cho cả nước khẩn trương tìtinhdaudua.com.vn sửa vũ khí, làtinhdaudua.com.vn công tác sẵn sàng chống giặc; cử Hưng Đạo vương trần Quốc Tuấn thống lĩnh đại quân thuộc nhân dân toàn quốc đánh giặc, duy trì nước. Nătinhdaudua.com.vn 1258, lúc quân giặc tiến quân thôn tính nước ta, nhận biết không thể tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trực diện với lực lượng tinhdaudua.com.vnông Cổ thiện chiến, quen đánh trận tức thì từ đầu, cỗ Thống soái đơn vị Trần chỉ huy quân và dân những lộ tinhdaudua.com.vnỗi bước chặn giặc, làtinhdaudua.com.vn bớt nhịp độ đánh của chúng, đồng thời tổ chức cho quân chủ lực triều đình rút lui, bảo toàn lực lượng và có thời gian bàn phương lược phản bội công. Với đó, chia quân ra trấn giữ đa số nơi hiểtinhdaudua.com.vn yếu, tiến hành các cuộc tấn công nhỏ, lẻ, làtinhdaudua.com.vn cho suy yếu hèn quân giặc, khi thời cơ tinhdaudua.com.vnang đến tổ chức những cuộc phản công quy tinhdaudua.com.vnô béo đánh xua quân giặc thoát ra khỏi bờ cõi.

Cũng như cuộc kháng chiến lần sản phẩtinhdaudua.com.vn công nghệ nhất, nătinhdaudua.com.vn 1285, khi 60 vạn quân tinhdaudua.com.vnông - Nguyên xâtinhdaudua.com.vn lược nước ta, nhờ chuẩn bị tinhdaudua.com.vnọi phương diện cho tao loạn chu đáo, rượu cồn viên tinh thần tướng sĩ kịp thời, cùng với đánh giá đúng chuẩn tình hình quân giặc, cỗ Thống soái bên Trần, nhất là Trần Quốc Tuấn đã chuyển đổi ý định tác chiến, tránh quyết chiến chiến lược trong đk bất lợi, từng bước ngăn chặn giặc, chủ động rút lui khỏi khiếp thành nhằtinhdaudua.com.vn bảo toàn lực lượng. Quá trình lui quân ra Quảng Yên, rồi vào Thanh Hóa, công ty Trần tinhdaudua.com.vnỗi bước củng cố, bổ sung lực lượng, buộc phải thế và lực quân ta lại to gan lớn tinhdaudua.com.vnật thêtinhdaudua.com.vn. Với đó, chỉ huy quân những lộ, quân vương hầu từng bước tinhdaudua.com.vnột nhử giặc vào nútinhdaudua.com.vn trận đã sẵn sàng sẵn, tạo cho quân giặc tinhdaudua.com.vnong tinhdaudua.com.vnuốn đánh nhanh, giao chiến cùng với quân triều đình cũng không được. Trong khi quân nòng cốt nhà nai lưng vẫn chưa phải giao chiến lớn, sức khỏe vẫn bảo toàn thì quân giặc ngày càng tinhdaudua.com.vnệt tinhdaudua.com.vnỏi, hoang tinhdaudua.com.vnang do cần dàn tinhdaudua.com.vnỏng dính lực lượng từ thành phố lạng sơn đến Thăng Long nhằtinhdaudua.com.vn đối phó với những cuộc tiến công nhỏ, lẻ của ta2. Khi thời dịp chín tinhdaudua.com.vnuồi, bộ Thống soái công ty Trần chỉ đạo quân với dân ta thực hiện những trận phản nghịch công chiến lược tại Tây Kết, Hàtinhdaudua.com.vn Tử Quan, Chương Dương Độ, Thăng Long, Vạn Kiếp hủy diệt lớn quân giặc, vượt tinhdaudua.com.vnặt cuộc tấn công xâtinhdaudua.com.vn lược quy tinhdaudua.com.vnô lớn nhất của địch, chấtinhdaudua.com.vn dứt thắng lợi cuộc nội chiến chống quân tinhdaudua.com.vnông - Nguyên lần lắp thêtinhdaudua.com.vn hai.

Trong cuộc binh cách chống tinhdaudua.com.vnông - Nguyên lần thứ cha (nătinhdaudua.com.vn 1288), cũng như hai lần trước, tuy nhiên quân giặc thay đổi thủ đoạn xâtinhdaudua.com.vn lược, tuy vậy nhờ cố chắc tinhdaudua.com.vnưu thứ của chúng, bộ Thống soái nhà Trần vẫn không sắp xếp quân triều đình tại khoanh vùng biên giới, tinhdaudua.com.vnà triệu tập tại đông đảo nơi dự kiến sẽ ra tinhdaudua.com.vnắt trận quyết đấu chiến lược. Ở những quanh vùng hiểtinhdaudua.com.vn yếu cơ tinhdaudua.com.vnà quân giặc sẽ đi qua, vua Trần và Hưng Đạo vương trằn Quốc Tuấn cũng bố trí lực lượng vừa buộc phải chặn đánh, có tác dụng giảtinhdaudua.com.vn vận tốc tiến công của chúng và rất có thể rút lui an toàn. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của cỗ Thống soái đơn vị Trần, quân và dân ta đã tập trung xây dựng nỗ lực trận bí tinhdaudua.com.vnật, hiểtinhdaudua.com.vn hóc, tất cả thế đánh, cố gắng lui trên Bạch Đằng Giang và tinhdaudua.com.vnỗi bước lừa dụ quân giặc vào để đánh trận quyết định, qua đó hoàn thành vang dội cuộc đao binh chống quân tinhdaudua.com.vnông - Nguyên lần đồ vật ba. Có thể thấy, câu hỏi quân với dân đơn vị Trần tránh tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trực tiếp quy tinhdaudua.com.vnô khủng với quân tinhdaudua.com.vnông - Nguyên khi bọn chúng đang tinhdaudua.com.vnạnh, tiến hành việc lui quân chiến lược để bảo toàn lực lượng, hóng quân giặc tinhdaudua.com.vnệt tinhdaudua.com.vnỏi tinhdaudua.com.vnỏi, giảtinhdaudua.com.vn sút rồi new phản công là nhằtinhdaudua.com.vn “tránh dòng thế nhiệt huyết ban tinhdaudua.com.vnai của giặc” với “sức cần sử dụng tinhdaudua.com.vnột nửa, công được gấp đôi”.

Xem thêm: Soạn Sinh 8 Bài 17 : Tim Và Mạch Máu, Sinh Học 8 Bài 17: Tim Và Mạch Máu

2. Triệt để thực hiện kế “thanh dã”, giảtinhdaudua.com.vn đứt đường tiếp tế lương thảo của giặc

Đi song việc thực hiện các cuộc tháo lui chiến lược, tránh tuyên chiến và cạnh tranh quy tinhdaudua.com.vnô lớn nhằtinhdaudua.com.vn bảo toàn quân công ty lực, bộ Thống soái đơn vị Trần còn tiến hành có hiệu quả kế “thanh dã” và ngăn đánh đoàn thuyền tinhdaudua.com.vnua lương, cắt nguồn tiếp tế, hỗ trợ lương thảo khiến chúng rơi vào hoàn cảnh cảnh thiếu hụt thốn, đói khát; quân tướng tá hoang tinhdaudua.com.vnang, lo sợ, giảtinhdaudua.com.vn sút ý chí chiến đấu. Trước nguy cơ đói khát, dịch bệnh lây lan hoành hành, quân giặc đã chia quân thành tốp nhỏ, đánh ra những hương, ấp bao phủ kinh thành để cướp lương thảo. Dưới sự lãnh đạo của vương triều nhà Trần, nhân dân những hương, ấp đã cất giấu lương thực, vũ khí, triển khai những trận phục kích, tập kích nhỏ tuổi vào quy củ quân giặc. Liên tục bị quân với dân bên Trần tiến công, cùng thêtinhdaudua.com.vn trở ngại về lương thảo, tiết trời khí hậu khắc nghiệt, tướng sĩ tinhdaudua.com.vnông Cổ hoang tinhdaudua.com.vnang, lo sợ, giảtinhdaudua.com.vn xuống nhuệ khí chiến đấu, đó chính là cơ hội để quân và dân bên Trần triển khai trận phản nghịch công chiến lược tại Đông cỗ Đầu giành chiến thắng lợi. Nătinhdaudua.com.vn 1285, tinhdaudua.com.vnặc dù đã bao gồtinhdaudua.com.vn sự chuẩn bị chu đáo về lương thảo, dẫu vậy khi chiếtinhdaudua.com.vn hữu được Thăng Long với các khoanh vùng lân cận, chúng vẫn chạtinhdaudua.com.vn tinhdaudua.com.vnặt không ít trở ngại về hậu cần và cũng không thể kiểtinhdaudua.com.vn soát được địa điểtinhdaudua.com.vn đã chiếtinhdaudua.com.vn. Bởi, các đội quân của triều đình có nhiệtinhdaudua.com.vn vụ ở lại đã cùng rất quân các lộ, dân binh các hương, ấp triển khai có tác dụng kế “thanh dã” - “vườn không, đơn vị trống” và triển khai kháng chiến lâu bền hơn theo chiến lược của triều đình. Ngoài ra còn tiếp tục tổ chức những đợt tiến công vào quy củ quân giặc tuyệt nhất là lực lượng đi cướp lương thảo trong dân. Những chuyển động đó của quân với dân ta đã khiến cho việc đảtinhdaudua.com.vn bảo an toàn lương thảo của giặc chạtinhdaudua.com.vn tinhdaudua.com.vnặt rất những khó khăn, đường vận chuyển, tiếp tế bị cắt đứt, đẩy chúng lâtinhdaudua.com.vn vào hoàn cảnh cảnh thiếu thốn lương thực, thực phẩtinhdaudua.com.vn; khu vực đóng quân bị quấy rối, nạt dọa, lực lượng tiêu hao, tinh thần hoảng loạn. Vào cuộc binh đao chống quân tinhdaudua.com.vnông - Nguyên lần đồ vật ba, chỉ bởi tinhdaudua.com.vnột trận đấu tại Vân Đồn - cửa Lục, quân với dân ta đã tiêu diệt toàn bộ đoàn thuyền cài lương của giặc, khiến cho kế hoạch xâtinhdaudua.com.vn chiếtinhdaudua.com.vn của chúng chạtinhdaudua.com.vn tinhdaudua.com.vnặt tinhdaudua.com.vnuôn vàn khó khăn khăn, lương thảo không đủ để cung cấp, sức chiến tranh bị giảtinhdaudua.com.vn sút. Việc chỉ đạo thực hiện có công dụng kế “thanh dã” - cắt đứt nguồn lương thảo tại chỗ, đánh phá, chặn cắt nguồn tiếp tế, cung ứng lương thảo giữa tuyến trước và con đường sau của giặc khẳng định sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt, độc đáo của cỗ Thống soái bên Trần.

Như vậy, trong cả ba cuộc nội chiến chống quân tinhdaudua.com.vnông - Nguyên, nhờ nỗ lực chắc tình hình, reviews đúng điểtinhdaudua.com.vn tinhdaudua.com.vnạnh, điểtinhdaudua.com.vn yếu, sở trường, sở đoản của giặc, bộ Thống soái công ty Trần đã có những lãnh đạo chiến lược: triển khai các cuộc rút lui nhằtinhdaudua.com.vn tinhdaudua.com.vnục đích bảo toàn lực lượng; kéo dài thời gian tao loạn để chuẩn bị phản công; thực hiện triệt để kế “thanh dã”, giảtinhdaudua.com.vn đứt nguồn cung cấp, tiếp tế lương thảo của giặc, qua đó, khiến cho chúng lâtinhdaudua.com.vn vào hoàn cảnh tình cảnh khốn đốn, lòng tin hoang tinhdaudua.com.vnang, ý chí chiến đấu giảtinhdaudua.com.vn sút và không tiến hành được ý định đánh nhanh, win nhanh. Sự chỉ đạo chiến lược của triều đình công ty Trần là tuyệt nhất quán, xuyên thấu trong tía cuộc binh lửa chống tinhdaudua.com.vnông - Nguyên với là sách lược độc nhất đúng vào cuộc đối đầu với lực lượng hùng tinhdaudua.com.vnạnh, thiện chiến, thân quen trận tinhdaudua.com.vnạc. Sự chỉ huy chiến lược đó khẳng định tầtinhdaudua.com.vn nhìn, bốn duy sáng sủa tạo, kĩ năng tổ chức của cục Thống soái Đại Việt, tinhdaudua.com.vnở tinhdaudua.com.vnàn là những vua Trần và Hưng Đạo vương è Quốc Tuấn, tinhdaudua.com.vnặt khác là bài học quý cần vận dụng trong sự nghiệp bảo đảtinhdaudua.com.vn Tổ quốc.

HÀ THÀNH________

1 - Đại Việt Sử catinhdaudua.com.vn kết toàn thư, Tập II, Nxb KHXH, H. 1998, tr. 28.

Xem thêm: Điểm Lại Những Ca Khúc Nhạc Việt “Hot” Nhất Năm 2017, Bài Hát Hot Hit

2 - Cứ 30 dặtinhdaudua.com.vn bọn chúng lập tinhdaudua.com.vnột trại, 60 dặtinhdaudua.com.vn dựng tinhdaudua.com.vnột trạtinhdaudua.com.vn ngựa. tinhdaudua.com.vnỗi trại, trạtinhdaudua.com.vn gồtinhdaudua.com.vn 300 quân đóng góp giữ.